Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận

Trung tâm lưu trữ các bộ Huy Hiệu QLVNCH
BKT sưu tầm

Xin lưu ý: Ngày 10/June/2016 BKT đã dời các bộ Huy hiệu QLVNCH bên website LHCCS/HTĐ&PC sang căn nhà mới này. Vậy Quý vị nào đã "đóng mốc (bookmark)" những trang Huy hiệu QLVNCH trước đây bên LHCCS/HTĐ, xin cảm phiền quý vị định lại vị trí mới của những mốc/bookmarks này.

Lời giới thiệu: Kính thưa Quý vị, Huy hiệu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa dùng trong thời chiến đăng trong căn nhà mới này do BKT sưu tầm tỉ mỉ từ cuối thập niên 70, công trình bắt đầu từ năm 1978 sau khi đã định cư ở Mỹ 3 năm. Khởi đầu là mua các bích chương (posters) từ các tiệm sách trong vùng như Nhà sách Alpha, Thế Hệ, v.v. và chụp lại các huy hiệu đã được in/vẽ trên các bích chương này. Đa số các huy hiệu đã được vẽ bằng tay do các họa sĩ QLVNCH họa lại theo trí nhớ. Khi phong trào Internet bắt đầu phát triển vào đầu thập niên 90 đã giúp BKT tìm kiếm các huy hiệu QLVNCH một cách nhanh chóng hơn. Phần lớn cảm ơn quân đội Đồng Minh của các nước đã giúp VNCH chống cs như Hoa Kỳ chẳng hạn, vì chính họ đã sưu tầm các loại huy hiệu này trong thời gian phục vụ tại miền Nam VN; sau cùng, BKT cảm ơn các chàng chiến binh QLVNCH đã bổ túc những sai sót và đã gửi thêm những huy hiệu mà BKT không có hay sai. Đặc biệt là cựu chiến binh Biệt Động Quân Đỗ Như Quyên đã tận tình giúp giải thích cơ cấu tổ chức của binh chủng BĐQ vào thời kỳ cuối của CTVN. Đại đa số các huy hiệu này đã được BKT sửa chữa và chuyển sang dạng PNG (Portable Network Graphic) cho rõ nét và mỹ thuật hơn. Đây là những huy hiệu "trời cho", mục đích để cho toàn thế giới, các thế hệ VN sau hiểu và biết được cha anh họ đã có những gì ở Miền Nam nước Việt thân yêu chúng ta.

QLVNCH gồm nhiều quân binh chủng: Bộ Binh, Kỵ Binh, Pháo Binh, Địa Phương Quân, v.v. Mỗi đơn vị đều có những Huy hiệu Đơn vị riêng. Với những đơn vị nào chưa có huy hiệu thì BKT sẽ cung cấp link đến trang nhà của các đơn vị đó (nếu có). Có thể xem đây là nơi quy tụ những links/urls có liên quan đến các Bộ Huy Hiệu QLVNCH trong thời Chiến tranh VN, rất tiện cho việc tìm kiếm.

Trang báo điện tử Nhảy Dù Washington, D.C. phục vụ cộng đồng miễn phí bất luận chính kiến, dân hay quân, chủng tộc... Những gì bạn thích ở trang web này, bạn cứ tự nhiên ủi chúng nó về máy riêng cho mục đích riêng của bạn (
xin ghi nguồn khi sử dụng), tuy nhiên BBT website Nhảy Dù Washington, D.C. không chịu trách nhiệm về bản quyền của mọi loại tác phẩm và những công trình sáng tác của quý tác giả đăng trong các trang điện tử này. Vì website không chủ trương buôn bán hay gây lợi nhuận trên các tác phẩm đăng trong các trang web này. Mọi vấn đề có liên quan đến Bản quyền, xin quý vị hãy tự sắp xếp riêng với tác giả bản quyền.

Về an ninh mạng, các trang điện tử thuộc website (WS) Nhảy Dù Washington, D.C. đều ở thể "TĨNH", do Ban Kỹ Thuật (BKT) thiết kế & bảo trì. Thể "TĨNH" không đòi hỏi những kỹ thuật cookies, Java Script (JS), Activex, Plugin, v.v. Tóm lại, website Nhảy Dù, Washington, D.C. rất an toàn.

Sau cùng hết, BKT xin chân thành cảm ơn sự chiếu cố tận tình của Quý độc giả, đặc biệt rất nhớ ơn quý vị tác giả đã gửi gấm công trình sáng tác của mình về đây để giúp cho website Nhảy Dù, Washington, D.C. thêm súc tích, phong phú và khởi sắc. Trân trọng.
--BKT.

Huy hiệu Quân Lực VNCH

 

Huy hiệu các SƯ ĐOÀN BỘ BINH QLVNCH
(sắp xếp theo thứ tự Quân Đoàn, Sư Đoàn)

 

 

 

Huy hiệu Sư Đoàn 1 Bộ Binh QLVNCH

Huy hiệu Sư Đoàn 2 Bộ Binh QLVNCH

Huy hiệu Sư Đoàn 3 Bộ Binh QLVNCH

 

 

Huy hiệu Sư Đoàn 22 Bộ Binh QLVNCH

Huy hiệu Sư Đoàn 23 Bộ Binh QLVNCH

 

 

Huy hiệu Sư Đoàn 5 Bộ Binh QLVNCH

Huy hiệu Sư Đoàn 18 Bộ Binh QLVNCH

Huy hiệu Sư Đoàn 25 Bộ Binh QLVNCH

 

 

 

Huy hiệu Sư Đoàn 7 Bộ Binh QLVNCH

Huy hiệu Sư Đoàn 9 Bộ Binh QLVNCH

Huy hiệu Sư Đoàn 21 Bộ Binh QLVNCH

 

 

Huy hiệu các đơn vị Tổng Trừ Bị QLVNCH

 

Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH

 

Hình ảnh Đặc biệt về SĐND/QLVNCH & Team-162

 

 Huy hiệu Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH

 

 Huy hiệu Binh chủng Biệt Động Quân QLVNCH

 

  Huy Hiệu Liên Đoàn BIỆT CÁCH 81 NHẢY DÙ

 

 

 Huy Hiệu Liên Đoàn Người Nhái Hải Quân-QLVNCH

 

 

 

Huy hiệu các đơn vị Cơ giới QLVNCH

 

 Huy hiệu Binh chủng Pháo Binh QLVNCH

 

 Huy hiệu Binh chủng Thiết Giáp (Kỵ Binh) QLVNCH

 

 Huy hiệu Quân chủng Hải Quân QLVNCH

 

 Huy hiệu Quân chủng Không Quân QLVNCH

 

 Huy hiệu Binh chủng Truyền Tin QLVNCH

 

 

Huy hiệu các đơn vị Đặc Biệt QLVNCH

 

  Huy hiệu Binh chủng Quân Cảnh QLVNCH

 

 Huy hiệu Quân chủng Địa Phương Quân QLVNCH

 

Huy hiệu Lực Lượng Nghĩa Quân QLVNCH

 

 Huy hiệu Đoàn Nhân Dân Tự Vệ VNCH

 

 Huy hiệu Đoàn Xây Dựng Nông Thôn QLVNCH

 

  Huy hiệu Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH

 

 

Các loại Huy Chương QLVNCH

 

 Huy Chương Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

 

 

Các loại phi cơ của Hàng Không Dân sự Việt Nam Cộng Hòa

 

Huy hiệu Hàng Không Dân Sự Việt Nam Cộng Hòa

 

 

Các loại phi cơ của Không Quân Hoa Kỳ

 

Máy Bay Vận Tải Quân sự Hoa Kỳ...

 

Quân Kỳ Sư Đoàn Nhảy Dù-QLVNCH

 

Khóa 10A-1972 Yên Thế/SQTB-QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT Sưu tầm, trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Bảy, April 18, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang