Bắc đẩu tinh

 

Tin Thương Phế Binh SĐND

GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM
Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại:
(301)910-5889
Điện thư:
minhtran1416@hotmail.com

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Danh sách TPB SĐND/QLVNCH nhẬn Quà
nhân Mùa QuỐc HẬn - 30/4/2016

 

Kính thưa Quý Vị, vào mùa Quốc Hận năm nay, 2016, một vị Mạnh Thường Quân xin ẩn danh tại vùng băng giá Bắc Mỹ đã gửi tặng Quý Anh Em Thương Phế Binh SĐND/QLVNCH hiện đang sinh sống tại Việt Nam một số tiền trị giá $2000.00 Mỹ kim (2 ngàn đô-la).

Thay mặt AE TPB/QLVNCH tại Việt Nam, Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam vùng HTĐ & PC xin chân thành tri ân và cảm ơn vị MTQ. Kính chúc Ân nhân mùa Xuân Bính Thân 2016 vạn an, vạn sự may lành và vạn sự như ý! 
 
TM Chi hội GĐMĐVN/HTĐ&PC
CHT MĐ Trần Hồng Minh
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 4, năm 2016

Dưới đây là Danh sách TPB/SĐND/QLVNCH do ủy ban TPB chọn để nhận số hiện kim vị Ân nhân ẩn danh gửi tặng vào mùa Quốc Hận Lần thứ 41 - 30/4/2016. Danh sách này và tiền giúp TPB đã được gửi cho Công ty chuyên lo dịch vụ chuyển tiền "DC-Vina" tại thương xá Eden, thành phố Falls Church, Tiểu bang Virginia hôm nay, Thứ Sáu ngày 8, tháng 4, năm 2016.

Danh sách gồm 40 TPB, mỗi TPB nhận $50.00 Mỹ kim (năm mươi đô-la). Chi hội GĐMĐVN/HTĐ&PC phụ trả tiền cước phí ($96.00Mỹ kim)

 

 Ghi chú:

BTT: Bại Tay Trái
CCP: Cụt Chân Phải
CCT: Cụt Cẳng Trái
CTP: Cụt Tay Phải
CTT: Cụt Tay Trái
DCT: Dập Chân Trái
DTP: Dập Tay Phải
M2M: Mù 2 Mắt
T+M: Mất tai Mù Mắt
T+V: Mất tai Mất Vai
 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Nguyễn Văn Mùi, Ủy viên Thủ quỹ chuyển

 

Đăng ngày Thứ Sáu, April 8, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang