Bắc đẩu tinh

 

 

Khóa 10A-72 SQTB-QLVNCH/Đồng Đế, Nha Trang
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Trang Nhà Đại đội 748
Chủ đề: Đồng Đế vắng bóng chàng thì em yêu ai...
Tác giả:bkt

Đại Đội 748/TĐ7SVSQ
Hình ảnh sinh hoạt quân trường
K
ính chào Quý vị


 

 

Mục Lục

 

Lời giới thiệu

Hình ảnh Đại Đội

Trung Đội 1

Trung đội 2

Trung đội 3

Trung đội 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giới thiệu: Đại Đội 748/Tiểu Đoàn 7 Sinh Viên Sĩ Quan được tổ chức thành 4 trung đội tác chiến, với Trung đội 4 là trung đội súng nặng. Cán bộ Huấn Luyện Viên Đại đội trưởng: Trung úy Rhê; cán bộ Huấn Luyện Viên Đại đội phó: Thiếu úy "kd". Kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Trân trọng. --BKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại đội 748

 

 

 

Hình ảnh 4 Trung đội

 

Trung đội 1

 

Danh sách Sinh Viên Sĩ Quan Trung đội 1/ĐĐ748

 

01. DS028 - Bùi Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách Sinh Viên Sĩ Quan Trung đội 2/ĐĐ748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung đội 3

 

Danh sách Sinh Viên Sĩ Quan Trung đội 3/ĐĐ748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung đội 4

 

Danh sách Sinh Viên Sĩ Quan Trung đội 4/ĐĐ748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ các Bộ Huy hiệu QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh đứng nghìn năm thao-diễn-nghỉ
Em nằm xõa tóc đợi chờ anh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bóng Dừa, Khu Tiếp tân, Đồng Đế-Nha Trang. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: bkt trình bày & ấn loát

 

Đăng ngày Chúa Nhật, March 5, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ,
ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

Khóa 10A-72/SQTB-QLVNCH/Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Liên lạc: Ban Điều Hành
Trở lại đầu trang