Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Noel 2017
Chủ đề: ngàn sao lung linh...
Tác giả: bkt

Mừng Chúa Cứu Thế Giáng Sinh - 2017

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng


 

 

Mục Lục

 

Thánh ca Giáng sinh
SỐNG là CHỌN
Đêm Thánh Vô Cùng
Mừng Chúa Giáng Sinh
 

 

 

 


ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

Đèn vui thắp sáng trước muôn nhà
Cánh thiệp bay về từ chốn xa.
Nhớ đến người thân chưa gặp lại
Nghĩ về em cháu sẽ chi quà.
Vang vang cung thánh cao câu hát
Lồng lộng tầng trời nhã nhạc ca.
Nhân loại đón mừng ân giáng thế
Đất lành Chúa đến ngập tràn hoa.
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Tiết trời giá lạnh buổi sang đông
Mừng Chúa Giáng Sinh các Mục Đồng.
Nhạc trỗi vang lừng đêm huyễn mộng
Cao cung réo rắt mấy tầng không.
BÌNH AN DƯỚI THẾ NGƯỜI CHÂN TÁNH
DANH SÁNG TẦNG TRỜI ĐẤNG ĐỢI MONG.
(*)
Nhân loại rạng ngời Ơn Cứu Chuộc
Niềm tin rực sáng cõi mênh mông.


Uyên Thúy Lâm

(*) Sáng Danh Thiên Chúa Trên Trời
Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm.

Trang thơ Uyên Thúy Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thánh ca Giáng Sinh

 

1. Liên khúc Thánh ca Giáng Sinh (MP3; 5MB)

2. Đêm Thánh - hợp xướng 1 (MP3; 2MB) (PDF)

3. Đêm Thánh - đơn ca (MP3; 5MB)

4. Đêm Thánh - hòa tấu (MP3; 3MB)

5. Đêm Thánh - hợp xướng 2 (MP3; 4MB)

6. Cao Cung Lên - hợp xướng (MP3; 3MB) (PDF)

7. Hang Bê-lem - hợp xướng (MP3; 2MB) (PDF)

8. Mùa đông năm ấy - đơn ca (MP3; 2MB)

9. Mùa Đông năm ấy - song ca (MP3; 4MB)

10. Trời cao - hợp xướng (MP3; 9KB)

11. Trời Hân hoan - hợp xướng (MP3; 2MB)

12. Say Noel - CDHK hợp xướng (MP3; 5MB) (PDF)

13. Say Noel - CDLV hợp xướng (MP3; 10MB)

 

 

Nhạc trữ tình NOEL

 

1. Mầu Xanh Noel - Đơn ca (MP3: 3.14MB)

 

 

Văn nghệ Giáng Sinh

 

1. Chương trình văn nghệ Giáng Sinh 2017 tổ chức tại
Địa phận BÙI CHU-PHÁT DIỆM, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hài Đồng Giê-su năm nay, 2017, từ trời cao giáng thế bằng cánh Hoa Dù T-10
dưới sự che chở của Thiên Sứ Mũ Đỏ Michael (The Guardian Angel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Ngôi sao Phương Đông hướng dẫn Ba Vua tìm Hài Đồng Giê-su. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn:BKT Sưu tầm, trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Sáu, November 24, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang