Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Trang Thi Văn & Âm nhạc
Chủ đề: Mùa Thu Lá Bay
Văn Nguyên Dưỡng phỏng dịch

TÌNH SẦU
Bản phỏng dịch một Bài thơ của Huyền Kiêu

Lời người dịch:

Thưa quý vị, quý bằng hữu,

Tôi hân hạnh được đọc một ít tác phẩm thi ca tiếng Việt, Pháp và Anh đăng trên Diễn đàn TỨ HẢI. Xin gởi đến hai bản phỏng dịch một bài thơ của Thi sĩ Huyền Kiêu. Bài thơ này tam sao thất bổn, mỗi người sau ông hay đồng thời, đều ghi chép lại mỗi thi ngữ khác nhau, nhưng nội dung đều giữ đúng sự yểu mệnh của cô gái đẹp như người xưa đã nói: "Giai nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu". Đến cái tựa nguyên bản của bài thơ cũng bị thay đổi, tôi không biết tựa nào đúng, nên tạm dùng một tựa đúng với nội dung, trong bản tiếng Việt và trong hai bản phỏng dịch Pháp và Anh ngữ.

 

 

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ: Thi sĩ Huyền Kiêu sinh năm 1915 tại Hà Tây, Bắc Việt. Theo kháng chiến, là hội viên hội Văn nghệ của CSVN. Trước năm 1945 viết văn làm thơ. Có những tác phẩm thi ca SANG XUÂN, MÙA CÀY, BẦU TRỜI. Trước năm 1945 là bạn văn chương của Vũ Hoàng Chương, Thạch Lam, Khái Hưng, Nhất Linh, Nguyễn Tường Bách. Sau năm 1975 vào Sài Gòn và mất ở đó năm 1995. Ngoài bài thơ trên đây, những tác phẩm thi ca khác của ông ít người biết đến.

VĐ-NVD
VĂN NGUYÊN DƯỠNG

 

BẢN VIỆT NGỮ CỦA THI SĨ HUYỀN KIÊU

TÌNH SẦU

Xuân hồng có chàng đến hỏi:
-Em thơ chị đẹp em đâu?
-Chị em hoa trắng cài đầu,
Đi hái hoa tươi ngoài nội.

Hạ đỏ có chàng tới hỏi:
-Em thơ chị đẹp em đâu?
-Chị em khăn thắm quàng đầu,
Đi vớt rong vàng trên suối.


Thu biếc có chàng đến hỏi:
-Em thơ chị đẹp em đâu?
-Chị em lược vắt ngang đầu,
Đi hát tình sầu trong núi.

Đông xám có chàng đến hỏi:
-Em thơ, chị đẹp em đâu?
-Chị em khăn trắng quấn đầu
Ngủ sâu trong lòng mộ tối...

Huyền Kiêu

 

 

BẢN PHỎNG DỊCH PHÁP VĂN

OÙ EST-ELLE?

Printemps ravissant,
Un jour, un jeune homme vient et demande:
-Sage petit enfant, où est ta soeur -la belle?
-Ma soeur, la belle
Avec une fleur blanche aux cheveux,
S'en va aux plaines
Pour recueillir les belles roses parfumées


té éclatant
Un jour, le jeune homme revient et demande:
-Sage petit enfant, où est ta soeur -la belle?
-Ma soeur, la belle
Avec un turban coloré aux cheveux,
S'en va aux ruisseaux
Pour ramasser les élodées des eaux.


Automne éblouissant,
Un jour, le jeune homme revient et demande:
-Sage petit enfant, où est ta soeur -la belle?
-Ma soeur, la belle
Avec un beau peigne aux cheveux,
S'en va aux montagnes
Pour chanter les chansons amoureuses.


Hiver palpitant
Un jour, le jeune homme revient et demande:
-Sage petit enfant, où est ta soeur -la belle?
-Ma soeur, la belle
Avec un châle de neige aux cheveux,
S'endort profondément
Dans sa tombre obscure pour...jamais.

 

 

BẢN PHỎNG DỊCH BẰNG ANH NGỮ

THE FOUR SEASONS

In bloomy spring,
A young gentleman comes and asks:
-Dear handsome, where is your beautiful sister?
-With a colorful garland on her hair,
She went to pick pretty flowers in the open air.


In radiant summer,
The young gentleman comes back and asks:
-Dear handsome, where is your pretty sister?
-With a slander scarf about her shoulders
She went to a rocky stream to enjoy its musical waters.


In gold-foil autumn,
The young gentleman comes again and asks:
-Dear handsome, where is your charming sister?
-With a yellow shirt and a blue jeans pant, at her will
She went to sing amorous songs on the height of a hill.


In snowfall winter,
The young gentleman returns and asks:
-Dear handsome, where is she going, your lovely sister?
The boy whispers:
-With a darn ribbon around her head,
She is sleeping profoundly in her tomb, forever... instead!
VĐ-NVD
VĂN NGUYÊN DƯỠNG PHỎNG DỊCH

 

 

Phụ lục

Thu Vàng Có Chàng Tới Hỏi
Thơ: Huyền Kiêu; Nhạc: Việt Dzũng
Đơn ca: Anh Dũng

 

 

 

 

Trang Thi-Văn Văn Nguyên Dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Văn Nguyên Dưỡng chuyển

 

Đăng ngày Chúa Nhật, September 11, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang