Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận

Tìm hình ảnh của Cha trong chiến tranh Việt Nam

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Bản Việt ngữ

      

Kính thưa Quý Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam và Hoa Kỳ,

Tôi, Mike Flynn, nhận được tin nhắn từ anh Rick Horn, Jr. muốn tìm tin tức về cha anh đã từng phục vụ trong Toán Cố Vấn 162 - Hoa Kỳ cho SĐND QLVNCH trong thời chiến tranh Việt Nam một thời gian ngắn vào năm 1970 - và sau đó thuyên chuyển sang Binh chủng Biệt Động Quân QLVNCH. Vậy xin quý vị liên lạc trực tiếp với anh Rick, Jr. qua điện thư: rickjr1028@gmail.com. Tôi xin kính chuyển bức điện thư của Rick Horn dưới đây để quý vị tùy nghi.

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Quý vị.

Nhảy Dù Cố gắng,
Mike Flynn

 

Thư tìm Hình ảnh Cha của Rick Horn, Jr.

Cha tôi là một cựu Đại úy trong Quân Lực Hoa Kỳ thuộc Toán Cố Vấn 162 - Hoa Kỳ, đã từng đi hành quân chung với Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH vào thời gian 1970... trong thời chiến tại Việt Nam. Tôi đang tìm kiếm những hình ảnh về cha tôi trong thời gian ông phục vụ tại Việt Nam. Và muốn tìm hiểu thêm về công tác đặc biệt của ông tại Việt Nam. Hiện tại tôi có người con trai ở tuổi trung học, đang viết một bài luận văn về đề tài “Ông Nội...” cháu.

Cha tôi tên là Richard M Horn Sr., Đại úy hồi hưu Binh chủng Biệt Động Quân Hoa Kỳ.

Cảm ơn Quý vị cung cấp bất kỳ dữ kiện gì về cha tôi.

Rick Horn, Jr.
Email:
rickjr1028@gmail.com.

      

Bản Anh ngữ

 

Fellow Red Hats, Red Markers and Members of the Family of the Red Beret:

I received a message from Rick Horn, Jr. asking for information about his dad. His dad was an adviser to the 6th Airborne Battalion from November to November 1970. Please respond directly to Rick, Jr. at rickjr1028@gmail.com.

Here is his message,

On Saturday, March 19, 2016 3:08 PM, Rick Horn Jr <rickjr1028@gmail.com> wrote:

My father was a captain in 162
[Adviser Team# 162 for ARVN/Airborne Division during Vietnam War]. Was curious if you had pictures of him. Trying to learn more about my father's time downrange. My son is also writing a paper about him for a high school term paper.

His name is: Richard M Horn Sr. Captain ret U.S Army Ranger.

Thank you for any information you could give us.
--end of Mr. Rick Jr's message

Thanks in advance to all for your help.

Nhay Du,
Mike Flynn
 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet MĐ Nguyễn Minh Hoàng chuyển

 

Đăng ngày Chúa Nhật, March 27, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang