Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận

Trang Liên lạc và Ban Điều hành GĐMĐVN /HTĐ&PC
Chào mừng Quý Độc giả và Quý ACE cựu Quân nhân SĐND QLVNCH

Bấm vào đây để in Nội quy nhiệm kỳ 2012-2015 ra giấy (Print)

Liên lạc với Gia Đình Mũ Đỏ VN/HTĐ&PC

 

GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM
Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại: (301)910-5889
Điện thư:
minhtran1416@hotmail.com

 

Mọi thư từ liên lạc thư tín xin quý vị dùng địa chỉ trên. Mọi thư từ có liên quan đến tiền bạc chẳng hạn tiền yểm trợ Thương phế binh, Quỹ chi hội, v.v., xin dùng ngân phiếu hay Money order/Măng-đa và đề tên người nhận (Pay to the order of)GĐMĐVN/HTĐ&PC hoặc Gia Đinh Mũ Đỏ Việt Nam/HTĐ&PC. Xin quý vị đừng gửi tiền mặt vào thùng thơ trên cho bất kỳ lý do gì. Trân trọng. --BKT.

 

 

 

Các Văn Kiện

 

 

BẢN NỘI QUY CỦA GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ TRUNG ƯƠNG
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ

 

 

Các Nhiệm Kỳ của GĐMĐVN/HTĐ&PC

 

 

Ban Chấp Hành Gia Đình Mũ Đỏ HTĐ và PC - Nhiệm kỳ 2015-2018

Ban Chấp Hành Gia Đình Mũ Đỏ HTĐ và PC - Nhiệm kỳ 2012-2015

 

 

Kỹ thuật, trình bày & ấn loát

 

Liên lạc: Ban Kỹ thuật (BKT)

 

Chú ý: kể từ Thứ Sáu ngày 10 tháng 6/2016, BKT đã dời những bộ Huy hiệu QLVNCH và một số bài viết cùng thơ+nhạc sang trang Nhảy Dù HTĐ này. Vậy quý vị nào đã từng "đánh dấu/bookmark" những trang này, xin cảm phiền quý vị đánh dấu lại. Trân trọng. --BKT.

 

Ban Biên Tập GĐMĐVN/HTĐ&PC

 

Xin quý độc giả gửi bài vở/công trình sáng tác của quý vị về cho 1 trong các thành viên BBT liệt kê dưới đây:

 

MĐ Trịnh Tường Vân (TĐ50CTCT/SĐND): tv1tran@yahoo.com

MĐ Trần Hồng Minh - CHT/GĐMĐVN/HTĐ & PC: minhtran1416@hotmail.com

MĐ Lý Thanh Phi - Cố Vấn: phithanhly@cox.net

MĐ Hoàng Đình Tiến: hoangsteven@gmail.com

MĐ Nguyễn Minh Hoàng: redberetdc@gmail.com; redberetdc@yahoo.com

Ban Kỹ Thuật: ndwdc@nhayduwdc.org hay nbt242@hotmail.com

 

Bấm vào đây để in Nội quy nhiệm kỳ 2015-2018 ra giấy (Print PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Bảy, April 18, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang