Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Tin tức CĐNVQGTNCS/HTĐ&PC
Chủ đề: Thời sự TCCĐHTĐ
Tác giả: CĐNGQGHN/Hoa Kỳ

Hiến Chương Cộng Đồng
vùng Hoa Thịnh Đốn thay đổi?

 

   

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Tuần qua, sóng gió lại nổi lên ở Cộng Đồng người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn.

Người Việt tỵ nạn sống tại thủ đô và hai tiểu bang lân cận Virginia, Maryland rất đông. Nơi đây kết tụ nhiều tinh hoa của người Việt tỵ nạn. Vì Washington, D.C. là thủ đô của nước Mỹ, nên là trung tâm sinh hoạt chính trị quan trọng nhất. Người Việt từ hàng chục năm qua đã bầu chọn ra một tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Thủ Đô để nói lên tiếng nói chống Cộng của mình. Trong bản Hiến Chương của CĐNV Hoa Thịnh Đốn, cũng như các bản Hiến Chương của các CĐ Người Việt khác trên toàn quốc, đều có ghi một điều căn bản trong chương đầu tiên. Đó là xác định tổ chức mình là một Cộng đồng chống Cộng. Và điều căn bản này là lý lịch, là lập trường của người Việt tỵ nạn, nó là bất di bất dịch, không bao giờ được thay đổi.

Điều 1 và 2 trong Chương 1 (Khái Niệm) của CĐVN Vùng Washignton, D.C., Maryland và Virginia có ghi như sau: “Điều 1. Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washignton, D.C., Maryland và Virginia (gọi tắt là Cộng Đồng Việt Nam) là một Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Chống Cộng với những yếu tính như sau: ... Điều 2. Cộng Đồng Việt Nam do kinh nghiệm lịch sử còn là 2.1. Một Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản; 2.2. Quốc Gia; và 2.3. Chống Cộng.

Hiến Chương Cộng Đồng Washington, D.C. trong Chương Tám: Tu Chính và Giải Tán, Điều 21 ấn định: Chương Dẫn Nhập, Chương Một, Chương Hai và Chương Ba không thể sửa đổi.”

Thế nhưng không rõ lý do nào mà trong bản Hiến Chương Cộng Đồng Washington, D.C., Maryland và Virgina mới được tu chính, tất cả những chữ “Chống Cộng” đã hoàn toàn biến mất trong tất cả 3 chương Dẫn Nhập, chương 1 và 2. Bản Tu chính này được ông Nguyễn Văn Thành soạn và đã được ông Đinh Hùng Cường, Chủ Tịch cùng Văn Phòng Thường Trực thông qua.

Đây là một sự thay đổi rất quan trọng. Lý lịch thì vẫn là “Người Việt tỵ nạn Cộng Sản”, nhưng lập trường thì không còn “chống Cộng” nữa.

Giữa hai nhóm chữ “Người Việt không Cộng Sản/tỵ nạn Cộng Sản” và “chống Cộng” khác nhau rất xa. Khi bỏ hai chữ “Chống Cộng”, thì như là mở lối để mon men đến gần, làm bạn, kết giao, ăn nằm với cộng sản. Chúng tôi xin lấy một thí dụ rất cụ thể để chứng minh điều này. “Ông A không là đàn bà”; nhưng ông A không tuyên bố “chống lại đàn bà”; vậy ông A vẫn yêu thương, mê mẫn vì đàn bà được chứ?

Đằng sau là âm mưu gì?

Việc thay đổi trong Hiến Chương của Cộng Đồng Washington, D.C. dã gây phẫn nộ từ nhiều phía. Nhưng chúng tôi không lấy làm ngạc nhiên lắm từ khi ông Đinh Hùng Cường dùng mọi mánh khoé để ra làm Chủ Tịch. Xin trở về quá khứ một năm trước đây để phán đoán.

1. Quy chế bầu cử của Cộng Đồng Washington, D.C. là theo cách bầu cử tri đoàn. Các cử tri đoàn là các tổ chức, hội đoàn hợp pháp tại địa phương có ghi danh sinh hoạt với Cộng Đồng. Từ vài chục hội đoàn có sẵn, trong mùa bầu cử năm ngoái, đột nhiên có thêm khoảng 35 hội đoàn mới ghi danh vội vã; mà đa số là các hội do gia đình và bạn bè ông Đinh Hùng Cường mới xin giấy phép hoạt động, trong đó có những cơ sở kinh doanh vụ lợi chứ không mang tính chất hội đoàn. Có hội chỉ có 1, 2 hội viên là người đứng đơn mà thôi. Như thế, nhờ vào số hội đoàn mới này, ứng cử viên Đinh Hùng Cường đã thắng cử với đa số áp đảo.

2. Bản thân ông Đinh Hùng Cường, đã lấy danh nghĩa Hội Trưởng của một hội ma để ra ứng cử Chủ Tịch Cộng Đồng. Đó là hội có tên Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn thành lập năm 1988, đã ngưng hoạt động từ 28 năm nay. Dĩ nhiên, hội này chưa hề ghi danh sinh hoạt với Cộng Đồng Washington, D.C.!

3. Chúng tôi ghi nhận thiện chí, tinh thần hăng say của những người đem thân ra gánh vác công việc cộng đồng. Nhưng hăng đến mức phải dùng thủ đoạn trí trá để thắng cử thì bất cứ ai cũng phải đặt một dấu hỏi rất lớn. Đó là họ có mưu đồ gì đây? Ai đứng sau lưng họ đây? Chúng tôi đưa ra đây tấm ảnh trong tiệc ăn nhậu, bên trái ông Cường là Điếu Cày, bên phải là Hoàng Tứ Duy của Việt Tân để quý vị nhận định. Một hình khác cho thấy mức than mật của bà Đinh Hùng Cường và anh “bộ đội” Điếu Cày!

4. Và trong thời gian qua, như để chuẩn bị cho âm mưu xóa bỏ chủ trương và mục đích “chống Cộng”, tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn đã không hề có phản ứng tích cực trước các hành động thách thức của Việt Cộng, như vụ Hùng Cửu Long mặc áo đỏ xuất hiện ở Maryland và Vũ Trọng Khá mang cờ đỏ xuất hiện ở khu Eden, Virginia; ngoài ra trước đây còn có vụ “ca sĩ” Mai Khôi đòi dẹp Quốc Kỳ VNCH trước một cử tọa gồm nhiều nhân sĩ của Cộng Đồng cũng ở Hoa Thịnh Đốn.

5. Việc thay đổi trong Hiến Chương Cộng Đồng Washington, D.C. sẽ làm ảnh hưởng xấu đến nỗ lực chống Cộng chung của tất cả người Việt tỵ nạn; nhất là trong giai đoạn mà Việt Cộng và Việt Gian đang tìm mọi cách thao túng.

6. Do đó, phụ họa với tiếng nói của nhiều đoàn thể khác, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đã ra bản tuyên bố phản đối sự thay đổi lập trường của ông Đinh Hùng Cường và vài vị trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn. Bản tuyên bố lần nữa khẳng định lập trường chống Cộng dứt khoát. Điều này phải luôn là kim chỉ nam, bất biến trong tất cả các bản Hiến Chương của các tổ chức Cộng Đồng và trong mọi sinh hoạt chính trị, xã hội của người Việt tỵ nạn cộng sản. Đồng thời kêu gọi các tổ chức Cộng Đồng, Đoàn Thể của người Việt tỵ nạn cùng lên tiếng trước âm mưu xóa bỏ lằn ranh Quốc Cộng của ông Đinh Hùng Cường và tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn.

Ông Đinh Hùng Cường, trong một lá thư ngỏ, cứ vu khống cho người khác là những phần tử vì lý do riêng tư phá hoại cộng đồng. Thưa quý vị, những việc sai trái ông ta làm có đầy đủ bằng cớ, từ video đến văn bản; nhưng không nghe ông ta biện bạch, cải chính. Chúng tôi chưa hề quen, biết, tiếp xúc với ông. Chỉ biết đến ông qua vụ xe hoa có trang trí cờ đỏ sao vàng ở 4 góc do gia đình ông thực hiện mấy năm trước đây. Vậy thì giữa ông Cường và chúng tôi, có lý do riêng tư gì? Và giữa ông và những người phê bình ông, ai là phần tử phá hoại cộng đồng đây? Thưa ông?

_________________________________
Michael Do (Do Van Phuc)
Chairman of the Board of Executives.
The Vietnamese American Community of the USA
https://vacusa.wordpress.com
http://tienggoicongdan.com
http://michaelpdo.com

 

Vietnamese Communists must render FREEDOM, DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS to the people before a political defeat would cost them their livelihood and even their lives

 

 Phụ lục Hình ảnh

 

 

 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 Những trang liên hệ

 

Thư ngỏ của cựu Chủ tịch Trần Nhựt Thăng v/v TCHC
Buổi họp của hội CSV/QGHC về bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ CĐ/HTĐ&PC

Thư ngỏ gởi Đồng Hương VN vùng Hoa Thịnh Đốn – 2017

Tuyên Cáo về Tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn
Thư từ chức không hợp tác với Ủy Ban Tu Chính...
Hiến Chương Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn thay đổi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Michael Do chuyển

 

Đăng ngày Thứ Tư, August 23, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang