Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Trang Thi-Văn
Chủ đề: Valentines
Tác giả: Văn Nguyên Dưỡng

Lễ Tình Yêu của Người Thua Cuộc

 

NGƯỜI XƯA DẠ BẠC

 

Chẳng nhớ đêm nào ta ở đâu
Đêm này thân lạc đến Hàng châu.
Nhớ người năm cũ buồn thiên cổ
Trương Kế đâu rồi Dạ Bạc Kiều.

Quạ kêu trăng nhạt sương loáng rơi
Rừng lặng đèn câu gợn bóng soi.
Nửa khuya chuông vẳng từ Sơn tự
Bàng bạc con thuyền khách bến Tô.

Bài thơ “
PHONG KIỀU DẠ BẠC” của TRƯƠNG KẾ

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

 

 

 

 

MÀU THỜI GIAN

 

CÓ HAY KHÔNG CÓ TRONG HỒN
MANG RA MÀ ĐẾM ĐỦ NGẦN ẤY ĐAU...
KHÔNG ĐÂU MÀ SẴN NỖI SẦU,
CHO SƯƠNG MUỐI TÓC NGẢ MÀU THỜI GIAN.
CHO THƯƠNG YÊU ĐẾN MUÔN VÀN
CỚ SAO TƯ MÃ ÔM ĐÀN TƯƠNG TƯ?
CẦU HOÀN KHÚC LẠC BAO GIỜ...
ĐỀN XƯA GIÓ TÁP, NGỌN CỜ MƯA BAY.
TỪ BÀN TAY NẮM BÀN TAY
LỜI CHƯA KỊP THỐT MẮT ĐẦY GIỌT TUÔN.
CỚ SAO CON PHỐ CHỢT BUỒN,
CỚ SAO CON NƯỚC NGẬP NGUỒN CHẢY LOANG?
TRONG HỒNG HOANG CÓ HỒNG HOANG,
CÕI TA MỤC NÁT, CÕI NÀNG TANG THƯƠNG...
TRÊN ĐỒI SƯƠNG, DƯỚI DỐC SƯƠNG
DẤU MỜ XÓA MẤT ĐOẠN ĐƯỜNG NÀY THÔI!
VĂN NGUYÊN DƯỠNG
Đất Hạ, tháng Giêng năm Nhâm Thìn 2012

Trang Thi-Văn Văn Nguyên Dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ những buổi lễ Mừng Thánh Tổ SĐND/QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Vườn xuân. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by vnd chuyển

 

Đăng ngày Thứ Hai, February 13, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang