Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Tin tức CĐNVQGTNCS/HTĐ&PC
Chủ đề: Thời sự
Tác giả: CĐNVQG-Hoa Kỳ

Tuyên Cáo về Tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
The Vietnamese American Community of the USA
16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
Websites:
http://tienggoicongdan.com, http://vacusa.wordpress.com
Email:
md46usa@gmail.com, CDVNHK@gmail.com
TEL: (703)980-9425 – (512)800-72277
  

   

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Tuyên Cáo

Về việc Thay Đổi Lập Trường của Tổ Chức Cộng Đồng Vùng Hoa Thịnh Đốn.


Nhận định rằng

1. Ông Đinh Hùng Cường, trong khi ra tranh cử chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn, đã dùng những thủ đoạn gian lận để chiếm đa số phiếu hội đoàn để đắc cử. Điển hình là cho thành viên gia đình, bạn bè khai lập khẩn cấp hàng chục hội đoàn trong thời gian bầu cử, dù rằng các hội đó chỉ là hội có tính chất cơ sở kinh doanh và chỉ có một hay hai hội viên.

2. Bản thân ông Đinh Hùng Cường, đã lấy danh nghĩa Hội Trưởng của một ma để ra ứng cử Chủ Tịch Cộng Đồng.

3. Mới đây, tổ chức Cộng Đồng mà ông Đinh Hùng Cường làm Chủ Tịch đã tự ý sửa đổi các điều căn bản trong Hiến Chương của Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn; trong đó đã xóa bỏ hai chữ “Chống Cộng” trong các câu khái niệm ở Chương Dẫn Nhập, Chương 1 và Chương 2. Đó là các chương được quy định là bất di bất dịch trong Hiến Chương Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn nói riêng và các Cộng Đồng trên toàn quốc nói chung.

4. Như để chuẩn bị cho âm mưu xóa bỏ chủ trương và mục đích “chống Cộng”, tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn gần đây đã không hề có phản ứng tích cực trước các hành động thách thức của Việt Cộng, như vụ Hùng Cửu Long mặc áo đỏ xuất hiện ở Maryland và Vũ Trọng Khá mang cờ đỏ xuất hiện ở khu Eden, Virginia; ngoài ra trước đây còn có vụ “ca sĩ” Mai Khôi đòi dẹp Quốc Kỳ VNCH trước một cử tọa gồm nhiều nhân sĩ của Cộng Đồng cũng ở Hoa Thịnh Đốn.

5. Dù tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn là thành viên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ nên chúng tôi rất do dự khi can thiệp; nhưng việc thay đổi lập trường của họ sẽ làm ảnh hưởng xấu đến nỗ lực chống Cộng chung của tất cả người Việt tị nạn; nhất là trong giai đoạn mà Việt Cộng và Việt Gian đang tìm mọi cách thao túng.

Vì những lý lẽ trên, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ long trọng tuyên cáo:

1. Cực lực phản đối sự thay đổi lập trường của ông Đinh Hùng Cường và tay chân của ông ta trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn.

2. Khẳng định lập trường chống Cộng dứt khoát. Điều này phải luôn là kim chỉ nam, bất biến trong tất cả các bản Hiến Chương của các tổ chức Cộng Đồng và trong mọi sinh hoạt chính trị, xã hội của người Việt tị nạn Cộng Sản.

3. Bất tín nhiệm ông Đinh Hùng Cường trong vai trò lãnh đạo Cộng Đồng vùng Thủ Đô, là một trung tâm sinh hoạt chính trị quan trọng của người Mỹ gốc Việt.

4. Kêu gọi các tổ chức Cộng Đồng, Đoàn Thể của người Việt Tị nạn cùng lên tiếng trước âm mưu xóa bỏ lằn ranh Quốc Cộng của ông Đinh Hùng Cường và tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn.

Làm tại Hoa Kỳ ngày 21 tháng 8 năm 2017.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: Nguyễn Văn Tần,
Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành: Đỗ Văn Phúc,
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát: Nguyễn Ngọc Tiên
____________________________________

Michael Do (Do Van Phuc)
Chairman of the Board of Executives.
The Vietnamese American Community of the USA
https://vacusa.wordpress.com
http://tienggoicongdan.com
http://michaelpdo.com

Vietnamese Communists must render FREEDOM, DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS to the people before a political defeat would cost them their livelihood and even their lives.

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 Những trang liên hệ

 

Thư ngỏ của cựu Chủ tịch Trần Nhựt Thăng v/v TCHC
Buổi họp của hội CSV/QGHC về bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ CĐ/HTĐ&PC

Thư ngỏ gởi Đồng Hương VN vùng Hoa Thịnh Đốn – 2017

Tuyên Cáo về Tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn
Thư từ chức không hợp tác với Ủy Ban Tu Chính...
Hiến Chương Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn thay đổi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Michael Do chuyển

 

Đăng ngày Thứ Hai, August 21, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang