Bắc đẩu tinh

 

 

Khóa 10A-72 SQTB-QLVNCH/Đồng Đế, Nha Trang
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Sinh Hoạt Khóa 10A-72
Chủ đề: Thần Ưng K10A72 họp đàn - Hình ảnh kỷ niệm
Tác giả:bkt

Sinh hoạt Tiểu Đoàn 7 SVSQ K10A-72/SQTB QLVNCH
Đ
ồng Đế, Nha Trang-Khánh Hòa 

GĐMĐVNHTĐ Chúc Mừng Năm Mới - 2018

 

Mục Lục

 

Đại Đội 748

Đại Đội 749

Đại Đội 750

Đại Đội 751

Đại Đội 752

Hình ảnh sinh hoạt Quân trường

 

 

 

 

NGUYỄN NGỌC TRỤ
Đại diện Sinh Viên Sĩ Quan K10A-72/SQTB
Chào Mừng Các Bạn


Hình Ảnh Sinh Hoạt K10A72 tại Quân Trường Đồng Đế

 

Lễ gắn Alpha cho các Sinh Viên Sĩ Quan

 

 

 

 

 

Lễ gắn Cấp bậc Chuẩn úy, Sĩ Quan thực thụ cho các
Sinh Viên Sĩ Quan ngày mãn khóa

 

 

 

 

 

Quang cảnh một buổi Lễ mãn Khóa SQTB tại
Quân trường Bộ binh Đồng Đế, Nha Trang

 

 

 

 

 

Sân Vũ Đình Trường của quân trường Đồng Đế,
nơi các buổi lễ Khai giảng & Mãn khóa được tổ chức.
Khán đài chính của VĐT đối diện dãy núi Hòn Khô, trên đỉnh
 Hòn Khô là bức tượng Nghìn Năm Thao Diễn Nghỉ (sơn mầu trắng)

 

 

 

 

 

Ngày lễ mãn khóa của các Khóa 8 & 10A-72/SQTB

 

 

 

 

 

Quang cảnh một buổi Lễ Truy Điệu các
Anh Hùng Tử sĩ QLVNCH Vị Quốc Vong Thân

 

 

 

 

 

Hình Trung úy Nguyễn Phùng, Huấn Luyện Viên môn
Chiến Thuật cho Khóa 10A72 [Ảnh do DS219 sưu tầm]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn đường chiến binh - Giây tử thần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài học vượt qua hỏa lực địch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài học vượt sông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài học vượt núi

 

 

 

 

Bài học dừng quân

 

 

 

 

Bài học Cấm trại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Chinh phục Hòn Khô

 

 

 

 

Giờ giải lao tại Bãi Tiên, Đồng Đế

 

 

 

 

Bài tập Diễn Binh

 

 

 

 

Giảng đường dã chiến

 

 

 

 

Diễn hành trong ngày mãn khóa

 

 

 

 

Khu Tiếp Tân Quân trường Đồng Đế

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ các Bộ Huy hiệu QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh đứng nghìn năm thao-diễn-nghỉ
Em nằm xõa tóc đợi chờ anh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Hòn Chồng-Nha Trang. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: bkt trình bày & ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Bảy, March 4, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ,
ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

Khóa 10A-72/SQTB-QLVNCH/Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Liên lạc: Ban Điều Hành
Trở lại đầu trang