Bắc đẩu tinh

 

 

Khóa 10A-72 SQTB-QLVNCH/Đồng Đế, Nha Trang
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Sưu Tầm
Chủ đề: SQTB QLVNCH
Tác giả: bkt sưu tầm

Danh sách các Khóa Sĩ Quan Trừ Bị
được đào tạo tại các Quân trường Bộ Binh QLVNCH:
Nam Định, Đồng Đế, Thủ Đức & Long Thành

 

 

 

1951

Khóa 1
Khóa 2


K/B

Khóa 3
Khóa 4
Khóa 5
Khóa 6
Khóa 7
Khóa 8
Khóa 9


1961

Khóa 10 - 1961 - Thành Tín
Khóa 11 - 1961 - Đồng Tiến
Khóa 12
Khóa 13
Khóa 14


1963

Khóa 15 - 1963
Khóa 16
Khóa 17
Khóa 18


1965

Khóa 19 - 1965
Khóa 20 - 1965
Khóa 22
Khóa 23
Khóa 24
Khóa 25
Khóa 26
Khóa 27


1968

Khóa 1/68
Khóa 2/68
Khóa 3/68
Khóa 4/68 - Tiểu Đoàn 4

Khóa 5/68
Khóa 6/68
Khóa 7/68
Khóa 8/68
Khóa 9/68 - Tiểu Đoàn 1


1969

Khóa 1/69
Khóa 2/69
Khóa 3/69
Khóa 4/69 - Tiểu Đoàn 1
Khóa 6/69 - Thủ Đức, Tiểu Đoàn 1
Khóa 6/69 - Đồng Đế


1970

Khóa 1/70 - Chiến Thắng
Khóa 2/70 - Tiểu Đoàn 3
Khóa 3/70
Khóa 4/70
Khóa 5/70
Khóa 6/70


1971

Khóa 1/71
Khóa 3/71

Khóa 4/71 - Tiểu Đoàn 3
Khóa 5/71 - Tiểu Đoàn 2

1972

Khóa 1/72 - Tiểu Đoàn 1
Khóa 1/72 - Đồng Đế
Khóa 2/72 - Tiểu Đoàn 4, Khăn Vàng
Khóa 2/72 - Đồng Đế
Khóa 3/72 - Tiểu Đoàn 3, Khăn Xanh
Khóa 4/72 - Tiểu Đoàn 2 Khăn Tím

Khóa 4B/72 - Đồng Đế
Khóa 5/72 - Tiểu Đoàn 5
Khóa 5B/72 - Đồng Đế
Khóa 6/72
Khóa 6B/72
Khóa 7/72
Khóa 7B/72 - Đồng Đế
Khóa 8/72

Khóa 8B+C/72 - Bất Khuất
Khóa 9A/72 - Tiểu Đoàn 1 - Khăn ĐỎ
Khóa 9B/72
Khóa 9C/72 - Củng Cố Phát Triển

Khóa 10A/72 - Yên Thế, Đồng Đế
Khóa 10B/72 - Cao Thắng, Đồng Đế
Khóa 11/72
Khóa 12B/72 - Đồng Đế


1973

Khóa 1/73 - Tiểu Đoàn 5
Khóa 2A/73 - Tiểu Đoàn 2 - Khăn Tím
Khóa 2B/73 - Tiểu Đoàn 4 - Khăn Vàng
Khóa 3/73 - Tiểu Đoàn 1
Khóa 4/73
Khóa 5/73
Khóa 5B/73
Khóa 6/73
Khóa 7/73
Khóa 8/73
Khóa 9/73 - Tiểu Đoàn 4 - Khăn Vàng


1974

Khóa 1/74 - Tiểu Đoàn 1
Khóa 2/74 - Tiểu Đoàn 2 - Mãn Khóa 22/3/1975
Khóa 3/74

1975

Khóa 1/75 - Tiểu Đoàn 5

 

 

Nhạc nền: Tiếng sóng Vân Đồn (MP3; size=4MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ các Bộ Huy hiệu QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh đứng nghìn năm thao-diễn-nghỉ
Em nằm xõa tóc đợi chờ anh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bình Minh Trên Biển Thái Bình, Đồng Đế-Nha Trang. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: bkt sưu tầm, trình bày & ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Năm, March 9, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ,
ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

Khóa 10A-72/SQTB-QLVNCH/Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Liên lạc: Ban Điều Hành
Trở lại đầu trang