Bắc đẩu tinh

 

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận

Huy Hiệu Quân Lực Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
BKT sưu tầm

 

Huy hiệu Lục Quân VNCH

 

Lời giới thiệu: Kính thưa Quý Độc giả, BKT xin được hân hạnh giới thiệu với Quý vị về Bộ Huy Hiệu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH). Đây là những huy hiệu (insignia) chính của mỗi đơn vị trong QLVNCH, và ẩn sau những huy hiệu này là những huy hiệu cấp bé hơn nếu có. Thí dụ: Sư Đoàn Nhảy Dù có các Tiểu đoàn Nhảy Dù, và những đơn vị này đều có huy hiệu riêng, vì thế, ẩn sau Huy hiệu SĐND là trang Huy Hiệu SĐND riêng để trưng bày toàn bộ Huy hiệu của binh chủng Nhảy Dù, Quý vị chỉ cần bấm vào Huy hiệu SĐND là có thể nhìn thấy được toàn bộ Huy hiệu SĐND ngay. Riêng phần Kỹ thuật, để xem được website này, các chương trình web browsers thiết kế trong máy của quý vị phải làm việc được với HTML 5 CSS-3 bất luận Hệ thống điều hành máy (Operating system) thuộc Microsoft Windows, Apple/MAC, Unix, hay Linux...

Trang Huy Hiệu QLVNCH này bao gồm những phần sau đây:

Phần 1: Bộ Huy hiệu của các SƯ ĐOÀN BỘ BINH QLVNCH

Phần 2: Bộ Huy hiệu CÁC QUÂN BINH CHỦNG QLVNCH

Phần 3: Huy hiệu BỘ TỔNG THAM MƯU QLVNCH CŨ & MỚI

Phần 4: Huy hiệu CÁC ĐƠN VỊ AN NINH QLVNCH

Phần 5: Huy hiệu CÁC ĐƠN VỊ ĐỊA PHƯƠNG QLVNCH

Phần 6: Huy hiệu TỔNG CỤC CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ QLVNCH

Phần 7: Huy hiệu CÁC NHA/SỞ QLVNCH

Phần 8: Huy hiệu CÁC QUÂN TRƯỜNG QLVNCH

Phần 9: Linh Tinh

Phần 10: Phụ Lục

Credits: Ghi nhận những đóng góp để tạo nên trang điện tử này.

Các trang liên hệ


Kính mời Quý Độc giả theo dõi những chi tiết lịch sử sau đây về QLVNCH trong thời chiến. Trân trọng.
–BKT.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 1
Bộ Huy hiệu 11 SƯ ĐOÀN BỘ BINH QLVNCH

 

Lời mở đầu: Các Sư Đoàn Bộ binh và các Tiểu Đoàn Địa Phương trong Quân đội VNCH là lực lượng nòng cốt trên bộ, họ phải diện-đối-diện với địch quân csbv 24x7x365**. Trang điện tử này sẽ hướng dẫn Quý vị đến 11 bộ Huy hiệu của 11 Sư Đoàn Bộ Binh QLVNCH. Cơ cấu tổ chức căn bản của một SĐBB QLVNCH gồm 3 Trung đoàn, mỗi trung đoàn gồm 3 Tiểu đoàn Tác chiến, đây là cấp số căn bản. Ngoài ra, dưới sự điều động của 1 SĐBB còn có các đơn vị Truyền Tin, Trinh sát cấp SĐ và Trung đoàn, các đơn vị biệt phái cho mỗi SĐBB như Pháo binh, Công Binh, Quân Y, Quân Xa, Kỵ Binh hay Thiết Giáp, và các đơn vị yểm trợ khác thuộc về ngành hậu cứ Sư Đoàn, v.v.

Dưới đây là danh sách ba mươi lăm (35) Trung đoàn Bộ binh cơ hữu đã được Bộ Quốc Phòng phân phối đều cho 11 SĐBB QLVNCH trong thời chiến. BKT chỉ dựa trên các huy hiệu sưu tầm được từ Liên mạng toàn cầu và sắp xếp chúng theo cơ cấu tổ chức của Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH; vì BKT là cựu chiến binh ND và cách tổ chức căn bản của SĐND cũng tựa như các SĐBB QLVNCH. Chú ý: 35 Trung đoàn này không tính các Trung đoàn Biệt lập, nếu có. Nếu quý vị cần bổ túc các huy hiệu này, xin liên lạc DS242. Đa tạ. -- BKT

 

 

DANH SÁCH CÁC
TRUNG ĐOÀN BỘ BINH QLVNCH

 

TRUNG ĐOÀN SƯ ĐOÀN QUÂN ĐOÀN
1 1* I
2 3 III
3 1* I
4 2 II
5 2 II
6 2 II
7 5 III
8 5 III
9 5 III
10 7 IV
11 7 IV
12 7 IV
14 9 IV
15 9 IV
16 9 IV
31 21 III
32 21 III
33 21 III
40 22* II
41 22* II
42 22* II
43 18 III
44 23 II
45 23 II
46 25 III
47 22* II
48 18 III
49 25 II
50 25 III
51 1* I
52 18 III
53 23 II
54 1* I
56 3 I
57 3 I

* - Các SĐBB này
có 4 Trung đoàn.

** - 24 giờ/ngày;
7 ngày/tuần;
365 ngày/năm

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SƯ ĐOÀN BỘ BINH QUÂN LỰC ĐỒNG MINH HOA KỲ

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SƯ ĐOÀN BỘ BINH QUÂN LỰC VNCH ***
Bản Anh ngữ

 

 

Bản Việt ngữ

 

 

Nhìn vào hai sơ đồ bên trên, ta thấy một trong những khác biệt quan yếu là: SĐBB của QLVNCH không có Không quân riêng cho mỗi Sư đoàn. Nhân lực của 1 SĐBB/QLVNCH=10,450 người.

 

*** - Trích nguồn Tài liệu Chiến tranh Việt Nam đã được giải mã của Ngũ Giác Đài, Hoa Kỳ

 

 

 
Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đoàn I Quân Đoàn II Quân Đoàn III Quân Đoàn IV
         
 
Sư Đoàn 1 BB Sư Đoàn 2 BB Sư Đoàn 3 BB Sư Đoàn 5 BB Sư Đoàn 7 BB
         
Sư Đoàn 9 BB Sư Đoàn 18 BB Sư Đoàn 21 BB Sư Đoàn 22 BB Sư Đoàn 23 BB
         
    Sư Đoàn 25 BB    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 2
Bộ Huy hiệu CÁC QUÂN BINH CHỦNG QLVNCH

 

 
 
Sư Đoàn TQLC BC Biệt Động Quân Sư Đoàn Nhảy Dù Thiết Giáp Pháo Binh
         
Công Binh Kiến Tạo LĐ 5 Công Binh
Chiến Đấu
Hải Quân NNHQ-QLVNCH Không Quân
     
Biệt Hải Đài phát thanh GTAQ Nha Kỹ Thuật, Bộ TTM Nha Kỹ Thuật Sở Phòng Vệ
Duyên Hải
         
Sở Liên Lạc Lôi Hổ
NKT
Đoàn Hành Quân
Đặc Biệt
Liên Đoàn 81
Biệt Cách Nhảy Dù
Lực Lượng
Đặc Biệt
Sở Công Tác
NKT
 
SÁU SƯ ĐOÀN KHÔNG QUÂN QLVNCH
 
Sư Đoàn 1
Không Quân
Sư Đoàn 2
Không Quân
Sư Đoàn 3
Không Quân
Sư Đoàn 4
Không Quân
Sư Đoàn 5
Không Quân
         
    Sư Đoàn 6
Không Quân
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 3
Huy hiệu BỘ TỔNG THAM MƯU QLVNCH CŨ & MỚI

 

   
Bộ Quốc Phòng
nguyên thủy 
Bộ Tổng Tham Mưu
(1975)
BTTM
(ngụy trang)
 
BỘ THAM MƯU QLVNCH CẤP QUÂN ĐOÀN
Bộ Tham mưu
Quân Đoàn I
Bộ Tham mưu
Quân Đoàn II
Bộ Tham mưu
Quân Đoàn III
Bộ Tham mưu
Quân Đoàn IV
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ TỔNG THAM MƯU QLVNCH TẠI THỦ ĐÔ SÀI GÒN 
 
Huy Hiệu
Binh Chủng Truyền Tin
QLVNCH
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 4
Huy hiệu CÁC ĐƠN VỊ AN NINH QLVNCH

 

 
   
    CSQG/HTĐ    
   
  Học viện
Cảnh Sát Quốc Gia
Lực lượng Giang Cảnh Quân Cảnh  
         
   
  Lực lượng An ninh Cảnh Sát   Cảnh Sát Dã Chiến  
         
   
Cảnh Sát ngành
Hành Chánh
Cảnh Sát
Đặc Nhiệm
         
    Anh Hùng
Cảnh Sát 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 5
Huy hiệu CÁC ĐƠN VỊ ĐỊA PHƯƠNG QLVNCH

 

Địa Phương Quân Nghĩa Quân  Nhân Dân Tự Vệ Xây Dựng Nông Thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 6
Huy hiệu TỔNG CỤC CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ QLVNCH

 

Trái: Lục Đại Chiến*; Phải: Huy hiệu trên nón của các quân nhân ngành CTCT QL-VNCH
 
 
Cục An Ninh Cục Chính Huấn Cục Quân Tiếp Vụ Cục Tâm Lý Chiến Cục Xã Hội
       
Nha Tuyên Úy CG Nha Tuyên Úy PG Nha Tuyên Úy TL Quân Nhạc
 
NHỮNG HUY HIỆU NGÀNH CTCT BẰNG VẢI THÊU TRÊN CHIẾN Y
 
         
Cục An Ninh   Tiểu Đoàn 20 CTCT Cục Chính Huấn Cục Quân Tiếp Vụ
 
         
Cục Tâm Lý Chiến CTLC  CTLC  CTLC  CTLC
 
         
Cục Tâm Lý Chiến CTLC - Quân Đoàn 1 CTLC - Tiểu Đoàn 1 Bộ Chiêu Hồi  BCH (Én Biển)
 
* Lục Đại Chiến gồm:

1) TƯ TUỞNG CHIẾN,
2) TỔ CHỨC CHIẾN,
3) TÂM LÝ CHIẾN,
4) TÌNH BÁO CHIẾN,

5) MƯU LƯỢC CHIẾN,

6) QUẦN CHÚNG CHIẾN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 7
Huy hiệu CÁC NHA/SỞ QLVNCH

 

 
Cục Công Binh Cục Mãi Dịch Cục Quân Cụ Cục Quân Nhu Cục Quân Bưu
           
       
Cục Truyền Tin Cục Tài Chánh Nha Quân Pháp  NQP  Nha Động Viên  Nha Động Viên 
 
         
Trung Tâm 2
Tuyển Mộ Nhập Ngũ  
Trung Tâm 3
Tuyển Mộ Nhập Ngũ  
Cục Quân Y  CQY   Nha Nữ Y-tá
Tình nguyện
 
NHA QUÂN KHUYỂN
 
         
 Trung tâm
Quân Khuyển 1
Trung tâm
Quân Khuyển 3 
Trung tâm
Quân Khuyển 4 
Trung tâm
Quân Khuyển 5 
Trung tâm
Quân Khuyển 7 
 
Trung tâm
Quân Khuyển 8
Trung tâm
Quân Khuyển 9
 
 
TỔNG CỤC QUÂN VẬN
 
   
Tổng cục Quân Vận Tiểu Đoàn Quân Vận Tiểu Đoàn Quân Vận Tiểu Đoàn 1 Quân Vận Cục Quân Vận (cũ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 8
Huy hiệu CÁC QUÂN TRƯỜNG QLVNCH

 

 
TTHL (Vùng 3)
Vạn Kiếp
TLHL (Quốc Gia)
Quang Trung
Trường Hạ Sĩ Quan
Đồng Đế (Nha Trang)
Trường Bộ Binh
SQTB Thủ Đức
Trường VBQG
Việt Nam (Đà Lạt)
         
Trường
Thiếu Sinh Quân
Trường Nữ
Quân Nhân
Trường Đại Học
CTCT
Trường Quân Báo Trường Quản Trị
         
Trường Quân Y Trường Sinh Ngữ
Quân Đội
Trường CSQG Trường Thiết Giáp Trường Pháo Binh
         
 
Học Viện CSQG
VNCH
Trường Chỉ Huy
Tham Mưu
Trường TQT Trường Truyền Tin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 9 - LINH TINH

 

QUỐC HUY NỀN ĐỆ I VNCH
 

Đại Đội Phòng Vệ
Phủ Tổng Thống
Lục Quân QL-VNCH  
     
Lực lượng
Biệt Khu Thủ Đô
Lực lượng
Biệt Khu Thủ Đô 
Lực Lượng
 Dân Quân HK
USAVR
     
 Huy hiệu Lục Quân
gắn trên nón

[Huy hiệu này đã được lưu hành sau đảo chánh 1963. Và được thay thế ngay sau khi chính quyền NVT được thiết lập] (ảnh Michael Do sưu tầm)
Huy hiệu KQ
gắn trên nón

[Huy hiệu này đã được lưu hành sau đảo chánh 1963. Và được thay thế ngay sau khi chính quyền NVT được thiết lập] (ảnh Michael Do sưu tầm)
Huy hiệu HQ
gắn trên nón

[Huy hiệu này đã được lưu hành sau đảo chánh 1963. Và được thay thế ngay sau khi chính quyền NVT được thiết lập] (ảnh Michael Do sưu tầm)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 10 - PHỤ LỤC

 

EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ
Nhạc & Lời: Nguyệt Ánh

    

PK1

Em vẫn mơ một ngày nào,
Quê dấu yêu không còn cộng thù.
Trên con đường mòn,
Sau cơn mưa chiều,
Anh ôm đàn dìu em đi dưới trăng.

Ta đứng yên nghe rừng thì thầm,

Ta ngước trông sao trời thật gần.
Anh ôm cây đàn,
Anh buông tơ trầm,
Em ca bài mừng quê hương thanh bình.


ĐK1

Rồi bình minh tới anh đưa em về làng,
Này bà con đón kia anh em chào mừng.
Thôn quê tưng bừng,
Muôn chim reo hò,
Hát mừng người vừa về sau chiến chinh.

Rồi hoàng hôn xuống ta say men rượu nồng,
Họ hàng trong xóm thay nhau nhen lửa hồng.
Sương giăng mịt mùng,
Đêm sâu chập chùng,
Xóa ngục tù xiềng gông bao năm.

PK2

Em vẫn mơ một ngày nào,
Anh với em chung tình bạc đầu.
Trên quê hương nghèo,
Trong khu rừng già,
Trước mái nhà cờ vàng bay phất phơ.

Bên mái hiên ta ngồi chuyện trò,
Khoai nướng thơm hương tình ruộng đồng.
Con thơ ngoan hiền,
Ê a đánh vần,
Vê-en-nờ Việt Nam kiêu hùng
“Vê-en-nờ” là Việt Nam... Muôn năm!

ĐK2

Rồi ngày con lớn con ca vang tình người,
Hòa bình no ấm con ca vang tình đời.
Thay cho mẹ hiền,
Thay cho cha già,
Suốt cuộc đời hòa lời ca đấu tranh.

Rồi ngày con lớn con đi xây cuộc đời,
Màu cờ tổ quốc con tô thêm rạng ngời.
Quê hương thanh bình,
Muôn dân yên lành,
Sống cuộc đời tự do muôn năm!

 

 

Nhạc nền: “Em Vẫn Mơ một Ngày Về (WMA - 5MB) - Nhạc & Lời Nguyệt Ánh


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÀ CA VIỆT NAM
Nhạc: Khuyết danh
Lời Thơ: Mặc Giang


Từ NAM QUAN ta đi tới CÀ MÂU
Thăm những nẻo đường đất nước quê hương!
Ta đi vào SÀI GÒN,
Ta đi ra HÀ NỘI,
Nhìn non sông gấm vóc nhắn gửi lòng tình tự yêu thương!
Ta sẽ ghé TRƯỜNG SƠN nghe rừng reo gió núi,
Ta sẽ ghé BIỂN ĐÔNG nghe sóng vỗ triều dâng,
Ta sẽ ghé miền quê nghe hương thơm đồng nội,
Ta sẽ ghé châu thành nghe đô hội theo chân.

Kìa HỒNG HÀ vùng phôi sinh mở nước
Nọ THÁI BÌNH nhớ bao thuở hùng anh
Kìa CỬU LONG hàm rồng giao chín khúc
Nọ ĐỒNG NAI bồng mây nước xanh xanh.

Ta đi vào cuối Nam, Ta đi ra đỉnh Bắc.
Đất nước này! Non sông này! Là của VIỆT NAM!Nhạc nền: “Là Của Việt Nam (MP3 - 3MB) Bản Đồ Việt Nam Hành khúc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITS

     

Huy hiệu và Hình ảnh: BKT sưu tầm
Trình bày và Ấn loát: BKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TRANG ĐIỆN TỬ LIÊN HỆ

    

Trung tâm lưu trữ các bộ Huy hiệu QLVNCH

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT Sưu tầm, trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Bảy July 16, 2011
Ban Kỹ Thuật Khóa Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang