Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Thi Văn & Âm nhạc
Chủ đề: Thơ thời chiến

Văn Nguyên Dưỡng

Vài nét Chấm phá về Chiến tranh Việt Nam
qua thơ của VND

 

Mục Lục

 

 

 

Về Hướng Mặt Trời

Trường Ca Trên Bãi Chiến (PDF)

Tiễn nhau Mùa đông

Không Nhìn...

Lá Vàng Bay Vút Lên Trời

Trang sử Hải Hành

Mầu Trắng Pha Lê

Giọt Thủy Ngân

Chiếc Áo Ngày Xưa

Người Tình trong Thơ

30-4-đen Cả Làng Đồng Tâm, Mỹ Đức Quyết Tử

Ta là Con chim Lạ (PDF)

Tôi - Em

Bóng Lạc - Hương Xưa

Mặt Trời Đỏ

Nhớ Mẹ Cha

Lễ Tình Yêu của Người Thua Cuộc

Sau Ngưng Bắn cont'd: Bài thơ Nỗi buồn bất diệt & Điệu buồn Đêm...

Xuân Hẹn

Đón Xuân Đinh Dậu

Bài Thơ sau Ngưng bắn 1973 (PDF)

Nỗi Buồn Còn Lại

Đêm Giới Nghiêm

Sóng Nguồn - Khúc cho Con (PDF)

Lật Đất

Tiểu Sử (PDF)

Tàn cuộc Thu này

Tình Sầu

Mùa Thu Lá Rơi

Dòng Sữa Lạnh (PDF)

Hãy Gióng Trống Lên

Thương Bãi Tang Điền

 

Văn Xuôi

 

Luận Án "Thái Bình Dương Nổi Sóng" (PDF)

Thử xét nghiệm Cách gieo vần trong Thơ Mới (PDF)

Tiểu sử nhà văn Văn Nguyên Dưỡng

Chiến tranh Việt Nam (1945-1975)

Tướng NCK và chính quyền Miền Nam VN trong hai năm 1964/1965

LESSONS FROM THE VIETNAM WAR

Hồi ký về Tướng Lê Văn Hưng và trận An Lộc

Tản mạn về Cung Trầm Tưởng

Cái chết của Sử gia Phạm Văn Sơn

Em Bé trên Đại Lộ Kinh Hoàng Năm xưa

 

Sách

 

The Tragedy of The Vietnam War: A South Vietnamese Officer’s Analysis

Điểm sách: The Tragedy of The Vietnam War

Lời bạt: East meets West

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Văn Nguyên Dưỡng chuyển

 

Đăng ngày Thứ Hai, November 21, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang