Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
S
inh hoạt CĐNVQGTNCS/HN Na-uy (Norway)
Chủ đề: Mùa gây quỹ yểm trợ TPB
Tác giả: MĐ Trần Văn Dũng

Đêm Văn Nghệ
Oslo-Na uy:
Báo cáo TPB/QLVNCH nhận quà Noel 2017

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

From: Tran Van Dung
Date: 2017-11-26 17:07 GMT+01:00
Subject: TPB TẠI HUẾ NHẬN QUÀ
To: <...hnvtnnauy@.com>


Những TPB tại Thừa Thiên Huế vừa nhận quà ngày hôm nay.

Cơn mưa và gió lớn vẫn tiếp tục đổ vào vùng ngoại ô Huế nơi anh em TPB đang cư ngụ. Phần đông anh em di tản [về] ở nhờ nhà người thân để qua khỏi thiên tai làm trở ngại cho anh em Thiện Nguyện liên lạc tìm kiếm từng anh em [để] trao quà tận tay từ số tiền [quyên được trong] Phần 2, Đêm Nhạc Cám Ơn Anh TB Kỳ 3 [tổ chức tại] Oslo-Na uy.

Sáng sớm hôm nay chúng tôi nhận nhiều điện thoại anh em Thiện Nguyện gặp nhiều khó khăn vì sình lầy bùn dơ thấm ướt cả người nên hình chụp không rõ. Tinh Thần Nhảy Dù luôn luôn là Cố Gắng , anh em Thiện Nguyện tại Huế về lại điểm hẹn rất an toàn.

Đơn vị chúng tôi nghỉ xả hơi vài ngày tiếp tục gởi về anh em TPB tại Quảng Nam (cụt 2 tay mù 2 mắt và cụt 2 chân) cuối cùng vào tuần tới..

 

Nhảy Dù Cố Gắng
Trần Văn Dũng
 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Phụ lục

Phim phóng sự Đêm Nhạc Cám Ơn Anh TB Kỳ 3 tại Oslo-Na uy

 

 

Nguồn: bkt sưu tầm:

http://phebinhnauyvnch.blogspot.com/2017/09/em-nhac-cam-on-anh-thuong-binh-vnch-ky.html

 

 

Hình ảnh AE TPB báo cáo nhận quà

Mùa Thu Oslo-Na-uy

 

Vì lý do An Ninh, xin các anh chị em xem qua không chuyền nơi khác
để bảo vệ sự an toàn cho anh em TPBVNCH.
--TVD

 

 

 

Ngược dòng thời gian

 

Đêm Văn Nghệ TPB 2017
Đêm Văn Nghệ TPB 2016
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mùa Thu Oslo-Na-uy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHình nền: Mùa Thu Oslo-Norway. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Tôn-Thất Sơn chuyển

 

Đăng ngày Chúa Nhật, November 26, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang