Bắc đẩu tinh

 

Trang Thơ-Nhạc Thiên-Thu

Thơ và Tác phẩm nghệ thuật

 

 

Tình Lỡ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

Tiếng Lòng

Tình ca Quê hương

Nó và Tôi

KHÓC MỘT TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO Vừa Bị Cắt Cổ Trong Đồn Công An

30 Tháng 4 Đen – 42 NĂM QUỐC HẬN 1975-2017

Hoa Học Trò

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

Danh ngôn về GIÁO DỤC

Nhạc phẩm BUỒN TÀN THU - 2016

Để quên một Người

Xem Qua cho biết quê nhà

Nhạc phẩm THỀ KHÔNG PHẢN BỘI QUÊ HƯƠNG

Nhạc: Mẹ VN ơi, chúng con vẫn còn đây

Điện thư cuối cùng

Mê Khúc

Tản mạn về... GHEN

 

 

2015

 

Tìm Quên Trong Nhớ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Chúa Nhật, July 3, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang