Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Trang Thi-Văn
Chủ đề: 30T4Đ
Tác giả: Văn Nguyên Dưỡng

Bóng Lạc - Hương Xưa

 

 

BÓNG LẠC

Ví dù em bước bóng tan
Xin cho một chút nắng tàn ngoài hiên,
Cho hương một óng tóc huyền,
Cho thương một nụ cười duyên thuở nào.

Ví dù chẳng biết vì sao
Người ra biển lớn người vào rừng sâu...
Trắng đen phù thế cơ cầu
Giấc xưa mộng ảo chốc sầu còn vương,


Em ra áo rũ tà dương
Anh về bóng lạc đêm trường biển dâu...


Văn Nguyên Dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯƠNG XƯA

T
hăm thẳm chiến trường xa chợt biến,
Nghìn trùng nhớ mãi mớ vô chung...
Mắt biếc em cười trong khói súng,
Dừng chân buông một tiếng thơ thương.

Uống mãi dòng trăng sao chẳng cạn,
Vốc từng đêm mộng vẫn chưa vơi...
Chiến quốc người xưa quên chẳng hỏi
Sa trường ai có nhớ cố nhân...?

Em trắng, em trong, em dáng ngọc,
Não nùng em khóc biệt quan san.
Ta nghe chất ngất trường thiên hận
Đánh đĩ tang bồng cái súng gươm.

Tóc trắng buông chùng đau gối lạnh
Não nề đêm tẻ thoáng hương xưa.
Hình như sông núi đang mê ngủ,
Trường thành trống điểm có hay không?!


Văn Nguyên Dưỡng 

 

 

 

Trang Thi-Văn Văn Nguyên Dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ những buổi lễ Mừng Thánh Tổ SĐND/QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Rặng núi Alps. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by vnd chuyển

 

Đăng ngày Thứ Ba, March 21, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang