Bắc đẩu tinh

 

 

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Bộ Huy Hiệu Cảnh Sát Quốc Gia VNCH

BKT sưu tầm

MỤC LỤC

 

 

Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Hành Khúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giới thiệu: BKT hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và quý ACE cựu quân nhân QLVNCH về Bộ Huy Hiệu ngành CẢNH SÁT QUỐC GIA Việt Nam Cộng Hòa từ triều đại vua Bảo Đại đến hai nền Đệ I & Đệ II Cộng Hòa Nam Việt Nam.

Trang Huy hiệu CSQG VNCH gồm 5 phần (xem Mục lục). Có một số Huy hiệu của các đơn vị Cảnh Sát Dã Chiến (CSDC) đã mai một, nên BKT phải chế tạo tại chỗ, do đó sẽ không sát với bản nguyên thủy, nhưng về dữ kiện lịch sử cho chúng ta thấy những đơn vị CSDC này thật sự đã hiện hữu vào thời điểm đó.  Phần huy hiệu còn lại và những hình ảnh do BKT sưu tầm trên các websites của quân đội Đồng minh Hoa Kỳ.

Hiện nay có rất nhiều web sites viết chi tiết về lịch sử ngành CSQG VNCH, chẳng hạn như: Trang điện tử Cảnh Sát Quốc gia... Kính mời quý vị viếng trang này để rõ thêm chi tiết.

Kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh Huy hiệu CSQG VNCH được trình bày trong trang này dùng
bảng hướng dẫn kèm bên dưới.  --BKT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - HUY HIỆU CSQG VNCH

Cảnh sát Quốc gia VNCH còn có Đơn vị CẢNH SÁT DÃ CHIẾN (CSDC)

 

 

 

 

 

 

Các Huy hiệu Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG)

thời vua Bảo Đại

 

 

 

Khẩu hiệu (Motto) của Cảnh Sát Quốc Gia VNCH

bằng vải thêu (trên) & kim loại (dưới/trái) hay kim tuyến (dưới/phải).

Khẩu hiệu này thường được gắn trên mũ cảnh sát

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Học Viện CSQG VNCH

 

Giai thoại về Huy Hiệu HVCSQG VNCH
Trích bài viết của cựu
SVSQ K1 Nguyễn Tấn Vĩnh:

 

... Một buổi chiều, vào giờ học TLC, Liên Đoàn Trưởng Trần Minh Công gọi tôi và bảo nghỉ 2 giờ sau cùng này qua hội trường trống không người ngồi vẽ Huy Hiệu. Ông lấy từ trong túi ra một Huy Hiệu trường Bộ Binh Thủ Đức đưa cho tôi và bảo vẽ bằng kích thước này. Tôi nhớ lại góp ý của các bạn trong Đại Đội 101, tôi vẽ 2 mẫu Huy Hiệu. Ở đây cũng nói thêm một chút về ngọn lửa ở huy hiệu: Có ý kiến đề nghị cho ngọn lửa bay vắt ngang lưỡi kiếm như của trường BB Thủ Đức cho có vẻ lả lướt, nhưng có ý kiến cho rằng không cóp của trường BBTĐ và thanh kiếm chọn dài lên cao, như vậy chia đôi hàng chữ Học Viện CSQG ra làm 2 phần. Không nên cắt đôi, vì vậy mà cho lưỡi kiếm thấp xuống để hàng chữ Học Viện CSQG liên tục. Cuối cùng trình lên Thầy Viện Trưởng thì được chọn và đưa đi mướn in trên vải (giai đoạn đầu). Sau đó cho dệt thêu lại cho đẹp, không phai màu như lúc in ban đầu. Với việc làm đó, tôi được Liên Đoàn Trưởng cho tôi hưởng phép đặc biệt 2 lần. Ôn lại, tôi thường hưởng phép đặc biệt với lý do là Sinh Viên Vũ Khí Đại Đội, khi thì ân huệ cho toán Hầu Kỳ.

Sau này, mỗi khi nhìn lại
Huy Hiệu Học Viện CSQG tôi có nhiều cảm xúc vì có sự đóng góp của mình và đó cũng là một kỷ niệm với Học Viện thân yêu của chúng ta.
--Hết trích.

 

 

 

Huy hiệu chính của lực lượng

Cảnh Sát Quốc Gia VNCH

 

 

 

 

 

 

 

CSQG - Ban an ninh Trật tự 

 

 

 

 

 

 

 

CSQG - Ban Hành Chánh 

 

 

 

 

 

  

 

CSQG - Ban Tư Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

CSQG - Giang Cảnh

(CSQG đi thuyền trên sông rạch để kiểm soát an ninh thủy lộ)

 

 

 

 

 

 

CSQG - Mỹ-Việt 

 

 

 

 

 

 

CSQG - Cảnh sát Đặc Biệt Quân Đoàn 1

 

 

 

 

 

 

 

CSQG - Cảnh sát Đặc Biệt Quân Đoàn 3 

 

 

 

 

 

 

 

CSQG - băng đeo trên cánh tay của

CSQG khi thi hành nhiệm vụ

 

 

 

 

Huy hiệu Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia VNCH

 

 

 

 

Huy hiệu Đoàn Sinh Viên Sĩ Quan

Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia VNCH

 

 

 

 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN CẢNH SÁT QUỐC GIA

Việt Nam Cộng Hòa

 

 

 

Trại Rạch Dừa, thị xã Vũng Tàu

 

 

 

 

 

Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, Thủ Đức

 

 

Trại Huấn Luyện Cảnh Sát Dã Chiến, Trại Mát,

thị xã Đà Lạt, tỉnh Tuyên Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu CẢNH SÁT DÃ CHIẾN (CSDC) VNCH

 

Ghi chú: Cảnh Sát Dã Chiến (CSDC) VNCH là một đơn vị trực thuộc lực lượng CSQG. Sự khác biệt giữa hai đơn vị CSQG & CSDC đó là: CSDC là đơn vị tác chiến được huấn luyện & trang bị vũ khí như các đơn vị bộ binh QLVNCH, chiến đấu giống như các đơn vị Bộ Binh QLVNCH. Trước 30-4-1975, miền Nam nước Việt Nam gồm có 44 tỉnh thành, mỗi tỉnh có một Đại đội CSDC, con số trung đội của một ĐĐCSDC tùy thuộc vào mật độ dân số của mỗi tỉnh.  Thí dụ ĐĐ102CSDC ở Tỉnh Thừa Thiên-Huế có 10 trung đội, là đơn vị CSDC lớn nhất tại Quân Đoàn I lúc bấy giờ.

BKT dựa theo bản đồ tỉnh để sắp xếp thứ tự "Danh số"các ĐĐCSDC.  Nếu quý vị thấy không đúng, xin ghi rõ tên tỉnh của 3-con số đó & gửi về hòm điện thư này: Danh Số 242. Rất cảm ơn quý độc giả.
--BKT.

 

 

 

 

Huy hiệu chính của Cảnh Sát Dã Chiến VNCH

 

 

 

 

 

 

 

Các Huy hiệu Biệt Đoàn 5 CSDC Đô Thành Sài Gòn

Đây là Biệt Đoàn CSDC phụ trách an ninh khu vực

Thủ đô Sài Gòn & Tỉnh Gia Định.

 

 

 

 

 

Huy hiệu Tiểu Đoàn Bạch Hổ 611 - Tiền thân
Biệt Đoàn Tổng Trừ Bị CSDC 222

 

 

 

 

Huy hiệu Biệt Đoàn 222 CSDC -

Lực lượng Tổng Trừ Bị CSDC VNCH

(Đơn vị này chiến đấu trên khắp 4 Quân Đoàn VNCH)

 

 

 

Huy hiệu Đại đội CSDC - Trung Tâm Huấn Luyện CSDC
 Trại Mát, Đà Lạt

 

 

 

 

 

CSDC - Băng đeo trên cánh tay của mỗi
CSDC trong lúc thi hành nhiệm vụ

 

 

 

Bản đồ Miền Nam Việt Nam với 44 Tỉnh thành
Mỗi tỉnh có một Đại đội Cảnh Sát Dã Chiến

 

 

Huy hiệu 44 Đại Đội CSDC tại 44 Tỉnh thành miền Nam,
Nước Việt Nam Cộng Hòa


QĐ/
STT
Tỉnh Huy hiệu ĐĐCSDC tỉnh
Quân Đoàn I VNCH
I/01 Quảng Trị - 101
I/02

Thừa Thiên - 102

 

Đại Đội 102 CSDC/Thừa Thiên-Huế có 10 Trung đội - khoảng 500 tay súng - với nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự cho toàn thị xã Huế. ĐĐ102 CSDC được đặt dưới quyền chỉ huy của Ty CSQG Thừa Thiên. Cũng nên biết, BCH CSQG Thừa Thiên là đơn vị lớn nhất toàn quốc với hơn 5,000 nhân viên (tính luôn 102) do Thiếu Tá Liên Thành chỉ huy (Xem Tiểu sử TT Liên Thành).

I/03 Quảng Nam - 103
I/04 Quảng Tín - 104
I/05 Quảng Ngãi - 106
Quân Đoàn II VNCH
II/06 Kontum - 201
II/07  Bình Định - 202
II/08 Pleiku - 203
II/09 Phú Bổn - 204
II/10 Phú Yên - 205
II/11 Darlac (BMT) - 206
II/12 Khánh Hòa - 207
II/13 Quảng Đức - 208
II/14 Tuyên Đức - 209
II/15 Ninh Thuận - 210
II/16 Lâm Đồng - 211
II/17 Bình Thuận - 212
Quân Đoàn III VNCH
III/18 Phước Long - 301
III/19 Bình Long - 302
III/20 Bình Tuy - 303
III/21 Long Khánh - 304
III/22 Bình Dương - 305
III/23 Biên Hòa - 306
III/24 Phước Tuy - 307
III/25 Tây Ninh - 308
III/26 Hậu Nghĩa - 309
III/27 Long An - 310
III/28 Gia Định - 311
Quân Đoàn IV VNCH
IV/29 Định Tường - 401
IV/30 Kiến Tường - 402
IV/31 Gò Công - 403
IV/32 Kiến Hòa - 404
IV/33 Kiến Phong - 405
IV/34 Sa Đéc - 408
IV/35 Vĩnh Long - 407
IV/36 Vĩnh Bình - 406
IV/37 Châu Đốc - 409
IV/38 Phong Dinh - 410
IV/39 An Giang - 411
IV/40 Ba Xuyên - 412
IV/41 Kiên Giang - 415
IV/42 Chương Thiện - 414
IV/43 Bạc Liêu - 413  
IV/44 An xuyên - 417
  Hiệu các ĐĐ/CSDC tại 6 Thành phố biệt lập  
I

Đà Nẵng (105)
Thị xã Đà Nẵng là một trong sáu tỉnh thành "Biệt lập hay tự trị (Autonomous) của Miền Nam, VN

II Thị xã Cam Ranh
III Thị xã Vũng Tàu
III Thị xã Long Bình
III Thủ đô Sài Gòn
IV Đảo Phú Quốc
  Chú thích  
*

Trên đây là huy hiệu của các Đại Đội CSDC cấp tỉnh. Mỗi Đại đội có một Danh số bắt đầu là số Quân Khu (1,2,3,4), theo sau là số thứ tự các tỉnh của mỗi vùng CT. Nếu quý vị thấy không đúng, xin liên lạc về hòm thư ndwdc@nhayduwdc.org, nêu rõ tên tỉnh & Danh số ĐĐ/CSDC. --BKT.

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch phục kích -- Trung úy Phước sĩ quan hành quân (Ban 3) thuộc Tiểu đoàn 5

Cảnh Sát Dã Chiến, và Đại úy Thám (trái) Đại đội trưởng đang thảo kế hoạch phục kích đêm

tại một cuộc cảnh sát nằm phía tây-nam ngoại ô thành phố Sài Gòn,

nơi này thuờng xuyên bị Việt cộng bắn phá [xem những lỗ đạn trên tường do đối phương gây ra].

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tấm ảnh trên do một cựu CSDC/VNCH biệt danh "Bach Hong"
gửi cho BKT hôm Thứ Ba, December 20/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - VŨ KHÍ, CƠ GIỚI, & QUÂN XA CỦA CSQG VNCH

 

 

 

 

 

Đây là khẩu Revolver M1917 SmithWesson - phiên âm ra tiếng Việt là "ru-lơ".

Loại súng này có một xiêu-lanh-đơ (cylinder) chứa được 6 viên đạn một lần,

được trang bị cho mỗi cảnh sát viên của lực lượng CSQG & CSDC VNCH

trên khắp 4 vùng chiến thuật.

 

 

 

 

 

Súng trường Grant M1 (phiên âm ra tiếng Việt: ga-răng),

bán tự động, mỗi băng đạn chứa được 8 viên như ta thấy bên trên.

Loại súng này có từ thời Đệ nhị Thế chiến. Vào thập niên 50-60,

Hoa kỳ viện trợ cho QLVNCH loại súng Grant nặng & cồng kềnh.

Sau này Grant chỉ được dùng trong các quân trường hay những dịp diễn binh.

 

 

 

 

 

 

Súng trường Carbine M1, bán tự động. Nhẹ hơn Grant M1, rất thích hợp cho

chiến binh QLVNCH. Tầm sát hại thua xa khẩu Grant M1.

 

 

 

 

 

Tiểu liên Bơm dầu, bơm dầu vì hình dạng giống

như cây súng bơm mỡ vào bạc-đạn của xe hơi.

Loại súng này dùng trong lúc "cận chiến"

 

 

CSQG - Cảnh Sát Dã Chiến VNCH
Tiêu diệt cộng sản bạo tàn - Bảo Quốc An Dân

 

 

 

 

 

 

Tiểu liên Thompson M1928A1 - phiên âm ra tiếng Việt là "thơm-xông"

 

 

 

 

 

Súng liên thanh (full automatic) M16. Đây là loại súng cá nhân

được trang bị cho mỗi nhân viên Cảnh Sát Dã Chiến VNCH.

Tầm sát hại kinh khủng. Trọng lượng rất nhẹ và rất vừa vặn

với chiến binh VNCH. Khả năng tác chiến rất hữu hiệu.

 

 

 

 

 

 

Trung liên tự động M1918 Browning

 

 

 

 

 

Đại liên M60 Caliber 76/2mm

 

 

 

 

 

Súng phóng lựu M79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ giới gồm hai loại xe:
Xe gắn máy (Motorcycle) hiệu Harley Davidson;
Xe hơi gồm hai loại: Jeep & Vận tải hiệu GMC (General Motor Company)

 

 

Xe gắn máy CSQG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh sát Công lộ VNCH & cỗ xe gắn máy dùng để thi hành công vụ

 

 

 

 

 

Đoàn xe Motor Cảnh sát Công lộ VNCH thường được dùng

trong các ngày lễ lớn có diễn binh hay để đón rước

các yếu nhân ngoại quốc thăm viếng VNCH

 

 

 

 

Quân xa CSQG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là những cỗ xe Jeep đã được trang bị cho lực lượng

CSQG & CSDC VNCH trong thời chiến.  Những chiếc Jeep này

thường được sơn với 2 màu: Trắng & Xanh lá cây. Loại quân xa

này thường được dùng để duyệt binh và tuần tiễu trong làng xã

hay thành phố miền Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là những quân xa loại Vận tải, dùng để chở nhân viên CSQG hay CSDC.

Đôi khi cũng được CSQG dùng để chuyên chở những thành phần bất hảo...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - Quân phục CSQG VNCH

 

 

 

CSQG VNCH - Quân phục CSQG từ trái:

CSQG; CSDC; Tuần Cảnh; Quân phục Đại lễ bên cạnh người đẹp... CSQG

 

 

 

 

 

CSQG VNCH - Nón sắt tác chiến của Đại đội CSDC-400

(không rõ đơn vị này của Tỉnh nào)

 

 

 

 

 

CSQG VNCH - Nón sắt của các đơn vị Tuần Cảnh

 

 

 

 

 

CSQG VNCH - Nón sắt tác chiến của Biệt Đoàn 5 CSDC

Biệt khu Thủ đô Sài Gòn & Gia Định

 

 

 

 

 

 

CSQG VNCH - Nón lưỡi trai cho nhân viên CSQG

 

 

 

 

CSQG VNCH - Nón lưỡi trai cho sĩ quan CSQG

 

 

 

 

CSQG VNCH - Bê-rê màu đen CSQG

 

 

 

 

 

 

 

CSQG VNCH - Chiến y CSDC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - Hình ảnh CSQG Ngày xưa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSQG VNCH - Biệt Đội Thiên Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSQG VNCH - Diễn Hành Ngày Quân Lực VNCH 19-6

 

 

 

 

 

CSQG VNCH - Một buổi huấn luyện tác xạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSQG VNCH - Một buổi lễ gắn Alpha cho SVSQ CSQG VNCH

 

 

 

 

 

CSQG VNCH - Một buổi lễ mãn khóa cho SVSQ CSQG VNCH

 

 

 

 

 

CSQG VNCH - Sân cờ Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia VNCH

 

 

 

 

 

 

CSQG VNCH - Biệt Đoàn 5 CSDC Bình Tây, Sài Gòn (Mậu Thân 68)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V - Chương Trình PHỤNG HOÀNG

 

Ghi chú: Cảnh sát Quốc gia VNCH còn có Chương Trình PHỤNG HOÀNG. Đây là đơn vị có liên quan phần lớn đến các công tác đặc biệt như tình báo địa phương, các chương trình Bình định VNCH, v.v. Phụng hoàng có một bộ phận "bán quân sự" gồm các Đơn vị Thám sát Tỉnh (tên tiếng Anh: Provincial Reconnaissance Unit, được viết tắt là PRU). Trên web site của Cơ quan Tình Báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) có đăng một bài khá chi tiết về Chương Trình Phụng Hoàng, kính mời quý vị ghé thăm trang điện tử này cho biết: Vai trò của Đơn vị Thám Sát Tỉnh Tại Thị xã Tây Ninh trong Chương trình Phụng Hoàng. --BKT.

 

 

 

CSQG - VNCH: Đây là Huy hiệu của Chương trình PHỤNG HOÀNG.

Huy hiệu này hầu như không được phổ biến công khai trong thời chiến ở VN.

BKT sưu tầm được nó từ trang điện tử này: http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_Program.

Nếu quý vị thấy không đúng, xin thông báo để BKT đục bỏ.

 

Huy hiệu các Đơn vị Thám sát Tỉnh

 

Ghi chú: Hầu hết các Huy hiệu PRU trình bày trên trang này là do BKT sưu tầm từ các trang điện tử của các AE cựu chiến binh Mỹ trở về sau cuộc chiến. Tuy nhiên sẽ có một số huy hiệu loại này không rõ xuất xứ; trong trường hợp như thế, xin cho BKT biết qua hòm điện thư ndwdc@nhayduwdc.org để mình đục bỏ. Xin đa tạ. --BKT.

 

Phụng Hoàng - PRU: Trên đây là Huy hiệu

Trưởng toán PRU & nón đi rừng

 

 

 

Phong trào Nhân Dân Tự Vệ Toàn quốc

Miền Nam, Việt Nam

 

 

PRU Quân Đoàn I

 

 

Đội Thám sát tỉnh - Đà Nẵng

 

 

Đội Thám sát tỉnh -  Quảng Nam

 

 

Đội Thám sát tỉnh -  Quảng Ngãi

 

 

 

Đội Thám sát tỉnh -  Quảng Trị 

 

 

 

 

PRU Quân Đoàn II

 

 

 

Đội Thám sát tỉnh - Đác-lắc

 

 

Đội Du Kích - Koho

 

 

Đội Du Kích - Rhade

 

 

Đội Du Kích - MONTAGNARD

 

 

 

 

Đội Thám sát tỉnh - Đồng Xuân, Phú Yên 

 

 

 

 

Đội Thám sát tỉnh - Phú Bổn

 

 

 

 

PRU Quân Đoàn III

 

 

Đội Thám sát tỉnh - Biên Hòa

 

 

Đội Thám sát tỉnh - Bình Long

 

 

Đội Thám sát tỉnh - Phước Long

 

 

 

Đội Thám sát tỉnh - Tây Ninh 

 

 

 

 

PRU Quân Đoàn IV

 

 

Đội Thám sát tỉnh - Kiên Giang

 

 

Đội Thám sát tỉnh - Kiến Hòa

 

 

Đội Thám sát tỉnh - Phong Dinh,

thị xã Cần Thơ

 

 

 

 

PRU không rõ xuất xứ (QĐ)

 

 

 

 

 

Tướng Nguyễn Ngọc Loan trong biến cố Tết Mậu Thân

 

 

Bảng hướng dẫn:  Lời giới thiệu | P1 - CSDC | P2 - Cơ giới | P3 | P4 | P5 | P6 | HK | Mục lục | Đầu trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hết

 

 

Trung tâm lưu trữ các bộ Huy hiệu QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Cảnh Sát Quốc Gia VNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT Sưu tầm, trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Năm, October 9, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang