Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Chúc Mừng Năm Mới
Chủ đề: các loại DÙ (Parachute models)
Tác giả: bkt sưu tầm

Nhng chiếc HOA DÙ Chn lc - 2018


 

 

 

Lời giới thiệu: Kính thưa Quý vị, trang web này trưng bày các loại DÙ đã và đang được Quân đội Hoa Kỳ và một số Quân đội Đồng minh Hoa Kỳ sử dụng. Những hình ảnh này do BKT sưu tầm và sửa chữa. Quý vị có thể ủi những chiếc DÙ chọn lọc này về máy để sử dung nếu thích. Xin ghi nguồn. Đa tạ.

Chọn lọc có nghĩa những chiếc DÙ dưới đây do chính BKT chọn lựa và sửa chữa cho phù hợp với cảnh trang trí của trang web GĐMĐVN/HTĐ&PC. Đây là những bức ảnh đã được BKT chuyển từ JPEG sang dạng PNG để tránh hình bị "phai mầu" theo thời gian và cùng lúc tận dụng được đặc tính "tàng hình" của loại hình ở dạng PNG. Kính mời Quý Độc giả theo dõi những tấm ảnh sau đây. Trân trọng. --BKT

 

 

 

 

 

1

Chú ý: hình chim Đại bàng gắn trên các Hoa dù trong trang này là vị trí của người lính Nhảy dù khi nhảy.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

Chiếc gói treo lủng lẳng dưới chân chim Đại bàng
là chiếc ba-lô đựng hành trang cá nhân được nhảy theo lính Nhảy dù

 

 

 

 

 

9

 Trên đây là chiếc Dù T-10, có từ Đệ Nhị Thế Chiến

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 Trên đây là chiếc Dù tân tiến của Quân đội Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

12

Dù T-10: hình trên đã được sửa cho mỹ thuật. Trên thực tế nếu có trường hợp này xảy ra thì một trong 2 người lính trong hình phải lập tức lái dù của họ tách rời nhau ra càng xa càng tốt để tránh cho chiếc dù của người lính bên dưới bị mất không khí (deflate)

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những trang liên hệ

 

Những hình ảnh đặc biệt về Binh Chủng Nhảy Dù Mỹ-Việt trong thời chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ các Ngày lễ mừng Bổn mạng BCND/QLVNCH...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bản đồ VIỆT NAM hoàn toàn. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT Sưu tầm BKT trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Ba, January 9, 2018
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang