Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Sưu tầm
Chủ đề: Huy Hiệu QLVNCH
Tác giả: bkt trình bày


 

MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

Huy Hiệu BCQC-QLVNCH

Lịch sử Binh Chủng Quân Cảnh-QLVNCH

Hình ảnh sinh hoạt Binh Chủng Quân Cảnh-QLVNCH

Quân Cảnh VNCH Hành Khúc

Credits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giới thiệu: Như Quý Độc giả đã thấy, trang điện tử này đang có bộ huy hiệu Cảnh Sát Quốc Gia VNCH đại diện cho khối Dân sự của 2 nền Đệ I & Đệ II VNCH. Hôm nay, bkt xin hân hạnh được giới thiệu Bộ Huy Hiệu Binh Chủng Quân Cảnh (BCQC) và lịch sử hình thành của BCQC-QLVNCH.

Kính thưa Quý vị, bài viết về Lịch sử Hình thành BCQC-QLVNCH là tài liệu của tác giả Dương Thành Thới, nguyên sĩ quan QC-QLVNCH và cũng là cựu sĩ quan binh chủng Biệt Động Quân-QLVNCH, cung cấp. Và đặc biệt bkt xin cám ơn MN Đỗ Như Quyên là nhân vật đã chuyển tài liệu về BCQC-QLVNCH của tác giả Dương Thành Thới cho bkt của trang điện tử này, http://nhayduwdc.org.

Kính mời Quý vị theo dõi bài viết và cơ cấu tổ chức căn bản của BCQC-QLVNCH, cũng như bộ Huy Hiệu và hình ảnh sinh hoạt của BCQC-QLVNCH được trình bày dưới đây. Trân trong. --BKT.

 

 Phụ lục - Thư giới thiệu của Mũ Nâu (MN) Đỗ Như Quyên:

 

Gởi anh Toản,

Tài liệu dưới đây là của anh Dương Thành Thới, một cựu sĩ quan Quân Cảnh-QLVNCH, sau đó thuyên chuyển qua BĐQ. Quyên đã liên lạc và được anh Thới sốt sắng gởi nhiều chi tiết về binh chủng Quân Cảnh. Hy vọng góp được chút ít dữ kiện để anh Toản sử dụng cho trang Huy Hiệu GĐMĐVN/HTĐ&PC.

Thân Mến
MN Đỗ Như Quyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy Hiệu BCQC-QLVNCH

 

Huy hiệu chính của Binh Chủng Quân Cảnh-QLVNCH

 

 

 

 

 

Huy hiệu đặc biệt, hai khẩu ru-lô có giát vàng 24 cà-rá;
và chỉ có súng lục của BCQC-QLVNCH mới được mạ vàng !

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy Hiệu Tuần Tiểu Hỗn Hợp Quân Cảnh Việt-Mỹ

 

 

 

 

Băng đeo bên cánh tay trái trên Quân y Quân Cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mũ Quân Cảnh khi thi hành công vụ

 

 

 

 

 

Đôi Găng tay trắng tinh đeo trong các buổi dàn chào quan trọng

 

 

 

 

Vũ khí của QC khi thi hành nhiệm vụ

(Khẩu ru-lô này đeo thị uy, vũ khí chính của QC là súng trường liên thanh M-16)

 

 

 

 

Trường đào tạo Quân Cảnh-Vũng Tầu

 

 

 

 

Quân Kỳ Binh Chủng Quân Cảnh-QLVNCH

 

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch sử & Hình ảnh sinh hoạt Binh Chủng Quân Cảnh-QLVNCH

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 Sơ Lược Lịch sử thành lập
Binh Chủng Quân Cảnh - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (BCQC-QLVNCH)

 

Binh chủng Quân cảnh VNCH là lực lượng giám sát quân phong quân kỷ của Quân đội VNCH. Ngoài ra, cùng với lực lượng Cảnh sát Quốc gia, Quân cảnh còn có nhiệm vụ bảo vệ trật tự an ninh ở hậu phương. Cạnh đó, lực lượng Quân cảnh còn phải phụ trách việc giam giữ tù binh cộng sản tại 5 trại giam trên toàn quốc.

Năm 1955, ngành Quân cảnh của Quân đội Quốc gia Việt Nam ra đời như là một phần của Hiến binh Pháp. Đến năm 1961, Quân cảnh trở thành một cơ cấu riêng biệt trong Quân đội VNCH. Để phát triển theo nhu cầu đòi hỏi, vào năm 1966 ngành Quân cảnh được cải tổ toàn diện. Mỗi sư đoàn bộ binh hay tổng trừ bị đều có một đại đội Quân cảnh cơ hữu trực thuộc. Trên đà phát triển này, một số đơn vị Quân cảnh Tư pháp được thành lập để giúp cho ngành Tư pháp điều tra các tội phạm trong lãnh vực dân sự lẫn quân sự. Để đào tạo nhân sự, ngành Quân cảnh có một trường huấn luyện tại Vũng Tàu nhằm cung cấp kiến thức chuyên môn cơ bản.

Theo hệ thống tổ chức, Bộ Chỉ huy Quân cảnh trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Mỗi Quân Đoàn/Quân Khu có một tiểu đoàn Quân cảnh mang cùng số thứ tự trực thuộc, riêng Biệt khu Thủ Đô có Tiểu đoàn 6 Quân cảnh. Tiểu đoàn 5 Quân cảnh là đơn vị tổng trừ bị tiếp ứng cho toàn quốc. Các quân binh chủng lớn, như Hải quân, Không quân, Nhảy dù, TQLC và các Quân trường, Trung tâm huấn luyện... đều có đơn vị Quân cảnh riêng.

Các cấp Chỉ huy Quân Cảnh QLVNCH

ĐĐ 24 QC/Tư Pháp 1963 - Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thiệt
ĐĐ 34 QC/TP 1965 - Đại tá Nguyễn Hiếu Trung
TĐ1QC 1972 - Thiếu tướng Nguyễn Chấn Á
TĐ2QC 1973 - Đại tá Nguyễn Hữu Phước
TĐ3QC 1975 - Đại tá Nguyễn Văn Kinh
TĐ4QC
TĐ5QC
TĐ6QC

Cơ cấu Tổ chức Binh chủng Quân Cảnh

Binh Chủng Quân Cảnh (BCQC) - QLVNCH được thành lập theo Huấn Thị Điều Hành và Tổ Chức của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (BTTM-QLVNCH).

A. Cơ cấu tổ chức căn bản: BCQC gồm những đơn vị bắt đầu từ cấp số Tiểu Đoàn QC (TĐQC), Đại Đội QC (ĐĐQC), Tiểu Đội QC và sau rốt là Phân Đội Quân Cảnh (PĐQC). Chú ý: cách viết tắt những danh từ và tên các cơ quan QLVNCH trong bài viết này là “cách viết” của bkt để cho trùng tiêu chuẩn với cách viết trong những trang Huy Hiệu sẵn có trong website này.

B. Cơ sở phòng ốc: cơ sở hạ tầng căn bản của BCQC-QLVNCH thường được gọi là “Đồn” hay “Trạm” kiểm soát QC. Những cơ sở này thường được đặt ngay trước cổng chính ra-vào của các Đơn vị QLVNCH từ cấp quân khu xuống đến các SĐBB, Trung Tâm Huấn Luyện Quân Sự (TTHLQS), các Quân Trường-QLVNCH, tỉnh hay quận lỵ nơi có sự hiện diện của quân đội VNCH...

C. Quân Cảnh cho các cấp Quân Đoàn và Lục quân-QLVNCH

I. Quân Đoàn/Quân Khu hay còn gọi Vùng Chiến Thuật: trải rộng phạm vi hoạt động đến các đơn vị QC Vùng Chiến thuật qua các Đồn QC Địa phương với cấp số Tiểu đoàn được phân phối như sau:

1. Quân Khu I: Tiểu Đoàn 1 QC (TĐ1QC) với 4 Đại đội QC: ĐĐA1, ĐĐB1, ĐĐC1 và ĐĐD1QC đóng tại các Đồn QC Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ và Quảng Ngãi. Chỉ Huy Trưởng (CHT) Quân Cảnh Quân Khu I kiêm Tiểu Đoàn Trưởng TĐ1QC.

2. Quân Khu II: Tiểu Đoàn 2 QC (TĐ2QC) với 4 Đại đội QC: ĐĐA2, ĐĐB2, ĐĐC2 và ĐĐD2QC đóng tại các Đồn QC Pleiku, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Kon Tum và Lâm Đồng.... CHT/QC/QKII kiêm TĐT/TĐ2QC.

3. Quân Khu III: Tiểu Đoàn 3 QC (TĐ3QC) với 4 Đại đội QC: ĐĐA3, ĐĐB3, ĐĐC3, ĐĐD3QC và một Trung Đội Thám Thính Xa V-100 đóng tại các Đồn QC Long An, Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Bình Dương, Phước Tuy, Bình Tuy, Long Khánh, Tây Ninh, Biên Hòa, Bà Rịa và Vũng Tàu.

4. Quân Khu IV: Tiểu Đoàn 4 QC (TĐ4QC) với 4 Đại đội QC: ĐĐA4, ĐĐB4, ĐĐC4, ĐĐD4QC đóng tại các Đồn QC Cần Thơ, Long Xuyên, Sa Đéc, Châu Đốc, Kiến Phong, Kiến Tường, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau và Kiến Hòa.

Các vị Tiểu Đoàn Trưởng Quân Cảnh Quân Khu chịu trách nhiệm về hoạt động chuyên môn về ngành Quân Cảnh với vị Tư Lệnh Quân Khu.

II. Quân Cảnh Lục Quân-QLVNCH: những đơn vị QC trực thuộc Lục Quân-QLVNCH như sau:

1. Bộ Binh: QLVNCH có 11 Sư Đoàn Bộ Binh (SĐBB), mỗi SĐBB-QLVNCH có một ĐĐQC trực thuộc được phân phối như sau:

SĐ1BB: Đại Đội 101 Quân Cảnh (ĐĐ101QC)
SĐ2BB: ĐĐ102QC
SĐ3BB: ĐĐ103QC
SĐ5BB: ĐĐ105QC
SĐ7BB: ĐĐ107QC
SĐ9BB: ĐĐ109QC
SĐ18BB: ĐĐ118QC
SĐ21BB: ĐĐ121QC
SĐ22BB: ĐĐ122QC
SĐ23BB: ĐĐ123QC
SĐ25BB: ĐĐ125QC.

2. Các Sư Đoàn Tổng Trừ Bị QLVNCH (SĐTTB): mỗi SSĐTTB-QLVNCH có 1 Đại Đội Quân Cảnh trực thuộc như sau:

Sư Đoàn Nhảy Dù-QLVNCH (SĐND): ĐĐ204QC
Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến-QLVNCH (SĐTQLC): ĐĐ202QC

3. Quân Chủng Không Quân QLVNCH: ĐĐ203QC. Trong thời chiến, KLVNCH có sáu (6) Sư đoàn Không quân, mỗi SĐKQ-KLVNCH có 1 Đại Đội QC trực thuộc.

4. Quân Chủng Hải Quân QLVNCH: ĐĐ201QC

5. Biệt Khu Thủ Đô VNCH (Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn và Phủ Tổng Thống): có Tiểu Đoàn 6 Quân Cảnh (TĐ6QC) với 5 Đại Đội QC: các ĐĐA6, ĐĐB6, ĐĐC6 và ĐĐD6QC đóng tại các Trạm QC ở cầu Nhị Thiên Đường, Phú Lâm, Tân Thuận, Gò Vấp, Đồn QC Thủ Đức, Trạm Xa Lộ Sài Gòn-Biên Hòa (nhiệm vụ chính là kiểm soát các đoàn quân xa vào Sài Gòn). Và một Đại đội QC được biệt phái cho trạm QC ở Phủ Tổng Thống.

Ngoài ra còn có ba (3) Tiểu Đoàn QC Tổng trừ bị cho BTTM-QLVNCH. Các TĐQC này là: TĐ5QC, TĐ11QC và TĐ12QC. Riêng TĐ12QC, vào năm 1971 đã được điều động tham dự cuộc Hành Quân Lam Sơn 719 để thiết lập các trạm kiểm soát ở Quảng Trị, Ái Tử, Đông Hà, Cam Lộ, Khe Sanh và Lao Bảo.

III. Quân Cảnh Quân Trường và Trung Tâm Huấn Luyện Quân Sự: QC tại các QT & TTHL này thuộc cấp số Phân Đội, được phân phối như sau:

Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức: Phân Đội 301 QC (PĐ301QC)
Quân Trường Võ Bị Đà Lạt: PĐ302QC
Quân Trường Bộ Binh HSQ Đồng Đế, Nha Trang-Khánh Hòa: PĐ303QC
Trung Tâm Huấn Luyện (TTHL) Quang Trung: PĐ304QC
TTHL Biệt Động Quân (BĐQ) Dục Mỹ: PĐ305QC.

Các vị sĩ quan, hạ sĩ quan Quân Cảnh ở các quân trường và TTHL do Bộ Chỉ Huy Quân Cảnh-QLVNCH bổ nhiệm.

Do tình hình chiến sự sau Tết Mậu Thân, Bộ TTM-QLVNCH thành lập thêm 4 Tiểu Đoàn QC là TĐ7, 8, 9 và TĐ14QC trách nhiệm canh giữ, điều hành các Trại Giam Tù Binh CSVN ở các Quân Khu và ở các đảo Côn Sơn và đảo Phú Quốc, v.v. Sau Hiệp Định Paris 1973, 4 TĐQC nêu trên được giải tán hoặc cải tuyển sang Binh chủng BĐQ.

Binh chủng Quân Cảnh còn có những Đại Đội, Phân Đội, Tiểu Đội Quân Cảnh Điều Tra Tư Pháp ở bốn Quân Khu-QLVNCH.

IV. Bộ TTM-QLVNCH: ĐĐ 1 Quân Cảnh. Nhiệm vụ kiểm soát các cổng ra vào và thi hành các lệnh của vị CHT/Tổng Hành Dinh Bộ TTM.

QC và BĐQ Dương Thành Thới
Mùa Xuân Đinh Dậu - 2017

 

Tác giả ghi chú: giả sử nếu 2 Sư Đoàn BĐQ đã được thành lập sớm hơn, thì mỗi Sư Đoàn BĐQ này đã có một ĐĐQC được thành lập. Và các sĩ quan BĐQ sẽ được gởi đi thụ huấn Khóa Sĩ Quan Căn Bản Quân Cảnh tại Trường Quân Cảnh ở Vũng Tàu như các ĐĐ Trưởng Quân Cảnh của các quân binh chủng-QLVNCH.

 

Hình ảnh Sinh hoạt BCQC trong thời chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình Sinh hoạt Tết 2017 quý hiếm...

 

 

Chân dung Quân Cảnh 204 - SĐND/QLVNCH

 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhạc nền: QCVNCH-HK (MP3 4.5MB); MIDI (1.3MB); Nhạc bản (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits

 

Hình ảnh Sinh hoạt và Bài vở: QC Dương Thành Thới & MN Đỗ Như Quyên

Huy hiệu QC: bkt

Trình bày & Ấn loát: bkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ những buổi lễ Mừng Thánh Tổ SĐND/QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Huy hiệu BCQC-QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: bkt sưu tầm, trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Chúa Nhật, January 29, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang