Bắc đẩu tinh

 

 

Khóa 10A-72 SQTB-QLVNCH/Đồng Đế, Nha Trang
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Lịch sử VNCH
Chủ đề: Đồng Đế vắng bóng chàng thì em yêu ai...
Tác giả:bkt

Trang Lịch Sử Khóa 10A-72/SQTB-QLVNCH
K
ính chào Quý vị


 

2018

 

 

Trận Hải Chiến Hoàng Sa dưới mắt một người còn sống sót (PDF)

 

 

2017

 

 

NGÔ ĐÌNH DIỆM: Trên nửa Thế kỷ Oan khiên (PDF)

Phim tài liệu về Chiến tranh Việt Nam

Lật lại vụ án xử tử mấy ngàn sĩ quan Việt Minh (PDF)

Tổng Thống Ngô Đình Diệm: Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân (PDF)

Tinh Thần NGÔ ĐÌNH DIỆM Bất diệt (PDF)

Viết Về Bà Ngô Đình Nhu (PDF)

Thánh Lễ Tưởng niệm 54 năm Chí Sĩ Ngô Đình Diệm và Bào Đệ tử nạn

Nền Đệ Nhất Cộng Hòa Sụp Đổ: Miền Nam Tự Do Sụp Đổ (PDF)

Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa (PDF)

Trường hợp Nhất Linh Nguyễn Tường Tam

Trần Gia Phụng, người thấy được cọng rác, chê cả căn nhà

Ngày Quốc Khánh VNCH - 26 THÁNG 10 NĂM 1956 (PDF)

Một phút Tưởng niệm TÙ BINH VNCH đã bỏ mình trong các LAO TÙ CỘNG SẢN

Nhìn những mùa Thu qua, kiểm điểm những ác tính của Việt Cộng (PDF)

Cộng sản đã XÂM LƯỢC Miền Nam chứ không phải đã giải phóng Miền Nam

Gẫm Ngày Quân Lực, thao thức tự vấn lương tâm (PDF)

Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 (PDF)

Tố giác Bác Cáo trước thế giới (PDF)

 

30-4-đen Truyện Người Lính Nhỏ Mà Chính Khí Lớn (PDF)

30-4-đen Để nhớ Ngày Quốc Hận 30-4-1975 (PDF)

30-4-đen Lá Thư Trần Tình của bà quả phụ Lê Văn Hưng nhân dịp 30-4-2010 (PDF)

30-4-đen Thuyền nhân - Boat People

30-4-đen Tại sao tôi bỏ Quân Đoàn I? (PDF)

30-4-đen HQ14 & Những Tháng Cuối Của Cuộc Chiến (PDF)

30-4-đen Thiếu úy Huỳnh Văn Thái & 7 người lính Nhảy Dù... (PDF)

30-4-đen Đi Tìm Xác Rơi (PDF)

30-T4-Đen Từ SEAL Hoa Kỳ tới Liên Đoàn Người Nhái Việt Nam - Những Anh Hùng Vô Danh (PDF)

30-4-đen Viết về người lính VNCH bất hạnh (PDF)

30-4-đen Tấm thẻ bài (PDF)

Trang Thiếu Sinh Quân - QLVNCH

Trận đánh đầu tiên và cũng là lần cuối của Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tầu - QLVNCH (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ các Bộ Huy hiệu QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh đứng nghìn năm thao-diễn-nghỉ
Em nằm xõa tóc đợi chờ anh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bãi Tiên, Đồng Đế-Nha Trang. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: bkt trình bày & ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Bảy, March 4, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ,
ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

Khóa 10A-72/SQTB-QLVNCH/Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Liên lạc: Ban Điều Hành
Trở lại đầu trang