Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Sinh hoạt GĐMĐTƯ/Hoa Kỳ
Chủ đề: TPBND/QLVNCH
Tác giả: Lê Mậu Sức

Báo cáo kết quả yểm trợ khẩn cấp TPBND/VN - 2017

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

Anh chị em thân mến,

Tôi xin gởi đến quý anh chị em bản đúc kết cho đến ngày Thứ Hai, 7/24/2017:

Những anh chị em có dấu ($$) màu đỏ đi sau số tiền ủng hộ là ký hiệu tôi đã nhận được tiền (checks) từ anh chị em.

1. Danh sách Phúng điếu cho TPB/MĐ Lê Dạ như sau:

- Nguyễn Đình Cơ (TX): $100 ($$)
- Nguyễn Thanh Tân (TX): $100 ($$)
- Ca Văn Minh(MI): $50 ($$)
- Hồ Tịnh (FL): $50 ($$)
- Nguyễn Văn Mạc (FL): $50 ($$)
- Trần Đình Ngọc (TX): $50
- Nguyễn Ph. Bảo Huệ(CA): $50 ($$)
- Nguyễn Nậy (OK): $50 ($$)
- Phan Văn Hào (OK): $40 ($$)
- Nguyễn Long Khánh (TX): $100 ($$)
- Trần Văn Nam (CA): $100 ($$)
- Ngô Huệ (TX) $100 ($$)
- Nguyễn Hữu Đạo (WA) $50 ($$)
- Trần Hợp (TX) $50 ($$)
- Trần Bảo (TX) $50 ($$)
- Phạm Đình Minh (OK) $50 ($$)
- Trần Văn Đức (OK) $50 ($$)
- Lê Viết Hưng (OR) $50 ($$)

Tổng cộng quyên góp Phúng điếu và đã trao cho gia đình cố MĐ/TPB Lê Dạ là: $1,150.00 Mỹ kim

Địa chỉ: MĐ/TPB Lê Dạ:

Thôn 4, Ưu Điềm, Xã Phong Hòa, Quận Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
ĐT của con trai Lê Dạ: Lê Ngọc Vinh: 093-493-8521, vợ: 0168-683-9257


2. Danh sách giúp đỡ cho MĐ/TPB Trần Thanh Xuân:

- Nguyễn Ngọc Nhơn (CA) $50 ($$)
- Nguyễn Ph. Bảo Huệ (CA) $50 ($$)
- Lê Ngọc Thạch (CA) $50 ($$)
- Lê Mậu Sức (OK) $100 ($$)
- Nguyễn Long Khánh (TX) $50 ($$)
- Trần Đình Ngọc (TX) $50
- Phạm Đình Minh (OK) $50 ($$)
- Trần Thị Soi (OK) $200 ($$)
- BS Đàm Thiện Hưng (TX) $200 ($$) (Qua trung gian của MĐ Hoàng Côn)
- Trần Văn Nam (CA) $50 ($$)
- Trần Văn Đức (OK) $50 ($$)
- Lê Viết Hưng (OR) $50 ($$)
- Một Y sĩ MĐ ẩn danh (FL) $150 ($$)

Tổng cộng quyên góp đã gởi về cho MĐ/TPB Trần Thanh Xuân là: $1,100.00 Mỹ kim

Địa chỉ: TPB MĐ TRẦN THANH XUÂN
35/28- tổ 6, Khu phố 2, Phường Phú Hòa, Thị Xả Thủ dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
ĐT: 0168-624-0167


Xin anh em vui lòng coi lại, nếu có gì sai, sót xin cho tôi biết để chỉnh sửa.

Xin cám ơn tình thương và tấm lòng của anh chị em đã chia sẻ những khó khăn, khốn khổ đối với anh em chiến hữu, đồng đội của chúng ta bên quê nhà.

Cũng xin anh chị em nhận nơi đây lòng biết ơn và sự quý mến của 2 gia đình MĐ/TPB Lê Dạ và MĐ/TPB Trần Thanh Xuân.

Quý mến,

Lê Mậu Sức
10029 Birkenhead Ct.
Yukon, OK 73099
405-819-7703 (cell).

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Những bài liên hệ

 

 

Thư cám ơn của Gia đình cố MĐ TPB LÊ DẠ

Trường hợp của TPB Trương Văn Minh - ĐĐ82/TĐ8ND

Báo cáo kết quả yểm trợ khẩn cấp TPBND/VN - 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Lê Mậu Sức chuyển

 

Đăng ngày Thứ Ba, July 25, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang