Bắc đẩu tinh

 

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Chủ đề: Thương Phế Binh QLVNCH
BTC GĐMĐVN/HTĐ

Thư cám ơn của Ban Tổ Chức
Đêm Cánh Hoa Dù - 2016

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Thư cám ơn của Ban Tổ Chức Đêm Cánh Hoa Dù - 2016

Kính thưa Quý vị Mạnh Thường Quân,
Kính thưa Quý Quan khách Đêm Cánh Hoa Dù 2016,
Kính thưa ông Chủ tịch CĐNVQGTNCS/HTĐ&PC,
Kính thưa ông Chủ tịch LHCCS-QLVNCH/HTĐ&PC,
Kính thưa Quý Hội Đoàn Quân-Dân-Cán-Chính VNCH/HTĐ&PC
Kính thưa Quý MĐ chi hội GĐMĐVN/HTĐ&PC,

Cứ mỗi độ Noel về, Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận tổ chức Buổi Dạ tiệc để gây quỹ yểm trợ cho các anh em Thương Phế Binh Nhảy Dù QLVNCH còn đang sống tại quê nhà; và năm nay đánh dấu 41 năm Miền Nam nước Việt Thân yêu của NVQG chúng ta đã rơi vào tay cộng sản. Năm nay Buổi tiệc đã diễn ra vào đêm Thứ Bảy, December 10, 2016 tại thành phố Falls Church, Virginia-Hoa Kỳ với sự tham dự đông đảo của đồng bào trong CĐNVQGTNCS/HTĐ&PC. Đây thật là niềm hãnh diện và niềm vinh dự cho BTC Đêm Cánh Hoa Dù 2016 chúng tôi.

Chính sự đóng góp hiện kim của quý vị mà chúng tôi có thể thực hiện được chương trình “Một miếng khi đói bằng Một gói khi no.” Buổi tiệc bắt đầu vào lúc 19:30g và kết thúc vào lúc 23:30g cùng ngày.

BTC chân thành cám ơn toàn thể quý vị đã đến chung vui với GĐMĐVN/HTĐ&PC và đã yểm trợ tích cực cho chương trình gây quỹ giúp các anh em TPBND/QLVNCH. Cũng không quên cám ơn các cơ quan truyền thông NVQGTNCS, các nhiếp ảnh gia, Ban Văn Nghệ Mặt Trời Hồng (The Red Sun) và Ca sĩ Hoàn Vũ đã bỏ thì giờ quý báu đến với ĐCHD-2016.

Đại diện GĐMĐVN/HTĐ&PC cách riêng và GĐMĐVN/Toàn thế giới nói chung, một lần nữa BTC cám ơn tất cả mọi người đã đến tham dự Đêm Cánh Hoa Dù - 2016 một cách nồng nhiệt trong tinh thần “Một miếng khi đói bằng Một gói khi no

Kính chúc Quý Vị luôn luôn được nhiều sức khỏe.
TM BTC

 

 

NHẢY DÙ CỐ GẮNG

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

Những bài liên hệ

 

Bản báo cáo kết quả buổi Gây quỹ yểm trợ TPBND/QLVNCH Trong Đêm Cánh Hoa Dù – 2016 tại HTĐ&PC

Danh sách những Mạnh Thường Quân Yểm trợ Quỹ Thương Phế Binh Nhảy Dù/QLVNCH - 2016

Đêm Cánh Hoa Dù - 2016

Thư cám ơn của Ban Tổ Chức Đêm Cánh Hoa Dù - 2016

Thông báo: Đêm Cánh Hoa Dù 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Đêm Cánh Hoa Dù - 2016. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT trình bày

 

Đăng ngày Thứ Sáu, December 16, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang