Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Tin sinh hoạt GĐMĐVN/HTĐ&PC
Chủ đề: quỹ TPBND/QLVNCH 2016-2017

Bản báo cáo kết quả buổi Gây quỹ yểm trợ TPBND/QLVNCH
Trong Đêm Cánh Hoa Dù – 2016 tại HTĐ&PC
Ban thủ quỹ

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Kính thưa quý Ân nhân, quý vị Mạnh Thường Quân và toàn thể quý quan khách đã đến tham dự buổi dạ tiệc Đêm Cánh Hoa Dù – 2016 nhằm mục đích gây quỹ yểm trợ Thương Phế Binh thuộc Sư Đoàn Nhảy Dù/QLVNCH do GĐMĐVN/HTĐ&PC tổ chức đêm Thứ Bảy, December 10, 2016 vừa qua.

Dưới đây là bản tường trình kết quả tài chánh từ buổi gây quỹ ĐCHD-2016.

 

 

Kính thưa quý vị,

Vào ngày Thứ Sáu, January 13, 2017, Ban thủ quỹ và MĐ CHT Trần Hồng Minh thuộc GĐMĐVN/HTĐ&PC đại diện quý MTQ đã gửi $8,000.00
(tám ngàn) Mỹ kim (cộng tiền cước phí ) cho 80 AE TPBND đang sinh sống tại Việt Nam qua công ty chuyển tiền DC-VINA tọa lạc trong trung tâm mua bán EDEN, Falls Church, Virginia-Hoa Kỳ. Mỗi TPB trong danh sách bên dưới nhận $100.00 Mỹ kim trước tết Đinh Dậu 2017 này; đây là đợt một. BĐH GĐMĐVN/HTĐ&PC sẽ dự trù gửi đợt hai trong tài khóa 2017 này, chúng tôi sẽ thông báo chi tiết trên website này cho quý vị được biết sau.

Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi danh sách 80 Anh Em TPBND/QLVNCH nhận tiền yểm trợ của quý vị qua buổi dạ tiệc Đêm Cánh Hoa Dù – 2016 vừa qua.

Một lần nữa, thay mặt GĐMĐVN/HTĐ&PC cách riêng và GĐMĐVN toàn thế giới và quý AE TPBND/QLVNCH nói chung, Ban Điều Hành CH xin chân thành cám ơn quý vị Mạnh Thường Quân trong vùng thủ đô HTĐ&PC đã hết lòng tích cực ủng hộ quỹ TPBND/QLVNCH.

Kính chúc quý vị mùa xuân Đinh Dậu 2017 vạn điều may lành!

 

Virginia, Thứ Sáu, January 20, 2017

 

 

------------

Bản lưu gửi BTQ/CH

Phụ Lục
Danh sách 80 TPB nhận quà từ quỹ TPB/ĐCHD-2016

 

 

 

 

bkt ghi chú: nếu chữ trong hình khó đọc, quý vị có thể đọc bản PDF đăng ở trang web này: bấm vào đây để xem chữ lớn hơn.

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Những bài liên hệ

 

Bản báo cáo kết quả buổi Gây quỹ yểm trợ TPBND/QLVNCH Trong Đêm Cánh Hoa Dù – 2016 tại HTĐ&PC

Danh sách những Mạnh Thường Quân Yểm trợ Quỹ Thương Phế Binh Nhảy Dù/QLVNCH - 2016

Đêm Cánh Hoa Dù - 2016

Thư cám ơn của Ban Tổ Chức Đêm Cánh Hoa Dù - 2016

Thông báo: Đêm Cánh Hoa Dù 2016

Danh sách đợt 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ những buổi lễ Mừng Thánh Tổ SĐND/QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Xuân Đinh Dậu. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: thư ký dù (tkd) soạn

 

Đăng ngày Thứ Sáu, January 20, 2017
Cập nhật hóa ngày Thứ Bảy, February 4, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang