Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Tin tức CĐNVQGTNCS/HTĐ&PC
Chủ đề: UBTCHC&NQ CĐ
Tác giả: Bobby Ly

Thư từ chức không hợp tác với
Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương & Nội Quy TCCĐ/HTĐ&PC

 

   

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)


Kính thưa Quý Vị trong Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn, Maryland & Virginia,

Những điều con sắp sửa trình bày sau đây là ý muốn của con Bobby Lý cùng với Anh Dave Nguyễn và chú Hà Nguyễn, chúng con và chú Hà thấy cần phải làm sáng tỏ vấn đề liên quan đến Hiến Chương và Nội Quy của Cộng Đồng trong hiện tại. Ba Người trong nhóm của con đã được bổ nhiệm vào trong Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương thuộc nhiệm kỳ 2014-2016 và được mời tham gia vào Ủy Ban Tu Chính trong nhiệm kỳ 2016-2018 và chú Đinh Hùng Cường là đương kim Chủ Tịch chứ không phải là chú Đoàn Hữu Định. Chúng con, chú Hà là những người tình nguyện giúp đỡ Cộng Đồng trong mục đích mang đến quan điểm cũng như những sáng kiến trẻ trung trong việc tu chính Hiến Chương. Trong những cuộc thảo luận khi bàn đến những danh xưng "Cộng Đồng Chống Cộng với Cộng Đồng Không Cộng Sản"
(điều 35), đó là ý kiến của chú Thành. Họ đã giải thích với chúng con hai danh xưng đó đều có ý nghĩa giống như nhau, nhưng dùng tên Cộng Đồng Không Cộng Sản có lợi cho một tổ chức vô vụ lợi (non profit organization). Sự thông hiểu của chúng con trong tiếng Việt không sâu sắc thông suốt như thế hệ Cha Chú vì lý do đó nên chúng con không nghĩ được sâu xa hơn.

Sau khi hiểu được rõ ràng về sự khác biệt quá nghiêm trọng của hai danh xưng, chúng con đồng ý là Cộng Đồng nên giữ danh xưng "Chống Cộng".

Chúng con và chú Hà đều đồng ý là chú Đinh Hùng Cường hoàn toàn sai quấy trong việc hành xử và đã cố ý thay đổi Cộng Đồng thành một tổ chức khác. Vì lẽ đó chúng con và chú Hà không thể tiếp tục đứng sau lưng để hợp tác với Cộng Đồng thêm nữa và đã cùng đồng ý từ chức trong Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương & Nội Quy kể từ tối hôm qua (Aug 22/2017) trong buổi họp của Liên Hội tại Hội Cao Niên.

Bởi vì chúng con và chú Hà đồng ý là chú Đinh Hùng Cường hoàn toàn sai trong sự kiện này và xin minh định một lần nữa là chúng con ủng hộ hai chữ "Chống Cộng" theo Hiến Chương và Nội Quy đã được đề ra.

Chúng con thuộc thế hệ trẻ luôn có tâm huyết đang và tiếp tục yểm trợ Cộng Đồng trong tương lai, nhưng chúng con không thể ủng hộ chú Đinh Hùng Cường và Ban Chấp hành trong hoàn cảnh này.

Chúng con hiểu là chúng ta cần phải đoàn kết và tránh sự chia rẽ, thế nên chúng con đã thể hiện điều này bằng việc thực hành và chứng minh tâm huyết cùng nhiệt tình của chúng con bằng cách làm việc với bất cứ vị Chủ Tịch nào trong Cộng Đồng. Chúng con sẽ tiếp tục làm việc với những bậc cao niên và thế hệ trẻ lâu dài với điều kiện trong đó có sự tương kính và tin tưởng nhau.

Chúng con là thế hệ trẻ và cần được học hỏi nhiều hơn, chúng con luôn kính nể quý bậc trưởng thượng và luôn luôn tôn trọng những truyền thống văn hóa và chuẩn bị cho tương lai lâu dài tốt đẹp.

Nay Kính,
Bobby Ly – Dave Nguyễn – Hà Dương

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 Những trang liên hệ

 

Thư ngỏ của cựu Chủ tịch Trần Nhựt Thăng v/v TCHC
Buổi họp của hội CSV/QGHC về bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ CĐ/HTĐ&PC

Thư ngỏ gởi Đồng Hương VN vùng Hoa Thịnh Đốn – 2017

Tuyên Cáo về Tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn
Thư từ chức không hợp tác với Ủy Ban Tu Chính...
Hiến Chương Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn thay đổi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Đoàn Hữu Định chuyển

 

Đăng ngày Thứ Tư, August 23, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang