Bắc đẩu tinh

 

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Trang Thi-Văn & Âm nhạc
Chủ đề: Quê Hương & Tình sử
Tác giả: Uyên Thúy Lâm

CHUYỆN TÌNH PHÙ DUNG

 

Truyền thuyết xưa có nàng Ái Cơ,
Đẹp dung nhan lại giỏi văn thơ.
Gặp tại tao đàn Chiêu Anh Các
Cùng Mạc Tướng quân nên duyên tơ.

Thương nàng vì sắc trọng vì tài,
Sủng ái bội phần hóa nạn tai.
Phu nhân chánh thất lòng ghen tức
Quyết hãm hại nàng, đợi xuống tay.


Lúc Mạc Linh Công lo việc nước
Nàng Thứ cơ cô độc một mình.
Nguyễn phu nhân bắt nàng đem nhốt
Vào chậu to đối mặt tử sinh!

Bất thình lình trời đổ mưa giông
Lỡ cuộc duyệt binh của Mạc Công.
Khi quay về Ngài nhìn chậu úp
Thấy lạ kỳ việc chậu bỏ không?


Ngài truyền cho giở chậu úp lên,
Phát hiện nàng Ái Cơ gông xiềng.
Như cánh hoa dập vùi tơi tả
Tàn hơi thoi thóp nỗi oan khiên.

Sống sót, nàng khẩn cầu xin tu
Duyên vợ chồng thoáng chút phù du
Xót cho nàng đau thương hoạn nạn
Dựng cho nàng am tự Phù Dung.


Nghĩ thương nàng thương mối tình xưa
Tội cho nàng duyên kiếp hững hờ
Bên am tự trồng hoa Sen trắng
Thoáng hương thiền sớm nắng chiều mưa.

Giai nhân ngàn xưa như tướng giỏi
Nào muốn nhân gian thấy bạc đầu!
Nàng yêu Tướng công mà phận bạc
Mối duyên tình thấm đẫm niềm đau!


Ngôi mộ khang trang xây cho nàng,
Chút lòng tưởng nhớ đến giai nhân.
Chùa Phù Dung trăng ngàn soi bóng,
Cuộc tình buồn khép lại tháng năm.

Hà Tiên non nước hữu tình,
Tô Châu, Thạch Động, Bình San chập chùng.
Phù Dung sớm nở tối tàn
Phù Dung Tự giải trăng ngàn sáng soi...

 

Uyên Thúy Lâm

 

Phụ lục

 

 

Chùa Phù Dung (hình tác giả sưu tầm từ Internet)

 

 

Lăng bà Phù Dung (hình tác giả sưu tầm từ Internet)

Trang Thơ Uyên Thúy Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Biển Vắng Hà Tiên. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by utl chuyển

 

Đăng ngày Thứ Bảy, June 3, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang