Bắc đẩu tinh

 

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Sưu tầm
Chủ đề: Quân Kỳ
Tác giả: bkt

Quân Kỳ SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ QLVNCH

Mục Lục

 

Lời giới thiệu

Cờ Bay

Cờ ở vị thế Chào cờ

Credit

 

 

 

 

 

 

 

Lời giới thiệu: Trang điện tử này lưu trữ hình ảnh Quân Kỳ nguyên thủy của SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ QLVNCH trong thời chiến tranh Việt Nam. Quân Kỳ SĐND-QLVNCH gồm hai mặt như hình trên; mặt trái mầu vàng tươi giống như mầu nền Quốc Kỳ QGVNCH và mặt phải với huy hiệu SĐND-QLVNCH và hàng chữ "Thiên Thần Sát Cộng" trên nền mầu đỏ. Hai mục đích chính của trang Quân Kỳ này như sau:

1. Nhắc nhở các Chi Hội GĐMĐVN khắp năm châu về hình dạng "nguyên thủy" của Quân Kỳ SĐND

2. Các hình ảnh về chiếc Quân Kỳ SĐND đăng trong trang web này có thể được dùng vào việc trang trí các ấn phẩm nhà binh QLVNCH. BKT làm khoảng 7-8 kích thước khác nhau. Quý chi hội GĐMĐVN hay Quý độc giả có thể ủi về máy những hình ảnh này, xin ghi nguồn khi dùng.  Đa tạ.

Chú ý: đây là những tấm ảnh thuộc dạng PNG hay Portable Network Graphic. Để duy trì đặc tính tàng hình của nền ảnh như nguyên thủy, xin dùng mệnh lệnh "Save picture as..." thay vì "copy" và "paste". Đơn vị đo lường dùng để chỉ kích thước của mỗi tấm ảnh trong trang này là pixel (hay px). Thí dụ: một tấm ảnh trong trang này có kích thước 242x184px, nghĩa là chiều ngang/rộng (width) là 242 pixels và chiều cao (height) là 184 pixels. Con số pixel càng cao thì khi in ra giấy hay đem lên màn ảnh hình nhìn càng rõ nét.

BKT xin chân thành cám ơn GĐMĐVN/Chi hội Dallas-Texas đã bỏ thì giờ chụp ảnh Quân Kỳ chi hội và không quên cám ơn MĐ Nguyễn Minh Hoàng đã chuyển tác phẩm này cho BKT. Trân trọng. --bkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cờ ở vị thế bay trên trụ cờ

 

237x180px

 

 

 

 

 

 

242x184px

 

 

 

 

400x305px

 

 

 

 

 

500x382px

 

 

 

 

600x459px

 

 

 

 

 

800x613px

 

 

 

 

Mặt vàng...

 

1024x786px

 

 

 

 

 

2893x2222px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cờ ở vị thế Chào (hoành độ/song song với mặt đất)

 

138x180px

 

 

 

 

 

242x315px

 

 

 

 

 

400x521px

 

 

 

 

 

 

500x651px

 

 

 

 

 

 

600x781px

 

 

 

 

 

800x1041px

 

 

 

 

 

1024x1333px

 

 

 

 

 

2222x2892px

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits

 

Hình ảnh: Chi hội GĐMĐVN/Dallas-Texas

Trình bày: bkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Nguyễn Minh Hoàng chuyển

 

Đăng ngày Thứ Hai, February 20, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang