Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Trang Thơ Ngô Minh Hằng
Chủ đề: Thơ Đấu tranh
Tác giả: Ngô Minh Hằng

LẰN RANH QUỐC CỘNG
Cảm tác sau khi theo dõi những bản tin về
"Hiến Chương Cộng Đồng bị đổi từ "Một Cộng Đồng chống Cộng" thành
"một Cộng Đồng không Cộng sản..." của CĐVNTNCS tại Hoa Thịnh Đốn..

 

 

 

 

 

Chữ "CHỐNG CỘNG" và chữ "KHÔNG CỘNG SẢN"
Phân tích thì ý nghĩa khác nhau xa
Bởi chống cộng là chống loài vong bản
Nằm vùng, trở cờ, đội lốt quốc gia

Bởi chống cộng là chống điều gian xảo
Chống dã tâm, hiểm độc, bịp lừa người
Chống bọn bán quê, bán rừng, bán đảo
Chống lũ lạy Tàu nhưng nuốt dân tươi


Vì cộng mà ta xác dềnh mặt biển
Và những con thuyền chìm đáy đại dương
Búa hải tặc đã bao lần oan nghiệt
Máu đổ thây rơi trăm nỗi đoạn trường...

Vì cộng mà ta thành Tù Cải Tạo
Bao xác tù lấp vội giữa rừng hoang
Vì cộng, dân ta đói cơm rách áo
Không tự do, thừa thống khổ kinh hoàng


Vì cộng mà ta thành dân tỵ nạn
Lưu lạc quê người nhưng được yên đâu!
Nghị quyết tung ra gian manh, thủ đoạn
"CHỐNG CỘNG" là ta chống bọn ma đầu!!!

"KHÔNG CỘNG SẢN" thì dù không là cộng
Là chẳng bao giờ chống bọn bất lương
Mặc cho chúng cứ bịp lừa dân tộc...
Giết hại giống nòi, gieo rắc đau thương!

 

Là mặc chúng đem non sông đổi bán
Xô tương lai dân tộc Việt Nam mình
Vào nô lệ như Tân Cương, Tây Tạng
Cũng kệ chuyện đời và cứ làm thinh?


Là mặc cộng tung hoành, không chống đối
Là thản nhiên, vô cảm trước hung tàn
Phải chăng đó là mở đường dẫn lối...
Cho cộng lan dần như vết dầu loang???


Cho cộng trưởng thành trong nôi tỵ nạn
Để lằn ranh Quốc - Cộng tự phai mờ?
Nguy hiểm quá, trước gian hùng tàn ác
Kẻ đồng tình với cộng mới làm ngơ!

Đừng ngụy biện, cũng đừng hy vọng thế
Chẳng có bao giờ Việt cộng đổi thay!
Chúng đã lừa ta, lừa người bốn bể
Sao vẫn mê man say mộng giữa ngày!?


Chữ "CHỐNG CỘNG" đã bỏ ngoài tâm ý
Là lằn ranh Quốc - Cộng đã phai màu
Nếu tổ quốc lòng ta còn trân quý
Thì QUÊ HƯƠNG, DÂN TỘC phải hàng đầu!

 

 

 

 

 

 

Ngô Minh Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ Ngô Minh Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Đồng lúa Việt sau lũy Tre làng. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet eMail by nmh chuyển

 

Đăng ngày Thứ Năm, August 31, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang