Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Thi Văn & Âm nhạc
Văn Nguyên Dưỡng

TÀN CUỘC THU NÀY

Để kỷ niệm ngày mất của Nhà thơ Quang Dũng.
Ông đi kháng chiến mùa Thu năm 1945 và mất tại Hà Nội mùa Thu 1988.
Bị CSVN trù dập vì thuộc nhóm Nhân văn & Giai phẩm.
--VĂN NGUYÊN DƯỠNG

 

 

Tàn cuộc thu này lá vẫn bay
Tôi về xứ Lạng gió mưa dày...
Hình như biên giới mơ hồ lắm,
Quan ải bây giờ đất cũng thay!

Ai đến đây rồi ai sẽ đi
Ai lên sông Đáy xuống Ba Vì,
Ai qua Bương Cấn, Sài Sơn ấy
Nhớ mắt ai mà lệ ướt mi.


Đi mãi, ơ kìa đã đến chưa...
Đông thay, Xuân đổi, biết bao mùa,
Con đường Tây Tiến bao giờ tới!
Phế hưng là mấy cuộc đẩy đưa.

Tiếng vọng nghe chừng vẫn độc hành
Trường Sơn mây dựng, cốt xây thành...
Sương mờ phủ lấp nhiều hương khói,
Đất cũng thưa, rừng cũng bớt xanh.


Anh cũng một lần đã đến chơi
Đêm ra bến mộng ngủ quên đời,
Kê vàng một giấc mờ nhân ảnh...
Khói thuốc nhòa trong đáy cốc vơi.

Dù chỉ một lần, đã mất đâu,
Tiếng thơ anh như tiếng kinh cầu
Mang theo tiếng vọng nhiều u ẩn
Trên đất nghìn năm đã bạc màu...


Cho đến một lần đã đổi thay
Tôi qua bên ấy nhớ bên này,
Nhớ anh, anh đã thành thiên cổ
Nắng đỏ lên từng mỗi lá cây!

Tôi đến đây rồi anh ở đâu
Mưa rơi từng lớp lớp mưa đầu,
Từng cơn sóng cuộn sông Hồng đổ
Đất đã trôi từng mảng mảng đau.
VND-2005

 

Trang Thi-Văn Văn Nguyên Dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Thu về. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Văn Nguyên Dưỡng chuyển

 

Đăng ngày Thứ Bảy, October 15, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang