Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Hình ảnh đặc biệt về SĐND/QLVNCH & QLHK

Hình ảnh Đặc biệt về SĐND/QLVNCH &
Toán Cố Vấn Hoa Kỳ (Team-162)
Chào mừng Quý Độc giả và Quý ACE cựu Quân nhân SĐND QLVNCH

Lời giới thiệu: kính thưa quý Độc giả và quý ACE GĐMĐVN & Family of Red Beret Hoa Kỳ, BKT xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một số hình ảnh chọn lọc gồm các huy hiệu, hành trang và các hoa dù rất phổ biến trong chiến tranh Việt Nam, đã được các đoàn quân Nhảy Dù Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa sử dụng trong thời chiến. Và mục đích duy nhất của trang web này là để dành cho các GĐMĐVN và Hoa Kỳ dùng vào việc trang trí trên các bích chương, bài văn hay chạm trổ vào các tấm plaque... làm quà lưu niệm vào những dịp lễ lạt (events) có liên hệ đến binh chủng Nhảy dù Việt-Mỹ.

Một số ảnh chưng ở đây có khổ hơi lớn làm mất thẩm mỹ của trang web, nên BKT cho những tấm ảnh to này ẩn dưới các "thumbnail [hình nhỏ hơn]". Để ủi về máy những loại ảnh này, bất luận kích thước, quý vị rà/hover con mouse trên những tấm ảnh trước mặt, nếu mũi con chuột đổi thành bàn tay thì ẩn sau tấm "thumbnail" này là một ảnh to hơn, bấm ngay trên ảnh trước mặt để xem và ủi về máy nếu cần.

Lưu ý: để duy trì đặc tính "trong suốt [transparent]" của các tấm ảnh này, quý vị dùng con chuột (mouse) right-click ngay trên tấm ảnh mà quý vị thích, và chọn "Save picture as..."; giữ nguyên "file name" với tiếp vĩ ngữ (file extension) "PNG" để lưu trữ trên máy của mình. Và khi chuyển các tấm ảnh này vào các văn kiện, bích chương hay plaque, quý vị dùng các mệnh lệnh Import, Insert, Open, hay Place... thay vì dùng copy/paste.

Sau cùng hết, những hình ảnh chưng trong trang điện tử này là do BKT sưu tầm (collect) từ trên "9-tầng-mây xanh/cloud/internet", đã được kiểm duyệt rất kỹ - không nhiễm độc trùng..., lại miễn phí [nghĩa là không dùng những ảnh nghệ thuật này vào mục đích thương mại], mọi người có thể an tâm sử dụng thoải mái; và trang web này sẽ không chịu trách nhiệm về bản quyền. Trân trọng kính mời. --BKT.

 

Huy hiệu Toán Cố Vấn Mỹ - Team 162

 

1. Logo Đài tưởng niệm CSTV SĐ82ND Hoa Kỳ &SĐND/QLVNCH
tại căn cứ Fort Bragg, Fayetteville-North Carolina

 

2.  

3. 4.

Bằng nhảy dù QĐ Mỹ

 

 

5. Huy hiệu cơ quan Macv-Hoa Kỳ
The US Military Assistance Command, Vietnam/MACV

 

 

6. Huy hiệu cơ quan Macv-Hoa Kỳ khắc trên Bia Tưởng niệm Nhảy Dù Việt-Mỹ
tại Nghĩa Trang Quốc Gia Hoa Kỳ (Arlington National Cemetery (ANC)

 

7. Mũ nỉ nhảy dù (red beret) khắc trên
Bia Tưởng niệm Nhảy Dù Việt-Mỹ ANC

 

8. Huy hiệu SĐND/QLVNCH khắc trên
Bia Tưởng niệm Nhảy Dù Việt-Mỹ ANC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu SĐND/QLVNCH

 

9. 10.

Huy hiệu SĐND/QLVNCH

 

11. 12.

13. 14.

Hình chim đại bàng (bald eagle) dùng cho mục đích trang trí...

 

15. 16.

Cánh Thiên Thần bằng vải thêu & Kim loại...

 

 

17. Bằng Nhảy Dù sơ cấp (căn bản)

 

18. Bằng Nhảy Dù cao cấp

 

 

19. Bằng Nhảy Dù Huấn luyện viên đồng xanh

 

20. Huấn luyện viên đồng đỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những bóng hoa dù lác đác trên Thượng giới...

 

21. 22. 23. 24.

 

25.

 

26. 27. 28.

 

29. 30.

 

31

 

32

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hành trang chiến binh Nhảy Dù

 

34.

 

35. Chiếc dù cấp cứu hay còn gọi là dù "xơ-cua" - đeo trước ngực.
Dù có màu trắng toát chỉ sự nguy cấp...

 

 

36. Chiếc dù lưng hiệu T10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bức tuợng Thiên Sứ Micae - Thánh Tổ Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH

 

 

37 38

 

39 40

 

 

41 42 43

 

 

44

 

45 46

 

 

 

 

 

 

Quân Kỳ SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ QLVNCH

 

 

Những trang liên hệ

 

Những chiếc HOA DÙ Chọn lọc - 2018

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Biển Thái Bình/VN. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT Sưu tầm, trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Ba, August 25, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang