Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận
Trang Thơ-Nhạc
Chủ đề: Thơ tình
Tác giả: Uyên Thúy Lâm

NGUYỆN ƯỚC CÙNG EM

 

 Nhìn sâu vào mắt nhau, em khẻ nói:
Ngày mai này có rời nơi đang sống.
Hãy chờ nhau bên cội mai già,
Vang trên cành ríu rít tiếng chim ca.

Mai vàng thắm là mùa xuân trở lại,
Một lời em, lòng tôi ghi nhớ mãi.
Khi hạ về ta đến gốc thông xưa,
Đồi thông mơ, xanh biếc buổi giao mùa.

Khung canvas phấn thông vàng ngan ngát,
Nhạc xa đưa gọi mùa thu gió hát.
Em đến bên tôi nắng xế chiều buông
Bên bờ hồ êm ả một chiều sương.

Tôi vẽ dáng em tóc mây gió cuốn
Màu sen môi trăm năm hồng thắm đượm
Vòng tay ôm em yêu dấu từng mùa
Tình dâng tràn sáng rực ánh sao Khuê!

Vai kề vai ấm chân tình một thuở
Đôi tâm hồn hoà đất trời rộng mở.
Tháng năm trôi ân nghĩa chẳng phai tàn
Mặt nước hồ lóng lánh bóng trăng tan.

Dù mai này ai có ra đi trước
Thề ước ghi lòng chờ nhau chung cuộc.
Trọn đời này mình đã sống vì nhau
Nguyện giữ ân tình đến kiếp xưa sau.....
Uyên Thúy Lâm

 

Trang thơ Uyên Thúy Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by utl chuyển

 

Đăng ngày Thứ Sáu, July 14, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang