Bắc đẩu tinh

 

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Sưu tầm Huy hiệu QLVNCH

Huy Hiệu Binh Chủng Thiết Giáp QLVNCH
Chào mừng Quý Độc giả và Quý ACE cựu Quân nhân SĐND QLVNCH

Lời giới thiệu: BKT hân hạnh giới thiệu quý độc giả Bộ Huy hiệu của Binh chủng Thiết Giáp Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) đã được các Chiến sĩ BCTG sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam vừa qua.  Trang Huy hiệu BCTG gồm hai phần: Phần I, trưng bày Huy hiệu BCTG & Phần II trưng bày hình ảnh những loại cơ giới & Thiết vận xa QLVNCH đã sử dụng trong suốt cuộc chiến.

Sơ lược về BCTG QLVNCH: Thánh tổ của BCTG QLVNCH là “
Phù Đổng Thiên Vương (xin vén màn ảnh đến cuối trang này để xem toàn cảnh hình nền).  BCTG có Trường Thiết Giáp & Bộ Chỉ huy Binh chủng Thiết Giáp.  Cơ cấu tổ chức của BCTG được bắt đầu từ Lữ Đoàn Kỵ binh, Thiết Đoàn KB, Chi Đoàn KB, và sau cùng là Chi Đội KB.  BCTG không có Sư Đoàn Thiết Giáp.  Cho đến ngày 30 tháng 4 Đen, 1975, BCTG QLVNCH có cả thảy 21 Thiết Đoàn Kỵ Binh.  11 Thiết Đoàn trong 21 TĐKB được biệt phái cho 11 Sư Đoàn Bộ Binh QLVNCH. (Các đơn vị Tổng Trừ Bị QLVNCH Nhảy Dù & TQLC không có Thiết Giáp).  Số Thiết đoàn còn lại dưới quyền điều động của các Quân Đoàn Chiến Thuật VNCH.  Trong 21 TĐKB này có 3 Thiết Đoàn được trang bị các chiến xa hiệu M48-A3, đó là các Thiết Đoàn Chiến xa số 20, 21, và 22.  Kính mời quý vị theo dõi phần hình ảnh sau đây.

Nguồn tài liệu nói về tổ chức binh bị của BCTG QLVNCH đã được BKT sưu tầm từ các trang điện tử:
http://www.thietgiap.org. Hình ảnh sưu tầm từ rất nhiều nguồn của dân nhà binh quân đội Đồng Minh Hoa Kỳ.  Một số huy hiệu do BKT chế tạo tại chỗ vì tìm không được huy hiệu nguyên thủy.  Riêng xuất xứ của tượng Phù Đổng Thiên Vương do BKT tham khảo từ trang Diễn đàn Mẫu Tâm.  -- BKT

 

 

 

PHẦN I - HUY HIỆU BCTG QLVNCH

 

Quân Kỳ Binh Chủng Thiết Giáp QLVNCH

 

 

 

 

Huy hiệu Trường Thiết Giáp QLVNCH

 

 

 

 

Huy hiệu Bộ Chỉ Huy
Binh Chủng Thiết Giáp QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu bằng kim tuyến thêu trên nón bê-rê đen
Binh Chủng Thiết Giáp QLVNCH - Dùng cho Binh sĩ TG

 

 

 

Huy hiệu bằng kim tuyến (trái) và kim loại (phải) thêu/gắn trên nón bê-rê đen
Binh Chủng Thiết Giáp QLVNCH - Dùng cho Sĩ quan sơ cấp TG

 

 

 

Huy hiệu bằng kim tuyến thêu trên nón bê-rê đen
Binh Chủng Thiết Giáp QLVNCH - Dùng cho Sĩ quan cao cấp TG

 

 

 

 

Huy hiệu & nón bê-rê đen các cấp BCTG QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng Thiết Giáp thêu trên nắp túi chiến y
Binh sĩ BCTG QLVNCH

 

 

Bằng Thiết Giáp thêu trên nắp túi chiến y
Sĩ quan cao cấp BCTG QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu các Lữ Đoàn Kỵ Binh QLVNCH
LỮ ĐOÀN KỴ BINH I, II, III, & IV

 

 

 

 

 

HUY HIỆU CÁC THIẾT ĐOÀN THUỘC LỮ ĐOÀN I KỴ BINH QLVNCH
LĐIKB có các TĐKB4, 7, 11, 17 & TĐCX20

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 4/LĐI Kỵ Binh (Biệt phái cho Sư Đoàn 2 Bộ Binh QLVNCH)

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 7/LĐI Kỵ Binh (Biệt phái cho Sư Đoàn 1 Bộ Binh QLVNCH)

 

 

 

 

 

 

Huy hiệuThiết đoàn 11/LĐI Kỵ Binh (Biệt phái cho Sư Đoàn 3 Bộ Binh QLVNCH)

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 17/LĐI Kỵ Binh (Biệt lập, dưới quyền điều động Quân Đoàn I)

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 20/LĐI Chiến Xa M48 (Biệt lập, dưới quyền điều độngQuân Đoàn I)

 

 

 

 

 

 

 

 

HUY HIỆU CÁC THIẾT ĐOÀN THUỘC LỮ ĐOÀN II KỴ BINH QLVNCH
LĐIIKB có các TĐKB3, 8, 14, 19 & TĐCX21 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 3/LĐII Kỵ Binh (Biệt lập, dưới quyền điều động Quân Đoàn II)

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 8/LĐII Kỵ Binh (Biệt phái cho Sư Đoàn 23 Bộ Binh QLVNCH)

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 14/LĐII Kỵ Binh (Biệt phái cho Sư Đoàn 22 Bộ Binh QLVNCH)

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 19/LĐII Kỵ Binh (Biệt lập, dưới quyền điều động Quân Đoàn II)

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 21/LĐII Chiến Xa M48 (Biệt lập, dưới quyền điều động Quân Đoàn II)

 

 

 

 

 

 

 

HUY HIỆU CÁC THIẾT ĐOÀN THUỘC LỮ ĐOÀN III KỴ BINH QLVNCH
 LĐIIIKB có các TĐKB1, 5, 10, 15, 18 & TĐCX22

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 1/LĐIII Kỵ Binh (Biệt phái cho Sư Đoàn 5 Bộ Binh QLVNCH)

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 5/LĐIII Kỵ Binh (Biệt phái cho Sư Đoàn 18 Bộ Binh QLVNCH)

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 10/LĐIII Kỵ Binh (Biệt phái cho Sư Đoàn 25 Bộ Binh QLVNCH)

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 15/LĐIII Kỵ Binh (Biệt lập, dưới quyền điều động Quân Đoàn III)

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 18/LĐIII Kỵ Binh (Biệt lập, dưới quyền điều động Quân Đoàn III)

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 22/LĐIII Chiến Xa M48 (Biệt lập, dưới quyền điều động Quân Đoàn III)

 

 

 

 

 

 

HUY HIỆU CÁC THIẾT ĐOÀN THUỘC LỮ ĐOÀN IV KỴ BINH QLVNCH
LĐIVKB có các TĐKB2, 6, 9, 12, & 16

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 2/LĐIV Kỵ Binh (Biệt phái cho Sư Đoàn 9 Bộ Binh QLVNCH)

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 6/LĐIV Kỵ Binh (Biệt phái cho Sư Đoàn 7 Bộ Binh QLVNCH)

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 9/LĐIV Kỵ Binh (Biệt phái cho Sư Đoàn 21 Bộ Binh QLVNCH)

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 12/LĐIV Kỵ Binh (Biệt lập, dưới quyền điều động Quân Đoàn IV)

 

 

 

 

 

Huy hiệu Thiết đoàn 16/LĐIV Kỵ Binh (Biệt lập, dưới quyền điều động Quân Đoàn IV)

 

 

 

 

Tiểu Đoàn Truyền Tin

 

 

 

 

 

 

PHẦN II - CÁC LOẠI CƠ GIỚI CỦA BCTG QLVNCH 

 

 

Xe M3 Scout Car

 

 

 

 

 

 

Xe M3 Halftrack là loại xe chạy bằng bánh xe cao su & xích sắt

 

 

 

 

 

 

Thiết Giáp Xa V-100: Lũ trẻ chúng tôi ngày xưa gọi là xe tàu bò! Loại xe này còn có 6 bánh. V-100 thường được các Tiểu khu dùng trong việc tuần tiễu trong tỉnh lỵ

 

 

 

 

 

 

V-100 trong những cuộc hành quân tuần tiễu

 

 

 

Thiết Vận xa M106 chở súng cối 4.2 inch hay cối 106 ly.

 

 

 

 

 

 

Thiết vận xa M113 - Loại này rất tiện dụng trên chiến trường VN vùng sình lầy.

 

 

 

 

 

 

Đây là chiếc Thiết Vận Xa M132 Phun Lửa.

 

 

 

 

 

 

 

Chiến xa M8 Howitzer (Towed)

 

 

 

 

 

 

Chiến xa M24 Chaffee hạng nhẹ

 

 

 

 

 

 

Xe Tăng M41A3

 

 

 

 

 

 

Mông của chiếc Tăng M41A3

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là Chiến xa tối tân nhất QLVNCH M48A3 - Tất cả các hệ thống vũ khí được điều khiển bằng Điện tử. Tính đến 30-4-1975, BCTG QLVNCH có 3 Thiết Đoàn CX M48 như thế này -TĐCX 20, 21, & 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến xa M48-A3 Model "Y" trên chiến trường Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

Những bài liên hệ: Trận đánh cuối cùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phù Đổng Thiên Vương -
Thánh Tổ Binh chủng Thiết Giáp QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhạc nền: Thiết Giáp QLVNCH Hành khúc: MP3; nhạc bản: PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Binh chủng Thiết Giáp QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT Sưu tầm, trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Hai, September 2, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang