Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Tác giả: NN Lê Đình An Sưu tầm

LIÊN ĐOÀN NGƯỜI NHÁI HẢI QUÂN-QLVNCH
Kính chào Quý Độc giả và Quý cựu Chiến Binh NGƯỜI NHÁI Hải Quân-QLVNCH

 

 

Lời giới thiệu: Kính thưa quý độc giả, đây là trang điện tử Liên Đoàn Người Nhái Hải Quân-QLVNCH [LĐNNHQ-QLVNCH]. Nội dung thiên về lãnh vực hồi ký, sưu tầm và lịch sử NN-QLVNCH do cựu NN/Lê Đình An dày công sưu tầm và biên soạn.

Ghi chú: đa số các bài văn xuôi được BKT chia làm 2 dạng: 1) HTML để quý vị có thể đọc ngay trên máy và 2) Portable Document Format (PDF) để in ra giấy tại chỗ hay đem về máy lưu trữ làm tài liệu. Nếu quý vị muốn đem về máy các văn kiện này thì "right-click" trên mỗi bài ở dạng 2 (PDF), và chọn "Save target as...". Trân trọng. --BKT

 

PHẦN I
Từ thuở nhỏ đến khi trở thành Người Nhái

 

1. Truyền thuyết Thánh Tổ Người Nhái Việt Nam (PDF)
2. Người Nhái - Ước vọng của tôi (PDF)

 

PHẦN II
Đã tham dự các công tác hành quân

 

3. Hành quân phá hủy Mật Khu Vũng Rô (PDF)
4. Quân lệnh Thi hành trước, khiếu nại sau (PDF)
5. Chiến dịch Tảo thanh Việt Cộng vùng Rừng Sát, Nhà Bè (PDF)
6. Dòng Sông Oan Nghiệt (PDF)
7. Chiến Dịch Hành Quân TAM GIÁC SẮT (PDF)

 

PHẦN III
Sau ngày 30-4-1975

 

8. Hai lần vượt tù cải tạo (PDF)
9. Nhìn lên từ đáy biển (PDF)
10. Phương pháp chịu đựng sức nổ ép dưới nước (PDF)

 

PHẦN IV
Linh tinh

 

11. Phong Trào Thể Dục Thẩm Mỹ VNCH (PDF)
12. Người Cậ̣n Vệ Nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa (PDF)
13. Trại Tỵ Nạn KOTABHARU (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Nhái HQ-QLVNCH Hành Khúc-1 (Hợp xướng 1) (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khóa 10A-72/SQTB-Đồng Đế-Nha Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Biển Thái Bình/VN. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT Sưu tầm, trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Bảy, October 29, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang