Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Tin Paris
Ngày lễ Kính các Thánh tại Pháp Quốc

Paris Tưởng Niệm các Chiến Sĩ Quân Lực VNCH
tại Nogent Sur Marne 2/11/2014

Published  on Nov 2, 2014

 

Lời giới thiệu: Nhân Lễ các Thánh và Lễ cầu cho các người đã qua đời. Ngày 02-11-2014, các Hội đoàn cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH và Hội cựu Quân Nhân binh chủng nhảy dù VNCH tại Âu Châu, đã tổ chức một buổi Lễ Tưởng Niệm các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì Tổ Quốc Việt Nam (1950-1975).

Rất đông đồng hương người Việt tỵ nạn csvn tại Pháp và cựu Quân Nhân Quân lực VNCH tỵ nạn csvn tại Pháp, ngoài ra có sự hiện diện của các cấp chính quyền Thị Xã Nogent Sur Marnr và các cựu Chiến Binh Pháp tham dự Lễ Tưởng niệm này. Buổi lễ được tổ chức long trọng tại Carré Militaire trong Nghĩa trang Nogent sur Marne, dưới sự chủ tọa của Ông Thị Trưởng Nogent-sur-Marne, được biết năm nay là năm thứ 13 cựu Đại tá Trần Đình Vị và cựu Đại Tá Quân Y sĩ Hoàng Cơ Lân và các cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH tại Pháp đứng tổ chức, và được Chính Quyền Thị Xã Nogent-Sur-Marne cũng như Hội Anai cựu Chiến binh Pháp yểm trợ.
--tvparis13.

  Cờ VNCH

 

PHIM BUỔI LỄ TƯỞNG NIỆM

 

 

Trung tâm lưu trữ những buổi Mừng Lễ Thánh Tổ Binh chủng Nhảy Dù QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Lê Dũng, K4-71/SQTB/TĐ, ĐPQ QLVNCH chuyển

 

Đăng ngày Thứ Bảy, December 13, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang