Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận

Phân ưu Cụ LÊ THỊ NHÀN
Tin buồn

 

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam vùng HTĐ & PC nhận được tin buồn:

Cụ bà LÊ THỊ NHÀN

Từ trần ngày 07 tháng 08 năm 2016
(
nhằm ngày 5 tháng 7 năm Bính Thân)
Tại thị xã Cao Lãnh -Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam

Hưởng thọ 87 tuổi

Cụ bà LÊ THỊ NHÀN là Thân Mẫu của Mũ Đỏ Lương Thanh Tòng
Tiểu Đoàn Công Binh Nhảy Dù (TĐCBND).

Toàn thể anh em GĐMĐVN/HTĐ&PC thành kính chia buồn
cùng MĐ Lương Thanh Tòng và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu cho Hương Linh Cụ Bà
LÊ THỊ NHÀN
sớm được phiêu diêu miền Cực Lạc.

Gia Đình Mũ Đỏ Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
Đồng Thành Kính Phân ưu.

TM BCH Chi hội GĐMĐVN/HTĐ&PC
MĐ Trần Hồng Minh
Chi hội Trưởng

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Quân nhân Cao Đài Hòa Hảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Trần Hồng Minh chuyển

 

Đăng ngày Thứ Bảy, September 3, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang