Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Trang Thơ Uyên Thúy Lâm
Chủ đề: Tình Lính
Tác giả: Uyên Thúy Lâm

TÌNH YÊU THỜI LY LOẠN
(Chùm thơ Xướng-Họa)


 

 

 

 

BÀI XƯỚNG

Em gái đài trang đôi mắt nhung
Thành đô tôi nhớ, nhớ vô cùng.
Chiến chinh không nói câu nguyền ước
Khói lửa nhắc gì chuyện thủy chung.
Én liệng báo xuân, quân mãi tiến
Quyên về dục hạ, bước chưa dừng.
Đất trời lồng lộng thương mầu mắt
Chờ đến bao năm phút hạnh phùng?


Uyên Thúy Lâm


BÀI HỌA 1
BUỔI TƯƠNG PHÙNG
Họa thơ Văn Hữu Uyên Thúy Lâm

Bởi em khuê các mắt huyền nhung
Gặp lúc sa cơ buổi khốn cùng.
Kiếp vận anh hùng thời cũng lỡ
Trung trinh liệt nữ tiết gìn chung.
Tình nhà tơ tóc sao đành dứt
Nợ nước giang sơn buộc phải dừng.
Cay đắng dường này em có biết?
Bao giờ hội ngộ buổi tương phùng.

Tuấn Đình


BÀI HỌA 2
CHÉN RƯỢU TƯƠNG PHÙNG
Họa thơ VH Uyên Thúy Lâm

Tuyết trắng phủ đầy tấm áo nhung,
Lưng trời bát ngát đến vô cùng.
Hồ trường lênh láng đầy trăm chén
Tứ hải chan hòa đủ vạn chung.
Vung bút ý tuôn mờ nguyệt tận
Trải thơ hoa rụng khuất mây dừng.
Phải duyên bày cuộc trăm năm hẹn
Cho bõ ba sinh hạnh ngộ phùng.

Tạo Ân


BÀI HỌA 3
TÌNH GIÀ THỜI HẬU CHIẾN
Họa thơ VH Uyên Thúy Lâm

Quê người giá rét đắp mền nhung,
Vẫn nhớ năm xưa khổ tận cùng.
Vợ sống long đong gìn tiết hạnh
Chồng tù cực nhọc nuốt thù chung.
Cùm chân, giặc Cộng ngăn đường trốn
Vượt biển, cờ Hoa đến điểm dừng.
Bảo lãnh nhiều năm chờ phấp phỏng
Mừng rơi nước mắt buổi tao phùng.

Nguyễn Hoàng Linh, NJ


BÀI HỌA 4
VÔ ĐỀ
Họa thơ VH Uyên Thúy Lâm

Nhớ người em gái đôi mắt nhung
Ở lại quê cha khổ tận cùng.
Xứ người anh bị trong sung túc
Quê mình em được cảnh nghèo chung!
Sống đời lương thiện dân lam lũ
Luồn lách gian tham quan chẳng dừng.
Nghĩ đến quê cha lòng tê tái
Biết ngày mai có được tương phùng?

Quốc Thái


BÀI HỌA 5
TRÁNG SĨ LỠ THỜI
Họa thơ VH Uyên Thúy Lâm

Lỡ độ xuân thì mãi nhớ nhung,
Cả đời mài kiếm lạc đường cùng.
Mưa bay tức cảnh thơ đầy túi
Tuyết đổ hoài hương rượu cạn chung.
Đất khách gian truân lòng vẫn quyết
Quê người mỏi cánh nhạn chưa dừng.
Nhìn mai nở muộn sầu tê tái
Tháng đến ngày qua duyên bất phùng.

Nguyễn Hoàng Linh, NJ


BÀI HỌA 6
ƯỚC HẸN XUÂN SAU
Họa bài Tình Yêu Thời Ly Loạn/UTL

Nhớ làm sao ánh mắt đen nhung,
Tay nắm bàn tay như đã cùng.
Nguyện ước trọn đời lời khắc cốt
Hẹn thề suốt kiếp mối tình chung.
Quê nhà đơn lẻ thêm gian khó
Biên trấn đoàn quân chưa nẻo dừng.
Mai nở ven rừng triền núi thẫm
Xuân sau em nhé. Hẹn trùng phùng.

Uyên Thúy Lâm
Boston

Trang thơ Uyên Thúy Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ các Ngày lễ mừng Bổn mạng BCND/QLVNCH...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bản đồ VIỆT NAM hoàn toàn. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet eMail by Uyên Thúy Lâm chuyển

 

Đăng ngày Thứ Tư, January 24, 2018
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang