Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Trang Thơ Uyên Thúy Lâm
Chủ đề: Kỷ niệm Trận Hoàng Sa chống quân Tầu cộng
Tác giả: Uyên Thúy Lâm

NGƯỜI LÍNH BIỂN


 

 


Thuở nhỏ tôi hay hát bài ca
Của người thủy thủ
Ở miền Tây xa xôi ngày xưa:
“Chèo lên! Các anh hỡi chèo lên!
Rồi sẽ biết ai là thuyền trưởng...”
(*)

Qua lâu rồi thế kỷ hai mươi
Bây giờ trên thân tàu to rộng
Không phải dùng chèo lướt sóng


Lấp lánh màn hình sinh động,
Lừng lững bao nhiêu chiến hạm khổng lồ
Ngang dọc biển Bắc, biển Đông
Sẽ chống trả bạo cường
Sẽ sấm chớp cuồng phong...

Tôi vẫn mơ người xưa,
Thịt da nồng hương biển mặn
Vượt trùng khơi bằng đôi tay rám nắng.
Canh gác biển xa,
Gìn giữ hải đảo, sơn hà.
Chiến thuyền thời xa xưa,
Dây chảo dây thừng, cánh buồm no gió
Đêm biển khơi trời sao sáng tỏ...!
 

 

 


Trong thăm thẳm đêm sâu
Nhớ suối tóc nhung huyền.
Mặn đắng màu biển xa,
Nhớ làn môi mộng thắm.
Giờ xa em ngàn dặm
Nét diễm kiều vẫn in đậm trong tôi.

Mênh mông biển xanh,
Lênh đênh bạt ngàn sóng bủa.
Khi săn đuổi tàu giặc toan gieo máu lửa
Cùng đồng đội kiêu hùng chống trả ngoại xâm.
Giữa đảo xa soi ánh trăng rằm
Bờ đất ấm em đêm ngày mong đợi.


Biển trời xa diệu vợi.
Cứ vững tin tôi sẽ quay về.
Khi lãnh hải an bình,
Ta nối lại tình quê
Và hát tiếp bản tình ca muôn thuở.

Uyên Thúy Lâm

(*) Lời bài hát của người thủy thủ
ở miền Tây thời trước, ghi trong
một truyện ngắn của tác giả người
Mỹ tên Jack London (1876-1916)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang thơ Uyên Thúy Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ các Ngày lễ mừng Bổn mạng BCND/QLVNCH...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bản đồ VIỆT NAM hoàn toàn. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet Emai by Uyên Thúy Lâm chuyển

 

Đăng ngày Thứ Bảy, January 13, 2018
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang