Bắc đẩu tinh

 

 

Khóa 10A-72 SQTB-QLVNCH/Đồng Đế, Nha Trang
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Trang Sinh hoạt
Chủ đề: Đồng Đế vắng bóng chàng thì em yêu ai...
Tác giả:bkt

Trang Mục Lục K10A72/SQTB-QLVNCH
K
ính chào Quý vị


 

 

2018

 

 

Âm nhạc Tình Lỡ

Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Tử Sĩ Hải Quân VNCH - Hoàng Sa Ngày 19-01-1974

Trận Hải Chiến Hoàng Sa dưới mắt một người còn sống sót (PDF)

Lễ An Vị Tượng đài Đức Trần Hưng Đạo và Lễ Giỗ Trận HCHS, Victoria-Australia - 2018

Văn thơ Chiến Sử Hoàng Sa

Văn thơ Thêm một Vòng quay

Tôi Biết Ơn Việt Nam Cộng Hòa (PDF)

Toán học và Luật học (PDF)

Huy Hiệu Quân Chủng Hải Quân VNCH

Văn thơ Thương quá bé ơi

Văn thơ Đôi nạng gỗ

Văn thơ Đêm qua Anh chết dưới hiên đình

Âm nhạc Thơ phổ nhạc Phạm Phan Lang

Văn thơ Người Lính Biển

Danh sách TPBND-QLVNCH nhận tiền Yểm trợ ĐCHD 2017 - Đợt 1 (PDF)

Bạch thư của Việt Nam Quốc Dân Đảng (PDF)

Văn thơ Tôi viết cho Anh - Người Nông Dân giữ Đất

Văn thơ Cố quên một lần Yêu

Những chiếc HOA DÙ Chọn lọc - 2018

Văn thơ Hoang Mạc Mênh Mông

Văn thơ Khi Trẻ Thơ Hiện Diện

Truyện Hai hình ảnh Một đời người tiếp theo... (PDF) Cuộc đời của Nhà Sư Huệ Quang Phần 1 Phần 2

Thông Báo Số 2 - Về Đại Hội Nhảy Dù Việt Nam Lần thứ 38 - 2018 (PDF)

V/v: Sử dụng danh xưng VNQDĐ (PDF)

Triển Lãm Chiến Cụ Kịch Nghệ tại Houston-Texas

Phật Tử Nam Cali biểu tình chống Trung Cộng trước Tượng đài Đức Thánh Trần (PDF)

Chống Hán Họa Xâm Lăng Phải Là Một Truyền Thống Đại Việt (PDF)

 

 

 

 

 

Bài đã đăng trong năm

 

Danh sách bài đã đăng năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ các Bộ Huy hiệu QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh đứng nghìn năm thao-diễn-nghỉ
Em nằm xõa tóc đợi chờ anh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Viện Hải Dương Học, Nha Trang. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: bkt trình bày & ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Bảy, March 4, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ,
ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

Khóa 10A-72/SQTB-QLVNCH/Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Liên lạc: Ban Điều Hành
Trở lại đầu trang