Bắc đẩu tinh

 

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Phân ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Cố Đại tá QLVNCH HOÀNG NGỌC LUNG

 

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam vùng HTĐ&PC
Nhận được tin buồn:


Cố Đại tá QLVNCH HOÀNG NGỌC LUNG

Nguyên Trưởng Phòng Nhì Bộ Tổng Tham Mưu
Trưởng Ngành Quân Báo Quân Lực VNCH
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 1 Nam Định-Thủ Đức
Đã được Chúa gọi về lúc 6 giờ 18 chiều, ngày 24 tháng 11 năm 2017
tại Fairfax,Virginia, Hoa Kỳ


Hưởng Thọ 86 tuổi

Linh cửu sẽ được quàn tại
Jefferson Funeral Chapel
5755 Castlewellan Drive, Alexandria, VA 22315
Telephone: 703-971-7400


Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận thành thật
xin chia buồn cùng Bà Quả Phụ Hoàng Ngọc Lung và Tang Quyến.
Nguyện cầu linh hồn
Ông HOÀNG NGỌC LUNG sớm được về nước Chúa.

GĐMĐVN/HTĐ&PC thành kính phân ưu

TM GĐMĐVN, Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Mũ Đỏ Trần Hồng Minh
Chi Hội Trưởng
30-November-2017

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

CÁO PHÓ
Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc
Chồng, Cha , Ông Ngoại của chúng tôi:

Ông Hoàng Ngọc Lung
Cựu Đại Tá Quân Lực VNCH
Nguyên Trưởng Phòng Nhì Bộ Tổng Tham Mưu
Trưởng Ngành Quân Báo Quân Lực VNCH
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 1 Nam Định-Thủ Đức

Đã được Chúa gọi về lúc 6 giờ 18 chiều, ngày 24 tháng 11 năm 2017 tại Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ
Hưởng Thọ 86 tuổiLinh cửu sẽ được quàn tại
Jefferson Funeral Chapel
5755 Castlewellan Drive, Alexandria, VA 22315
Telephone: 703-971-7400

Chương Trình Tang Lễ (Funeral Service)
*Thứ Bảy/Saturday 9 tháng 12 năm 2017

Buổi Chiều:

*2:00-2-30 Lễ Cầu Nguyện và phát tang (Gia Đình) / Announcement of Passing and prayer
*2:30 -3:30 Thăm viếng/Public Viewing
*3:30-3:50 Lễ Nghi Quân Cách /Phủ Quốc Kỳ VNCH /Drapping of Casket with the flag of The Republic of Việt Nam
*3:50-4:00 Đọc Tiểu Sử /Recounting of Life History (by General Nguyễn Duy Hinh)
*4:00-4:05 Lời tiễn biệt của Bà Quả Phụ Hoàng N. Lung/Eulogies
*4:05-4:30 Lễ nghi xếp quốc kỳ VNCH và trao đến bà Hoàng Ngọc Lung
*4:30-4:50 Điếu Văn của Trung Tá Nguyễn Văn Dưỡng

Farewell messages from:

*4:50-4:55 Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/ HTĐ
*4:55-5:00 Hội Nhảy Dù HTĐ
*5:00-5:05 Hội Trưởng Hội Thơ Ảnh HTĐ
*5:05-5:10 Hội Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức HTĐ
*5:10-5:15 SBTN/ HTĐ (Mr Võ T. Nhân)

Điếu văn:

*5:15-5:20 Trưởng Nữ Mimi Hoàng Schlitz
*5:20-5:25 Thứ Nữ Linda Hoàng Luke
*5:25-5:30 Dưỡng Nữ Khanh Hồng Nguyễn
*5:30-5:35 Nguyễn Hoàng Tuấn, Đại diện cho hai họ Hoàng và Nguyễn ở Hawai

*5:35-6:35 Thăm Viếng/Visitation
*6:35-6:40 Cảm Tạ của gia đình/ Words from the family


CHỦ NHẬT: Lễ An Táng (Burial)
Buổi sáng:

10:00 -11:30 Lễ Cầu Nguyện/Thăm viếng (Prayer/Visitation)
11:30 Di Quan bằng xe hơi tới Nghĩa Trang National Memorial Park
7482 Lee Highway, Falls Church VA 22042
12:30 Trưa: Lễ an táng (Burial)

Tang Gia Đồng Khấp Báo

Vợ: Bà Quả Phụ Hoàng Ngọc Lung /Khuê danh Minh Thảo Hoàng
Trưởng Nữ : Mimi Hoàng Schlitz và chồng George Schlitz
Thứ Nữ : Linda Hoàng Luke và chồng Thomas Luke
Các cháu ngoại: Sophie Elizabeth Luke, Laina Thao Luke and Evan Luke
Trưởng Nam: William Ngọc Hoàng (Quá vãng)
Dưỡng Nữ: Nguyễn Hồng Khanh & chồng Jesper Lyngholm và các con

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang

 

 

Bấm vào đây để xem tờ Cáo Phó

 

 

 

 

Nhạc nền: Ave Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by KQ Đào Hiếu Thảo chuyển

 

Đăng ngày Thứ Năm, November 30, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang