Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Trang Thi-Văn
Chủ đề: TPB-VNCH
Tác giả: Hoàng Trọng Thanh

Đôi nạng gỗ


 

 (Viết thay thằng bạn Ngô Tấn,
khóa 23 TVBQGVN,
thương phế binh còn ở lại VN)


Từ trong Nước tao kể mày một chuyện
Trận chiến Bình Long tao mất một giò
Cuộc đổ đời (4/75) phá nát… tủi buồn so
Thân tàn phế phải lò cò kiếm sống!

Đôi nạng gỗ đã giúp tao chèo chống
Ân nghĩa thâm tình từng bước thấp cao
Nó không thịt xương, không có máu đào
Nhưng chung thủy chẳng cách nào tả hết!


Mày biết không? Những trưa hè nóng mệt
Nó cùng tao ngồi ghế đá công viên
Nó âm thầm cạnh tao dáng thật hiền
Tao tưởng tượng một nàng tiên khả ái!


Chưa bao giờ nó cằn nhằn chống lại
Sớm tối cùng tao… tê tái dòng đời
Những lúc tao ngủ, nó cũng nghỉ ngơi
Khi đi lại nó giúp tao từng bước!


Vì tuổi già, bệnh đau ai tránh được
Nó cũng như tao nhức nhối cả người
Đã mấy lần nó rụng cái “cù loi”
Phải chắp vá, lòi ra… coi ngồ ngộ!

Mấy chục năm đã chịu nhiều bão tố
Bọn chúng tao rách nát qúa tả tơi
Vẫn hiên ngang chống chọi với vận đời
Đếch có ngán lũ đười ươi, quỷ sứ!Không tham lam, chỉ cần sao tạm đủ
Vợ con tao vẫn rau cháo qua ngày
Mong chờ thể chế Cờ Vàng rợp bay
Vui đoàn tụ… có cả mày về Nước!

Trong đau khổ… sống bằng niềm mong ước
Đợi mày về thêm được một bàn tay
Giúp tao “giải phẫu” đôi nạng gỗ này
Tái tạo nó thành đôi chân vững chắc!


Thư đã dài, mày còn chi thắc mắc
Phone cho tao vào buổi tối nghe “cha”
Nếu thương tao… mà chuyển lắm đô-la
Chỉ tổ béo lũ quỷ ma cộng phỉ!

Cho tao nhắn “con bò sữa” Việt Mỹ
Chớ mãi ngu gửi tiền tỷ về quê
Việt cộng đớp no say gọi “giải huề”
Cứ trường trị… tạo tái tê đất nước!!!

Hoàng Trọng Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang thơ GĐMĐVN/HTĐ&PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ các Ngày lễ mừng Bổn mạng BCND/QLVNCH...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bản đồ VIỆT NAM hoàn toàn. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet Emai by MĐ Võ Tín chuyển

 

Đăng ngày Thứ Ba, January 16, 2018
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang