Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Tin CĐNVQGHN

Phân ưu Không Quân Phê-rô VÕ DINH

 

 

Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại
Vô cùng thương tiếc được tin


Cụ Ông Phê-rô VÕ DINH

Cựu SVSQ Khóa 3 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
Nguyên Chuẩn Tướng Tham Mưu Trưởng
Không quân VNCH

Đã từ trần ngày 17 tháng 06 năm 2017
Tại thành phố San Jose, California


Hưởng thọ 89 tuổi

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng
Bà quả phụ cố Chuẩn Tướng VÕ DINH và tang quyến.

Nguyện xin linh hồn cố Chuẩn Tướng Phê-rô VÕ DINH sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Chương trình Lễ Tưởng Niệm, Di Quan, Xếp Cờ & Hạ Huyệt
Chúa Nhật, ngày 2 tháng 7, năm 2017

 

I. Lễ Tưởng Niệm

11:45AM:

Lễ tưởng niệm trong phạm vi gia đình và đồng đội và thân hữu

- Nhận diện Quan khách
- Mời ghi danh phát biểu.

12:00AM:

- Trưởng nam Võ Thắng phát biểu
- Chú Hiếu, em trai của cố Chuẩn tướng Võ Dinh
- Chú Tôn Thất Thục, anh em cô cậu với cố Ch/T
- Võ Thịnh, Út nam của cố Ch/T
- Hội đoàn, Đồng đội, Chiến hữu và Thân hữu của cố Ch/T.

12:55PM:

- Gia đình Cảm tạ (Võ Thắng)
- Kết thúc Lễ tưởng niệm.

II. Lễ Di Quan

1:00PM:

- Đậy nắp quan tài (nhà quàn)
- Cờ 1 sao của Ch/T mang gắn trên xe tang hoặc GĐ mang theo (nhà quàn or GĐ)
- 4KQ & 4 SVSQ/VBQG xếp hàng 2 bên quan tài đẩy ra xe tang
- GĐ mang Di ảnh, Lư hương, Bình hoa (và cờ Tướng) đi trước xe tang
- 8 vị KQ & VB đi hai bên xe tang
- GĐ và tang quyến đi sau quan tài
- Đồng đội theo sau GĐ
- Xe tang dừng lại tại địa điểm an táng
- 8 quân nhân đưa quan tài ra khỏi xe tang và đặt đúng vị trí hành lễ
- Linh mục chủ tế Thánh lễ (khoảng 15’).

III. Lễ Xếp Cờ & Hạ Huyệt

1:30PM:

- Hội KQ làm lễ xếp cờ và trao cho KQ Hội trưởng
- KQ Hội trưởng trao cờ cho vị cựu TL
- Vị cựu TL trao cờ cho đại diện GĐ. Nếu không có vị cựu TL, KQ Hội trưởng sẽ trao cờ cho đại diện GĐ
- Kèn tiễn linh (nếu có)
- Ném hoa yêu thương xuống huyệt
- KQ đồng ca “Không Quân Hành Khúc” để chào tiễn biệt Chyuẩn tướng Tham Mưu Trưởng KQ.

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

Nhạc nền: Ave Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Không Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by KQ Đào Hiếu Thảo chuyển

 

Đăng ngày Thứ Hai, June 26, 2017
Cập nhật hóa ngày Thứ Bảy, July 1, 2017 - thêm chương trình Lễ An Táng
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang