Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Trang Thi-Văn
Chủ đề: CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2017
VÀ NĂM MỚI 2018 MẬU TUẤT...

Tác giả: Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng

NGỌN NẾN TÌNH THƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn-Huy Hùng và Phu nhân kính chúc Quý Vị và Quý Bạn cùng Bảo quyến
MÙA GIÁNG SINH 2017 TRÀN ĐẦY ƠN PHƯỚC CỦA THIÊN CHÚA,
NĂM MỚI 2018 MẬU TUẤT LUÔN DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ
GẶP MỌI ĐIỀU MAY MẮN AN LÀNH HẠNH PHÚC
NHƯ Ý MUỐN CỦA MỖI NGƯỜI.

Cùng nhau thắp nến soi đường,
Cho nhân loại thấy tình thương của Trời.
Cùng nhau thôi thúc lòng người,
Dang tay cứu nạn thoát nơi đọa đày.
Cùng nhau góp lửa hun mây,
Đốt tan băng giá, trồng cây ân tình.
Cùng nhau dâng đuốc Thánh Linh,
Xóa màn u tối, khai minh cuộc đời.
Cùng nhau gom nắng hồng tươi,
Hâm dòng nhân ái, khơi ngòi vị tha.
Cùng nhau vun tưới tinh hoa,
Cho hương danh Việt chan hòa Thế Nhân.
Cùng nhau hăng hái hợp quần,
Nối vòng tay lớn kết thân Trẻ Già,
Cùng nhau chung sức ngợi ca,
Thiện tâm, Chính đạo bao la chẳng cùng.
Cùng nhau kính trọng thủy chung,
Bảo toàn sĩ khí Anh Hùng Việt Nam.
Cùng nhau diệt bọn gian tham,
Diệt bầy Quỷ Đỏ đang làm hại Dân.
Cứu Đồng bào thoát phong trần,
Phục hưng Đạo đức tinh thần Rồng Tiên.



Mùa Giáng sinh 2017
Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng
Nam California, Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ



 



2018 Mậu Tuất
TOÀN DÂN VIỆT PHẢI QUYẾT TÂM


Đã rõ mặt gian manh Việt Cộng,
Hãy vùng lên táng tống giặc Hồ.
Xóm Làng hiệp lực Thành đô,
Ra tay diệt bọn vong nô lụy Tầu.

Cứu Dân tộc thoát cơn thảm họa,
Quyết cùng nhau biến đọa thành lành.
Khử trừ giai cấp đấu tranh,
Dẹp tan Quỷ Đỏ tiếm danh Lạc Hồng.

Đập cho Cộng Quỷ thành trăm mảnh,
Diệt lũ gian manh xạo hại đời.
Triệt Hồ ly nhập xác người,
Hết đường múa mép như thời Mác-Lê.

Bảy bảy năm rồi Dân khổ nhục,
Vì tin Hồ bịp lúc ngây thơ.
Tưởng rằng vì nước… đâu ngờ!
Dấn thân nhập cuộc thí cờ… xác tan!

Dù cuộc chiến Bắc-Nam đã dứt,
Dù Hồ già đã khuất nghìn thu.
Quê hương vẫn ngập hận thù,
Nên Ta phải quyết diệt thù cứu Dân.

Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng
Corona, Nam California, Hoa Kỳ, Tết Mậu Tuất 16-2-2018


Bấm vào đây để in ra giấy (Print)


 

 

Trang Thơ GĐMĐVN/HTĐ&PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Ngôi sao Phương Đông hướng dẫn Ba Vua tìm Hài Đồng Giê-su. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng chuyển

 

Đăng ngày Thứ Năm, December 21, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang