Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Văn nghệ
Nhạc Đấu tranh

Bản Đồ Việt Nam Hành khúc
Nhạc & Lời: Nguyễn Bá Toản (T242)
TĐ1ND/ĐĐ11ND/SĐND-QLVNCH
Danh Số 242, Khóa 10A-72/SQTB/Đồng Đế,
Nha Trang-Khánh Hòa
A Major 

 

Là người Việt Nam, từ khắp muôn phương,
Là người Việt Nam, dòng máu đỏ da vàng
Chúng ta là người Việt Nam!
Chúng ta là dòng giống LẠC HỒNG!

1. Là người Việt Nam, nhìn Bản đồ Việt nam, từ phương Bắc:
Ta sẽ thấy: Tiền nhân ta đã khổ công xây dựng Ải-Nam-Quan, là địa đầu Tổ Quốc ta
(đang trong tay giặc Tầu, đang trong tay giặc Tầu!).

2. Là người Việt Nam, nhìn Bản đồ Việt nam,
Ta sẽ thấy: Tiền nhân ta đã hy sinh bao máu xương,
xây cơ đồ đến tận cùng MŨI CÀ-MÂU, dưới phương Nam....

3. Là người Việt Nam, nhìn Bản đồ Việt nam,
Từ vùng Quảng-Đà ra hướng Biển Đông,
Ta sẽ thấy: TỔ QUỐC ta có đảo Hoàng Sa,
(đang trong tay giặc Tầu, đang trong tay giặc Tầu!)

4. Về thành phố Sài Gòn trực chỉ Biển Đông,
kìa là Trường Sa là của Việt Nam ta đó,
Ta phải quyết tâm giữ gìn.

5. Xuôi về Nam,
Ta phải biết đảo CÔN SƠN cũng là của NƯỚC NAM ta!
Và tất cả đó là của Việt Nam.
Và tất cả đó là di sản của Tiền Nhân để dành cho ta, dòng giống Lạc Hồng!

Kết: Ôi! Giải Giang Sơn Việt Nam gấm vóc!
Là người Việt Nam phải quyết tâm bảo vệ non sông!
Chúng ta là người Việt Nam phải quyết tâm gìn giữ Sơn Hà!


Hoa Kỳ, Thứ bảy ngày 7 tháng 7, 2012
T242

 

 

Nhạc nền: Bản đồ VN Hành khúc(MIDI1 - MP3); (MIDI2 - MP3) Nhạc bản (PDF)

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT sáng tác, trình bày & ấn loát

 

Đăng ngày Chúa Nhật, July 8, 2012
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang