Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Sưu Tầm

Hàng Không Dân Sự Việt Nam Cng Hòa
Chào mừng Quý Độc giả và Quý ACE cựu Quân nhân SĐND QLVNCH

 

 

Mục Lục

 

Huy hiệu

Phim Lịch sử ngành Hàng không Dân Sự VNCH

Một ít hình ảnh các loại phi cơ Dân sự

Credit

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hàng Không Dân sự VNCH
thường được gắn trên đuôi phi cơ Hành khách,
trên nón các chiêu đãi viên hàng không hay
trên các bộ đồng phục nhân viên phi hành...

 

Huy hiệu Hàng Không Dân sự VNCH
Vải thêu...

 

Hiệu Kỳ Hàng Không Dân sự VNCH

 

 

1. Huy hiệu về ngày Khánh thành Phi vụ đầu tiên của
Hàng Không Dân sự VNCH (Đệ I CH) năm 1961

 

2. Huy hiệu Hàng Không Dân sự VNCH dạng dây chuyền đeo ở cổ (món trang sức),
để nhỡ khi phi cơ thình lình rụng, Thần "
Thanh Long (Rồng Xanh)" sẽ cõng hành khách
đáp đất an toàn (chỉ hiệu nghiệm cho hành khách nào chịu đeo dây chuyền này thôi)
--Theo truyền thuyết HKDS/VNCH

 

3. Huy hiệu Hàng Không Dân sự VNCH
bằng đồng đỏ

 

4. Huy hiệu Hàng Không Dân sự VNCH
bằng đồng đen

 

5. Huy hiệu Hàng Không Dân sự VNCH
dùng làm xâu chìa khóa (key chain)

 

 

6. Dao mở bao thư

 

Các món 1-6 trên đây thường được hãng
Hàng Không Dân Sự VNCH tặng hành khách

 

 

 

7. Cánh bay Nhân viên Phi hành

 

 

 

8. Xách tay

 

 

9. Sổ ghi chép

 

 

 

10. Bìa Sổ Thông Hành VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phim ảnh về các loại Phi cơ Hàng Không Dân Sự VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh các loại Phi cơ Hàng Không Dân Sự VNCH

 

 

Phi cơ hiệu Douglas C54-D

 

 

 

Phi cơ hiệu Boeing 707-300

 

 

 

 

 

 

 

Phi cơ hiệu Boeing 727-100

 

 

 

 

Phi cơ hiệu Boeing 727-100

 

 

 

 

Thời đó chỉ có "dân sang" mới có $ đi máy bay...

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ thuở chào đời trong cảnh bần hàn -
lần đầu tiên bà con được đi phi cơ nên phải "nháy 1 phát" để làm lưu niệm...

 

 

 

Phi trường Tân Sơn Nhất

 

 

Chân dung Chiêu Đãi Viên Hàng Không Dân Sự VNCH

 

 

 

 

Hết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit

 

Hình ảnh: BKT sưu tầm

Phim: BKT sưu tầm

Trình bày & ấn loát: BKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bản đồ Đông Dương trong đó có  BĐVN thời Thuộc địa Tây. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT Sưu tầm: https://vi.wikipedia.org/wiki/Air_Viet_Nam

 

Đăng ngày Thứ Tư, September 7, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang