Bắc đẩu tinh

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Sinh Hoạt GĐMĐ Vùng HTĐ & PC

Phóng sự hình ảnh
ĐHGĐMĐ XXXV - Washington, D. C., July 17-19, 2015

 

 


Phần 1 - Lễ Thượng Kỳ
Phần 2 - Dạ tiệc
Phần 3 - Họp ĐHGĐMĐVN-XXXV
Phần 4 - Dạ tiệc tiền Đại hội (thứ Sáu, July 17, 2015)
Phần 5 - Xem thắng cảnh Thủ Đô Hoa Kỳ (thứ Sáu, July 17, 2015)
Phần 6 - Xem Phim Phóng sự do VIETV-DC thực hiện (thứ Bảy, July 18, 2015)
Về Đây Anh Hành khúc...
Những Đại Hội GĐMĐVN năm xưa
Credits

 

Phần 1 - Lễ Thượng Kỳ
Trung tâm Eden, Falls Church, VA - Thứ Bảy, July 18, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hết Phần 1

 


Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Về Đây Anh... | Credits

 

 

 

 

 

 

Phần 2 - Dạ tiệc
Nhà hàng Thần Tài, Falls Church, VA - Thứ Bảy, July 18, 2015

 

 

 


Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Về Đây Anh... | Credits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hết Phần 2

 


Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Về Đây Anh... | Credits

 

 

 

 

 

Phần 3 - Họp ĐHGĐMĐVN-XXXV
Best Western Inn Hotel - Falls Church, Virginia
Thứ Bảy, July 18, 2015

 

 

 


Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Về Đây Anh... | Credits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hết Phần 3

 


Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Về Đây Anh... | Credits

 

 

 

 

 

Phần 4 - Dạ tiệc Tiền ĐHGĐMĐVN-XXXV
Nhà hàng Thần Tài - Falls Church, Virginia
Thứ Sáu, July 17, 2015

 

 

 


Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Về Đây Anh... | Credits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hết Phần 4

 


Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Về Đây Anh... | Credits

 

 

 

 

 

Phần 5 - Xem thắng cảnh Thủ Đô Hoa Kỳ
Thứ Sáu, July 17, 2015

 

 

 


Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Về Đây Anh... | Credits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĐ1ND đạp xích-lô

 

 

 

 

 

TĐ1ND: Từ trái: Dương Quang Phúc, La Trịnh Tường, Kỳ

 

Hết Phần 5

 


Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Về Đây Anh... | Credits

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 6
Phim Phóng sự do Phóng viên đài VIETV-DC
cựu KQ Đào Hiếu Thảo thực hiện
Thứ Bảy, July 18, 2015

 

 

 

 

 

Hết Phần 6

 

 


Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Về Đây Anh... | Credits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhạc nền:  Về Đây Anh Hành khúc MIDI 1 - Hòa tấu, MIDI 2 - độc tấu Vibra (850KB) (Nhạc bản [sheet music] PDF)

 

 


Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Về Đây Anh... | Credits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những Đại Hội GĐMĐVN năm xưa

 

Đại Hội GĐMĐVN XXXVII - 37
Đại Hội GĐMĐVN XXXVI - 36
Đại Hội GĐMĐVN XXXV - 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits

 

Hình ảnh Lễ Thượng Kỳ: ĐPQ Lê Tiến Dzũng, K471/SQTB/TĐ thực hiện

Hình ảnh Đêm Dạ Tiệc: Nhất Hùng Phóng Viên Quân Đội VNCH Trần Bửu Khánh thực hiện

Hình ảnh tiền ĐH và Họp ĐHGĐMĐVN-XXXV: Dương Quang Phúc thực hiện

Trình bày & ấn loát: MĐ 242, TĐ1ND

 

Ghi chú: trong trang web này có hơn 200 tấm ảnh nên hình sẽ xuống hơi chậm, nếu quý vị thấy những chữ "x" trắng xuất hiện trên góc trái của tấm ảnh thì đấy là dấu hiệu hình ảnh đang được ủi về máy quý vị. Đôi khi quý vị phải bấm nút "refresh" để hoàn tất việc download. Cách thứ hai là vào thẳng bộ Album của tác giả thì quý vị sẽ không bỏ sót một tấm ảnh nào. Trân trọng. --BKT

 

 

 


Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6  Về Đây Anh... | Credits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Hình ảnh do ĐPQ QLVNCH Lê Tiến Dzũng, K4-71/SQTB/TĐ chuyển
https://picasaweb.google.com/112485815019156243624/AIHOIGIAINHMUOVNLANTHU35TAIWASHINGTONDCVIRGINIA1771872015?authkey=Gv1sRgCPzQ4eOqv7GoPA&feat=email

 

Đăng ngày Thứ Bảy, July 18, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang