Bắc đẩu tinh

 

 

Khóa 10A-72 SQTB-QLVNCH/Đồng Đế, Nha Trang
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Trang Liên Lạc
Chủ đề: Liên lạc thư tín
Tác giả:bkt

Trang Liên Lạc K10A-72/SQTB
Đ
ồng Đế, Nha Trang-Khánh Hòa


 

 

Lời giới thiệu: Trang điện tử Khóa 10A-1972 Sĩ Quan Trừ Bị-Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Kính chào toàn thể Quý vị. Bkt (ban kỹ thuật) xin được hân hanh giới thiệu thành phần ban điều hành hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 10A-1972 Sĩ Quan Trừ Bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (K10A-72 SQTB-QLVNCH):

1. Hội trưởng kiêm ban Liên lạc và Ngoại vụ: cựu chiến binh KQ Lê Viết Phước; Danh số 219, Trung đội 3/ĐĐ749/TĐ7SVSQ, Đồng Đế-Nha Trang. Điện thư (eMail): nbt242@hotmail.com

2. bkt website, kiêm ban Nội vụ: Mũ Đỏ (MĐ) Nguyễn Bá Toản; DS242, Trđ 3/ĐĐ749/TĐ7SVSQ, ĐĐ-NT; Điện thư (eMail): nbt242@hotmail.com.

Mọi thư tín, xin Quý vị gửi điện thư (eMail) cho một trong những danh số liệt kê trên đây. Trân trọng.
--bkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ các Bộ Huy hiệu QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh đứng nghìn năm thao-diễn-nghỉ
Em nằm xõa tóc đợi chờ anh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Hòn Chồng, Đồng Đế-Nha Trang. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: bkt trình bày & ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Bảy, March 4, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ,
ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

Khóa 10A-72/SQTB-QLVNCH/Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Liên lạc: Ban Điều Hành
Trở lại đầu trang