Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Sưu tầm - Huy hiệu QLVNCH - BKT
Huy Hiệu Biệt Động Quân QLVNCH
Chào mừng Quý Độc giả và Quý ACE cựu Quân nhân SĐND QLVNCH

 

 

Nguồn gốc của Đầu CỌP mầu đen trên Huy hiệu BCBĐQ/QLVNCH: có nhiều người hiểu lầm là Báo Đen. Từ năm 1959, lúc các Trung đội Hoạt động Đặc biệt (gọi tắt là Biệt Động Đội) được thành lập và được trang bị áo quần màu đen, chỉ hoạt động về ban đêm (chống du kích) nên đầu cọp mới mang màu đen. --MN ĐNQ.

 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Lời giới thiệu: BKT hân hạnh giới thiệu đến Quý độc giả Bộ HUY HIỆU BINH CHỦNG BIỆT ĐỘNG QUÂN QLVNCH. Tính đến năm 1975, Binh chủng BĐQ/QLVNCH là đơn vị Tổng Trừ Bị QLVNCH lớn nhất về quân số so với các Binh chủng Nhảy Dù & Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH, và kể từ ngày BCBĐQ được thành lập, đơn vị này chỉ ở cấp số “Liên Đoàn”, BĐQ chưa bao giờ trở thành Sư Đoàn Tổng Trừ Bị như các binh chủng BB & TTB khác trong QLVNCH. Tuy nhiên, vào năm 1975 Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH đã có dự án nâng cấp binh chủng BĐQ lên hàng Sư Đoàn, và bộ này đã dự trù thành lập 2 SĐBĐQ từ các Liên Đoàn BĐQ trên khắp các Quân Khu VNCH.

Dựa theo tài liệu về BCBĐQ đang lưu hành trên những trang điện tử của các anh em cựu Chiến binh BĐQ/QLVNCH thì “... Đến cuối tháng 3, đầu tháng 4-75, đã thành lập được 2 Sư đoàn BĐQ, đó là Sư đoàn 101/BĐQ (do các LĐ 31, 32 và 33/BĐQ họp thành), vị Tư lệnh đầu tiên, cũng là cuối cùng là Đại Tá Nguyễn Thành Chuẩn. Sư đoàn 106/BĐQ, do Đại Tá Nguyễn Văn Lộc là Tư lệnh.” --hết trích.

Cũng nên biết BCBĐQ là đơn vị có sự thay đổi đơn vị, danh số đơn vị, và nhân sự liên tục kể từ ngày thành lập, và nhất là ngay sau khi Quân đội Đồng Minh Hoa Kỳ rút khỏi chiến trường Việt nam. Do đó, dựa vào tài liệu của các trang điện tử BĐQ (xem link bên dưới), Ban Kỹ Thuật sẽ chỉ trình bày các Huy Hiệu của các Liên Đoàn & Tiểu Đoàn BĐQ QLVNCH được liệt kê trong danh sách đang lưu hành trên các Web sites BĐQ QLVNCH. Các Huy hiệu này, LĐBĐQ & TĐBĐQ, do BKT tự chế dùng nền huy hiệu nguyên thủy của BĐQ để tượng trưng cho các đơn vị BĐQ trong thời chiến, tuy không có giá trị về hiện kim, nhưng về lịch sử, nó nói lên được “... vào thời điểm đó, ở chốn ấy đã có một đơn vị BĐQ QLVNCH như thế tồn tại ở đấy...”.

Chú ý: 100% các bộ Huy hiệu QLVNCH đăng trong Web site nhayduwdc.org là do BKT sưu tầm được từ các trang điện tử của các AE cựu binh sĩ Đồng Minh Hoa Kỳ sưu tầm được khi họ còn chiến đấu ở Nam Việt Nam, trong đó có một số Huy hiệu của BCBĐQ nhưng không còn phù hợp với tình thế mới sau khi QL Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam nên BKT đã không đăng chúng nó trong trang HH/BĐQ này. Cũng như các huy hiệu thuộc các quân binh chủng QLVNCH khác, huy hiệu BCBĐQ còn có loại mầu xanh đen dùng để ngụy trang khi đi rừng, huy hiệu đi rừng không bắt buộc. Mới đây BĐQ Đỗ Như Quyên cũng đã cung cấp các Huy hiệu về văn bằng & chứng chỉ BĐQ, và sửa đổi mầu sắc của các Huy hiệu thuộc các LĐBĐQ, dựa vào tài liệu mới này, BKT đã vẽ lại các huy hiệu cho đúng với tài liệu BĐQ ĐNQ cung cấp. --BKT.

Dưới đây là danh sách toàn bộ Binh Chủng Biệt Động Quân QLVNCH năm 1975 đang lưu hành trên các Web sites BĐQ QLVNCH: “Theo chương trình, 54 tiểu đoàn BĐQ được tái phối trí thành 45 tiểu đoàn, trực thuộc 15 liên đoàn BĐQ. Mỗi Quân Khu sẽ có một liên đoàn làm trừ bị. Bộ Chỉ huy BĐQ Quân Khu có nhiệm vụ huấn luyện và yểm trợ các đơn vị BĐQ hoạt động trong vùng trách nhiệm, cố vấn cho tư lệnh Quân Khu về việc sử dụng các đơn vị này. Các liên đoàn BĐQ được phối trí như sau:

 

 

MỤC LỤC

 

Danh sách các đơn vị BĐQ

Bằng Rừng Núi Sình Lầy

Huy hiệu các Liên Đoàn BĐQ

Huy hiệu Truyền tin BĐQ

Các trang web liên hệ

Credits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quân Khu I: 4 liên đoàn

-Liên đoàn 11 gồm các Tiểu đoàn 68, 69 và 70
-Liên đoàn 12 gồm các Tiểu đoàn 21, 37 và 39
-Liên đoàn 14 gồm các Tiểu đoàn 77, 78 và 79
-Liên đoàn 15 gồm các Tiểu đoàn 60, 61 và 94

 

 

 

 

 

 

Quân Khu II: 5 liên đoàn

-Liên đoàn 21 gồm các Tiểu đoàn 72, 89 và 96
-Liên đoàn 22 gồm các Tiểu đoàn 62, 88 và 95
-Liên đoàn 23 gồm các Tiểu đoàn 11, 22 và 23
-Liên đoàn 24 gồm các Tiểu đoàn 63, 81 và 82
-Liên đoàn 25 gồm các Tiểu đoàn 67, 76 và 90

 

 

 

 

 

 

 

 

Quân Khu III: 3 liên đoàn

-Liên đoàn 31 gồm các Tiểu đoàn 31, 36 và 52
-Liên đoàn 32 gồm các Tiểu đoàn 30, 33 và 38 (trước năm 1973 nguyên là Liên đoàn 5)
-Liên đoàn 33 gồm các Tiểu đoàn 64, 83 và 92

 

 

 

 

 

 

Trừ bị thuộc quyền điều động của Bộ Tổng Tham mưu: 3 liên đoàn

- Liên đoàn 4 gồm các Tiểu đoàn 42, 43 và 4
- Liên đoàn 6 gồm các Tiểu đoàn 34, 35 và 51
- Liên đoàn 7 gồm các Tiểu đoàn 32, 58 và 85...”

 

--Hết trích.

 

Để biết thêm chi tiết về BCBĐQ, kính mời quý độc giả ghé thăm các trang điện tử BCBĐQ sau đây:

1. Trang Nhà BIỆT ĐỘNG QUÂN QLVNCH: http://www.bietdongquan.com
2. Trang Tài liệu BIỆT ĐỘNG QUÂN QLVNCH: http://www.bietdongquan.com/tailieu/bietdongquan/trangcuabietdongquan.htm
3. Trang chiến sự binh chủng Biệt Động Quân: http://bdqvn.blogspot.fr/2011/08/biet-ong-quan-qlvnch.html.

Thứ Ba ngày 18 tháng 3, 2013
BKT/nhayduwdc.org

 

 

Dưới đây là toàn bộ Huy Hiệu
Binh Chủng BIỆT ĐỘNG QUÂN QLVNCH

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

 

 

Nón nỉ Bê-rê Biệt Động Quân. Màu nâu tượng trưng cho màu máu thấm vào đất mẹ,
huy hiệu trên nón gọi là Thần Tiễn, nghĩa rằng dũng mãnh và nhanh chóng. --BĐQ ĐNQ.

 

 

 

 

 

 

Huy Hiệu thêu trên nón Bê-rê Biệt Động Quân

 

 

 

 

 

 

Huy Hiệu bằng kim khí (đồng đen) ghim
trên nón Bê-rê Biệt Động Quân

 

 

 

 

 

Nón sắt chiến binh BĐQ đội ngoài mặt trận

 

 

 

 

 

Các Huy hiệu về Bằng cấp và Chứng chỉ của BCBĐQ / QLVNCH: Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân ở Dục Mỹ là nơi đào tạo và cấp ra 1 Bằng và 2 Chứng Chỉ BĐQ: Huy hiệu trên đây là Bằng Căn Bản Biệt Động. Bằng này được cấp cho tất cả quân nhân các cấp trong binh chủng BĐQ sau khi trải qua chương trình thụ huấn: "Chiến Thuật Tác Chiến Biệt Động", kéo dài trong ba tháng (tuy nhiên trong thực tế, từ năm 1970 về sau, vì chiến cuộc mỗi ngày thêm khốc liệt, ngân sách huấn luyện bị cắt giảm nên một ít sĩ quan trong binh chủng, hoặc quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt cải tuyển qua BĐQ được quyền mang nó bên ngực phải, dù chưa được học về Căn Bản BĐQ theo quy định của Tổng Cục Quân Huấn). Bằng Căn Bản BĐ có giá trị trong quân đội cấp quốc tế, quân nhân ngoại quốc dự học sẽ được cấp vĩnh viễn. Riêng trong QLVNCH, những quân nhân nào thực sự trải qua chương trình huấn luyện này, mỗi tháng được nhận phụ cấp thêm 600 Đồng (1970) hoặc 800 Đồng (kể từ năm 1972 về sau). --BĐQ ĐNQ

 

 

 

 

 

 

Khóa 1 Chứng chỉ Viễn Thám BĐQ/QLVNCH: Chứng chỉ 1 Viễn Thám được trao cho cấp Binh sĩ, Hạ sĩ quan, Sĩ quan, không những trong binh chủng BĐQ mà còn mở rộng cho toàn Quân-Binh-Chủng của QLVNCH. Chương trình huấn luyện được thu gọn từ 4 đến 5 tuần, và chỉ dành cho các hoạt động chuyên môn như Trinh Sát, Thám Báo, Thám Kích, Viễn Thám, Biệt Kích, v.v. Phụ cấp mỗi tháng là 600 Đồng. --BĐQ ĐNQ

 

 

 

 

 

Khóa 2 Chứng chỉ Rừng Núi Sình Lầy (RNSL) (*) BĐQ/QLVNCH: Chứng chỉ 2 RNSL chỉ được trao cho cấp Sĩ quan BĐQ và trong Quân-Binh-Chủng của QLVNCH nếu quân nhân đó đã trải qua một khóa huấn luyện kéo dài trong 6 tuần về căn bản của "Chiến Thuật Tác Chiến Biệt Động". Phụ cấp mỗi tháng 800 Đồng. --BĐQ ĐNQ

 

 

 

 

 

 

Nơi đây là trường đào tạo chiến binh BĐQ QLVNCH

 

 

 

 

HUY HIỆU CÁC LIÊN ĐOÀN BIỆT ĐỘNG QUÂN QLVNCH
Danh sách được liệt kê theo thứ tự các Quân Khu từ sông Bến Hải đến Mũi Cà Mau

Huy hiệu BĐQ thuộc Quân Đoàn 1... Huy hiệu BĐQ thuộc Quân Đoàn 2... Huy hiệu BĐQ thuộc Quân Đoàn 3... Huy hiệu BĐQ thuộc BCH Trung ương  

 

 

 

 

 

 

QUÂN KHU I
(4 Liên Đoàn: LĐ11BĐQ, 12, 14 và 15)

 

 

Huy hiệu Bộ Chỉ Huy BĐQ/Quân Khu I

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Bộ Chỉ Huy LĐBĐQ 11, 12, 14, & 15

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn tác chiến BĐQ,
QLVNCH thuộc Quân Khu I

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 68, 69, và 70 thuộc LĐ11BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 21, 37, và 39 thuộc LĐ12BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 77, 78, và 79 thuộc LĐ14BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 60, 61, và 94 thuộc LĐ15BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

 

Huy hiệu các đơn vị Yểm trợ BĐQ,
QLVNCH thuộc Quân Khu I

 

 

Huy hiệu các Đơn vị Yểm trợ LĐ12BĐQ, QLVNCH: (CHCV: Chỉ Huy Công Vụ; HCCV: Hành Chánh Công Vụ; CCX: Chống Chiến Xa; PB: Pháo Binh; QX: Quân Xa; QY: Quân Y;  TK: Thám Kích;  TT: Truyền Tin; TTHL: Trung Tâm Huấn Luyện; VT: Viễn Thám.)

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Đơn vị Yểm trợ LĐ14BĐQ, QLVNCH: (CHCV: Chỉ Huy Công Vụ; HCCV: Hành Chánh Công Vụ; CCX: Chống Chiến Xa; PB: Pháo Binh; QX: Quân Xa; QY: Quân Y;  TK: Thám Kích;  TT: Truyền Tin; TTHL: Trung Tâm Huấn Luyện; VT: Viễn Thám.)

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Đơn vị Yểm trợ LĐ15BĐQ, QLVNCH: (CHCV: Chỉ Huy Công Vụ; HCCV: Hành Chánh Công Vụ; CCX: Chống Chiến Xa; PB: Pháo Binh; QX: Quân Xa; QY: Quân Y;  TK: Thám Kích;  TT: Truyền Tin; TTHL: Trung Tâm Huấn Luyện; VT: Viễn Thám.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÂN KHU II
Ngoài 5 Liên Đoàn tác chiến BĐQ: LĐ21BĐQ, 22, 23, 24 và 25, QĐII còn có 3 Trung Tâm Huấn Luyện quân sự lớn gồm: TTHL BĐQ, TTHL PB, & TTHL Lam Sơn đều tọa lạc tại thị trấn Dục Mỹ, thuộc xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa vào thời chiến.

 

 

Huy hiệu Bộ Chỉ Huy BĐQ/Quân Khu II

 

 

Huy hiệu Trung Tâm Huấn Luyện BĐQ Dục Mỹ

 

 

Huy hiệu các Bộ Chỉ Huy LĐBĐQ 21, 22, 23, 24, & 25

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn tác chiến BĐQ,
QLVNCH thuộc Quân Khu II

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 72, 89, và 96 thuộc LĐ21BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 62, 88, và 95 thuộc LĐ22BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 11, 22, và 23 thuộc LĐ23BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 63, 81, và 82 thuộc LĐ24BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 67, 76, và 90 thuộc LĐ25BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

Huy hiệu các đơn vị Yểm trợ BĐQ,
QLVNCH thuộc Quân Khu II

 

 

 

Huy hiệu các Đơn vị Yểm trợ LĐ21BĐQ, QLVNCH: (CHCV: Chỉ Huy Công Vụ; HCCV: Hành Chánh Công Vụ; CCX: Chống Chiến Xa; PB: Pháo Binh; QX: Quân Xa; QY: Quân Y;  TK: Thám Kích;  TT: Truyền Tin; TTHL: Trung Tâm Huấn Luyện; VT: Viễn Thám.)

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Đơn vị Yểm trợ LĐ22BĐQ, QLVNCH: (CHCV: Chỉ Huy Công Vụ; HCCV: Hành Chánh Công Vụ; CCX: Chống Chiến Xa; PB: Pháo Binh; QX: Quân Xa; QY: Quân Y;  TK: Thám Kích;  TT: Truyền Tin; TTHL: Trung Tâm Huấn Luyện; VT: Viễn Thám.)

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Đơn vị Yểm trợ LĐ23BĐQ, QLVNCH: (CHCV: Chỉ Huy Công Vụ; HCCV: Hành Chánh Công Vụ; CCX: Chống Chiến Xa; PB: Pháo Binh; QX: Quân Xa; QY: Quân Y;  TK: Thám Kích;  TT: Truyền Tin; TTHL: Trung Tâm Huấn Luyện; VT: Viễn Thám.)

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Đơn vị Yểm trợ LĐ24BĐQ, QLVNCH: (CHCV: Chỉ Huy Công Vụ; HCCV: Hành Chánh Công Vụ; CCX: Chống Chiến Xa; PB: Pháo Binh; QX: Quân Xa; QY: Quân Y;  TK: Thám Kích;  TT: Truyền Tin; TTHL: Trung Tâm Huấn Luyện; VT: Viễn Thám.)

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Đơn vị Yểm trợ LĐ25BĐQ, QLVNCH: (CHCV: Chỉ Huy Công Vụ; HCCV: Hành Chánh Công Vụ; CCX: Chống Chiến Xa; PB: Pháo Binh; QX: Quân Xa; QY: Quân Y;  TK: Thám Kích;  TT: Truyền Tin; TTHL: Trung Tâm Huấn Luyện; VT: Viễn Thám.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÂN KHU III
(3 Liên Đoàn: LĐ31BĐQ, 32 và 33)

 

 

Huy hiệu Bộ Chỉ Huy BĐQ/Quân Khu III

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Bộ Chỉ Huy LĐBĐQ 31, 32, & 33

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn tác chiến BĐQ,
QLVNCH thuộc Quân Khu III

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 31, 36, và 52 thuộc LĐ31BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 30, 33, và 38 thuộc LĐ32BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 64, 83, và 92 thuộc LĐ33BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

 

Huy hiệu các đơn vị Yểm trợ BĐQ,
QLVNCH thuộc Quân Khu III

 

 

Huy hiệu các Đơn vị Yểm trợ LĐ31BĐQ, QLVNCH: (CHCV: Chỉ Huy Công Vụ; HCCV: Hành Chánh Công Vụ; CCX: Chống Chiến Xa; PB: Pháo Binh; QX: Quân Xa; QY: Quân Y;  TK: Thám Kích;  TT: Truyền Tin; TTHL: Trung Tâm Huấn Luyện; VT: Viễn Thám.)

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Đơn vị Yểm trợ LĐ32BĐQ, QLVNCH: (CHCV: Chỉ Huy Công Vụ; HCCV: Hành Chánh Công Vụ; CCX: Chống Chiến Xa; PB: Pháo Binh; QX: Quân Xa; QY: Quân Y;  TK: Thám Kích;  TT: Truyền Tin; TTHL: Trung Tâm Huấn Luyện; VT: Viễn Thám.)

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Đơn vị Yểm trợ LĐ33BĐQ, QLVNCH: (CHCV: Chỉ Huy Công Vụ; HCCV: Hành Chánh Công Vụ; CCX: Chống Chiến Xa; PB: Pháo Binh; QX: Quân Xa; QY: Quân Y;  TK: Thám Kích;  TT: Truyền Tin; TTHL: Trung Tâm Huấn Luyện; VT: Viễn Thám.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ƯƠNG
Gồm các Liên Đoàn 4, 6, và 7 BĐQ

 

 

Huy hiệu Bộ Chỉ Huy Trung ương BĐQ, Sài Gòn

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Bộ Chỉ Huy LĐBĐQ 4, 6, & 7 Trừ bị

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn tác chiến BĐQ,
QLVNCH thuộc Bộ Chỉ Huy Trung Ương, Sài Gòn

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 42, 43, và 44 thuộc LĐ4BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 34, 35, và 51 thuộc LĐ6BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Tiểu Đoàn BĐQ 32, 58, và 85 thuộc LĐ7BĐQ, QLVNCH

 

 

 

 

Huy hiệu các đơn vị Yểm trợ BĐQ, QLVNCH
thuộc Bộ Chỉ Huy Trung Ương, Sài Gòn

 

 

 

 

Huy hiệu các Đơn vị Yểm trợ LĐ4BĐQ, QLVNCH: (CHCV: Chỉ Huy Công Vụ; HCCV: Hành Chánh Công Vụ; CCX: Chống Chiến Xa; PB: Pháo Binh; QX: Quân Xa; QY: Quân Y;  TK: Thám Kích;  TT: Truyền Tin; TTHL: Trung Tâm Huấn Luyện; VT: Viễn Thám.)

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Đơn vị Yểm trợ LĐ6BĐQ, QLVNCH: (CHCV: Chỉ Huy Công Vụ; HCCV: Hành Chánh Công Vụ; CCX: Chống Chiến Xa; PB: Pháo Binh; QX: Quân Xa; QY: Quân Y;  TK: Thám Kích;  TT: Truyền Tin; TTHL: Trung Tâm Huấn Luyện; VT: Viễn Thám.)

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Đơn vị Yểm trợ LĐ7BĐQ, QLVNCH: (CHCV: Chỉ Huy Công Vụ; HCCV: Hành Chánh Công Vụ; CCX: Chống Chiến Xa; PB: Pháo Binh; QX: Quân Xa; QY: Quân Y;  TK: Thám Kích;  TT: Truyền Tin; TTHL: Trung Tâm Huấn Luyện; VT: Viễn Thám.)

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu Đoàn Truyền Tin Biệt Động Quân

 

 

 

 

 

Rừng Núi Sình Lầy tại Trại Dục Mỹ

 

 

 

 

 

Quân Kỳ Binh Chủng Biệt Động Quân QLVNCH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các trang web về BĐQ: Trang nhà BĐQ | Tài liệu về BĐQ QLVNCH | Chiến sự BCBĐQ
 Những bài viết về BĐQ:
Trường Dục Mỹ

 

Trung tâm lưu trữ các bộ Huy hiệu QLVNCH

 

 

 

 

 

 

Hình nền là một cánh rừng cây lá xanh rì với suối nước trong xanh thuộc vùng nhiệt đới, nhưng khi chiến sĩ Biệt Động Quân ta lội qua suối thì nơi đó sẽ biến thành vùng "Rừng Núi Sình Lầy".  Thật vậy, RNSL đã luôn là môi trường lý tưởng của các chàng BIỆT ĐỘNG QUÂN SÁT..."đỉa"!

 

 

      

      

BKT ghi chú: (*) - Dựa theo tài liệu của BCBĐQ thì lúc khởi đầu đã không có các chữ RNSL, mà là 4 chữ RỪNG NÚI ĐỒNG LẦY SÌNHLẦY như nhau, chẳng mang ý nghĩa gì sất.  RNĐL là bốn thế tác chiến của các chàng Biệt Động Quân: Rừng rậm (trên ngàn); Núi non (sơn cước); Đồng bằng (thành phố); và sau cùng mới là Đầm Lầy, là vật lộn với quân địch dưới bùn đen... cho đến khi hai bên lấm bùn đen ngòm... không còn nhận ra nhau nữa thì các cấp chỉ huy hai bên tuyên bố "hiu chiến", ai về nhà nấy thơm bà đầm xòe của mình! --BKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit

 

Bài  viết: Trang Nhà BIỆT ĐỘNG QUÂN QLVNCH

Tài liệu Huy hiệu BCBĐQ: BĐQ Đỗ Như Quyên

Huy hiệu & Hình ảnh: BKT sưu tầm

Trình bày & ấn loát: BKT

 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ các Bộ Huy hiệu QLVNCH...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Binh chủng BĐQ QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT Sưu tầm, trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Hai, March 18, 2014
Cập nhật hóa ngày Chúa Nhật, February 1, 2015 - BĐQ Đỗ Như Quyên (sửa huy hiệu)
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang