Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Trang Âm nhạc
Chủ đề: Ngày Quân Lực 19-6
Tác giả: Thiên Thu

NÓ và TÔI 

 

 

Lời Tác giả: Tuy đã định sẵn, kỷ niệm Ngày QLVNCH 19 tháng 6 năm nay, 2017, th sẽ không làm gì cả... Nhưng đến khi nghe đi nghe lại bài hát “Nó và Tôi”... thì th đổi ý.

Xin được mượn nhạc phẩm này để:

1. Nhớ đến những người lính QLVNCH từng tham chiến chống lại cuộc xâm lăng của cộng sản Bắc Việt và họ đã hy sinh để bảo vệ nền tự do, dân chủ và độc lập của Miền Nam VN.

2. Chia nỗi buồn đau khó có thể nguôi ngoai của những cựu quân nhân trong QLVNCH đã mất đi chiến hữu và đồng đội của mình.

3. Và để những thường dân, như th, cùng nhớ lại những gì đã xảy ra cho người lính chiến của Miền Nam VN trong sứ mạng bảo vệ Tổ Quốc qua âm nhạc và hình ảnh...

Nhạc phẩm: NÓ VÀ TÔI
Nhạc sĩ: Song Ngọc & Vọng Châu
Ca sĩ: Giang Tử
Video: https://youtu.be/nTQbpck5y90

K/T mời thưởng thức.

th
https://www.youtube.com/user/thienthuntth

 

 

 

 

Nhạc phẩm: NÓ VÀ TÔI
Nhạc sĩ: Song Ngọc & Vọng Châu
Ca sĩ:
Giang Tử
Video:
Thiên-Thu

 


 

Trang Thơ-Nhạc th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by th chuyển

 

Đăng ngày Thứ Ba, June 20, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang