Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Trang Thi-Văn đặc biệt
Thơ Đấu tranh

Hãy Gióng Trống Lên
Văn Nguyên Dưỡng

 

 

Xô lệch trời nghiêng đất
Ngọn sóng triều phương Bắc
Sắp cuộn mất Việt Nam...
Hoàng Sa đã tách ra tận biển,
Trường Sa còn một nửa
Sao đổi đất thay tên?
Biển Đông còn hay mất?
Sao lũ ngươi mãi lặng tiếng lặng tăm!

Sấm động sét rền...
Ôi Nam Quan, Bản Giốc,
Ôi hải phận Biển Đông
Đất nước của cha ông
Sao không giữ được!
Hỡi lũ người bán nước,
Ngẩng đầu lên nghe
Tiếng thét
Của Bạch Đằng, Đông Quan,
Của Ngọc Hồi, Chi lăng
Của nghìn xưa anh dũng.
Sao lũ bay đớn hèn,
Chưa nghe tiếng quân reo đã hồn phi phách tán!
Hội nghị Thành Đô đã vội bán vội dâng...
Đất nước này con đỏ cũng hờn căm,
Lũ phản quốc, phản dân... loài cộng sản côn trùng.


Bây bám lấy Đảng ngu
Vơ vét đến tận cùng,
Một ngọn lúa một cọng rau cũng sạch.
Đốn cây trên rừng đỏ máu,
Giết cá dưới biển trắng phau...
Ôi Bauxite Tây Nguyên!
Ôi Formosa Vũng ́Áng!
Trời trên ấy bao xa
Trăng sao vẫn sáng
Có thấy Việt Nam đang rẫy chết, vật vờ...
Trời không dung mà đất cũng không tha
Cả một lũ giặc Hồ đầu trâu mặt ngựa.

Ta ôm đàn khảy khúc thương ca,
Hay gióng trống lên cho nhớm chân từng ngọn lúa
Từ bình nguyên cỏ nội,
Từ đá tảng trên rừng,
Từ lau lách ngoài bưng,
Từ chim trời cá lạch,
Cho vang từ đất mạch
Cho dội tận không trung
Cho từ Bắc chí Nam...
Vùng lên cùng một lúc
Hỡi dân oan, dân uất,
Dân chợ, dân đồng,
Ta chỉ có một con đường...
Tiến lên về phía trước
Cứu nước và vực nước
Lậ̣p lại núi sông thiêng.


Hãy gióng trống lên, hãy gióng trống lên,
Tướng quân và sĩ tốt... cho hợp với lòng dân...
Diệt từng tên từng tên
Lũ bán nước hại dân
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Giết từng tên, từng tên
Trọng, Quang, Phúc và Ngân.
Hãy gióng trống lên, gióng trống lên
Chống kẻ thù Phương Bắc.
Hãy bỏ khúc thương ca
Và những lời thơ ủy mị...

Ta có chiêng Đông Sơn
Và trống đồng Ngọc Lũ;
Có hồn thiêng sông núi
Và khí phách Việt Nam.

Văn Nguyên Dưỡng
Tháng 8/2016

 

 

Trang Thi-Văn Văn Nguyên Dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Văn Nguyên Dưỡng chuyển

 

Đăng ngày Thứ Bảy, August 20, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang