Bắc đẩu tinh

 

 

Khóa 10A-72 SQTB-QLVNCH/Đồng Đế, Nha Trang
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Tổ Quốc Ghi Ơn Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân
Chủ đề: Đài Chiến Sĩ Trận Vong K10A-72/SQTB-QLVNCH
Tác giả:bkt

Chiến Sĩ Trận Vong K10A72/SQTB-QLVNCH
K
ính chào Quý vị

 

Đài Tưởng niệm các Thần Ưng
Khóa 10A-1972/SQTB, Yên Thế, QLVNCH
đã Vị Quốc Vong Thân

 

DANH SÁCH CÁC TỬ SĨ THUỘC TĐ7SVSQ/ĐĐ749, TRUNG ĐỘI 3 - LÔ A

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC TỬ SĨ THUỘC TĐ7SVSQ/ĐĐ751

 

 

 

 

Người Chiến sĩ Cộng Hòa khi còn trẻ đã đem bầu nhiệt huyết phụng sự Tổ Quốc,
Người đã sẵn sàng bỏ mình vì non sông để cho đồng bào mình được sống an bình.
Lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ đại diện Hồn Thiêng Sông Núi Nước Nam,
gói trọn thân xác Người đi vào lòng đất mẹ,
nơi đó Người được an nghỉ ngàn thu.

Người lính thác đi lúc còn rất trẻ nên họ sẽ trẻ mãi thiên thu.
Cành hồng tươi thắm này xin dâng cho
những
Thần Ưng Chiến Sĩ Cộng Hòa Bất diệt.


--bkt K10A72/SQTB-QLVNCH --

 

 

 

Bài ca Chiến sĩ Vô danh
Cố Ca sĩ Duy Khánh đơn ca;
(download: MP3 (size=4.80MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ các Bộ Huy hiệu QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh đứng nghìn năm thao-diễn-nghỉ
Em nằm xõa tóc đợi chờ anh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bãi Tiên, Đồng Đế-Nha Trang. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: bkt trình bày & ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Bảy March 4, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

Khóa 10A-72/SQTB-QLVNCH/Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Liên lạc: Ban Điều Hành
Trở lại đầu trang